Заповнення звітності з ПДВ

Отримувачі бюджетної сільгоспдотації заповнюють звітність із ПДВ, а саме — додатки 1, 5 і 9 до ПДВ-декларації, з певними особливостями, про які ми розповімо далі.

Декларація з ПДВ

Отримувачі сільгоспдотації у заголовній частині ПДВшної декларації заповнюють рядок 06 «Сільськогосподарський товаровиробник, внесений або який претендує на внесення до Реєстру отримувачів бюджетної дотації». Відповідно до п. 2 р. V Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Мінфіну від 28.01.2016 р. № 21 (даліПорядок № 21), тут проставляється код:

  • «1» — у разі подання декларації сільгосптоваровиробником, який унесений до Реєстру отримувачів бюджетної дотації (далі — Реєстр);
  • «2» — у разі подання декларації сільгосптоваровиробником, який претендує на внесення до Реєстру.

У статті «Як стати одержувачем бюджетної сільгоспдотації» поточного номера газети ми розглядали особливості набуття статусу отримувачів дотації. За даними нашого прикладу, сільгосптоваровиробник подає Заяву на включення до Реєстру в період із 21 по 23 листопада 2018 року, і його повинні включити до Реєстру в період із 26 по 28 листопада 2018 року.

Таким чином, подаючи декларацію з ПДВ за жовтень 2018 року, сільгоспвиробник був іще претендентом на внесення до Реєстру. Тому в рядку 06 такої декларації слід було зазначати код «2». А вже подаючи декларацію за листопад 2018 року, сільгосптоваровиробник включений до Реєстру, тож у рядку 06 він проставляє код «1». Одиниця проставляється й у всіх наступних податкових періодах перебування сільгосптоваровиробника в Реєстрі.

Решта рядків декларації отримувачі дотації заповнюють у загальному порядку, без окремого виділення дотаційних операцій.

Додаток 5 — «Розшифровка податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)»

У таблиці 1 додатка 5 до декларації з ПДВ розшифровуються податкові зобов’язання (відображені в рядках 1.1 і 1.2 декларації), а в таблиці 2 — податковий кредит (відображений у рядках 10.1 і 10.2 декларації). Причому в загальній частині таблиць спершу наводяться дані за всіма податковими накладними. Якщо відповідний рядок стосується дотаційних операцій, у графі 4 таблиці 1 і графі 5 таблиці 2 проставляється ознака дотаційної операції — «+».

Якщо податкова накладна на дотаційні постачання на дату подання декларації ще не зареєстрована в ЄРПН, то її включають до таблиці 1.1 додатка 5. У графі 5 «ознака здійснення с/г операцій» цієї таблиці також красуватиметься позначка «+».