Проаналізуймо свіжі резонансні листи, роз’яснення, індивідуальні податкові консультації ДФС щодо нарахування та сплати ЄСВ, а також заповнення звіту з ЄСВ

Базу нарахування єдиного внеску визначають відповідно до ст. 7 Закону  України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI (далі — Закон про ЄСВ). На виконання ч. 7 ст. 7 цього Закону постановою КМУ від 22.12.2010 р. № 1170 затверджено Перелік видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (даліПерелік № 1170).

Визначаючи виплати, на які нараховується ЄСВ, керуємося також Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженою наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5 (далі Інструкція № 5). Адже саме до неї відсилає пп. 5 п. 3 р.  IV Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Мінфіну України від 20.04.2015 р. № 449 (далі Інструкція № 449).

Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування затверджено наказом Мінфіну від 14.04.2015 р. № 435 (далі  — Порядок № 435).

На жаль, ДФС ці документи не дуже уважно вивчає, і тому доволі часто надає некоректні роз’яснення (див. таблицю).

Таблиця

Роз’яснення ДФС щодо нарахування ЄСВ на окремі виплати

Суть питання

Позиція ДФС

Реквізити документа

Коментар редакції, посилання

Чи виникає об’єкт нарахування ЄСВ, якщо ціна харчування працівників менша за його собівартість?

Якщо юрособа (роботодавець) організовує харчування для працівників, ціна продажу якого є меншою за його собівартість, то різниця між собівартістю та ціною продажу є базою нарахування ЄСВ, оскільки Перелік № 1170 не передбачає звільнення від нарахування ЄСВ для такої різниці

ІПК ДФС
від 02.08.2017 р.
№ 1454/6/99-99-13-01-03-15/ІПК

Якщо керуватися пп. 2.3.4 Інструкції № 5, то оплата чи дотації на харчування працівників входять до складу зарплати як заохочувальні та компенсаційні виплати. 

Тому до бази нарахування ЄСВ включається повна вартість наданого працівникові харчування, що відображена на підставі первинних документів в бухобліку, а не сума різниці

Чи можна провести перерахунок ЄСВ, якщо отримана компенсація виплати середнього заробітку за 2014–2015 рр.?

У разі отримання компенсації середнього заробітку з держбюджету роботодавець має право здійснити перерахунок ЄСВ. 

Сторновані суми ЄСВ відображають у таблицях 1 та 6 Форми № Д4 за поточний звітний період (у якому отримана компенсація), застосовуючи ставки нарахування та утримання ЄСВ, що діяли в місяці нарахування середнього заробітку, та коди типу нарахувань, визначені п. 9 р. IV Порядку № 435

ІПК ДФС
від 03.08.2017 р.
№ 1481/6/99-99-13-01-01-15/ІПК,
ІПК ДФС
від 15.08.2017 р.
№ 1605/6/99-99-13-02-02-15/ІПК

У таблиці 6 Форми № Д4 сторнування середнього заробітку та ЄСВ відображають, проставляючи в реквізиті  10 код типу нарахувань «3».

Докладно про це — у матеріалі «Компенсація в 2017 році виплати середнього заробітку мобілізованим за 2015 рік: облік і перерахунок» газети № 121/2017

Як нараховувати ЄСВ на зарплату штатного працівника, який працює на основному місці роботи з оплатою за відрядною системою праці?

Зарплата (дохід) за основним місцем роботи, яка нараховується за відрядною системою оплати праці, є базою нарахування ЄСВ.

При цьому якщо її розмір не перевищує розміру мінзарплати, суму ЄСВ розраховують як добуток розміру мінзарплати, установленої законом на місяць, за який отримано дохід (прибуток), і ставки ЄСВ

ІПК ДФС
від 17.08.2017 р.
№ 1645/6/99-99-13-02-03-15/ІПК

Під час реалізації норми абз. 2 ч. 5 ст. 8 щодо визначення бази нарахування ЄСВ на рівні мінзарплати немає значення система оплати праці. Але ця норма застосовується для доходів, отриманих із джерел за основним місцем роботи.

Докладно про це — у матеріалі «Сумісництво, суміщення, інші види роботи: як нараховувати ЄСВ» газети № 37/2017

Як нараховувати ЄСВ на зарплату (дохід)  інваліда ІІІ групи?

Для інваліда ІІІ групи ЄСВ нараховують на суму фактичної зарплати (доходу) за ставкою 8,41% (ч. 13 ст. 8 Закону про ЄСВ)

ІПК ДФС
від 10.08.2017 р.
№ 1558/6/99-99-13-02-03-15/ІПК

У такому випадку не застосовується норма абз. 2 ч. 5 ст. 8 Закону про ЄСВ щодо визначення бази нарахування на рівні мінзарплати.

Докладно про це — у матеріалі «Як нараховувати ЄСВ на зарплату, лікарняні, декретні працівників-інвалідів» газети № 146/2017

Чи нараховувати ЄСВ на кооперативні виплати й виплати на майнові паї?

Кооперативні виплати, що виплачуються члену виробничого сільськогосподарського кооперативу, та виплати на майнові паї не є базою нарахування ЄСВ, адже вони не належать до фонду оплати праці

ІПК ГУ ДФС
у Харківській області
від 08.08.2017 р.
№ 1530/ІПК/20-40-12-04-14

До бази нарахування ЄСВ включаються доходи у вигляді зарплати найманих працівників і винагороди фізособам за ЦПД (ч. 1 ст. 7 Закону про ЄСВ)

Чи звільняється від сплати ЄСВ фізособа-підприємець, яка є пенсіонером за віком, але отримує пенсію за межами України?

Фізособи-підприємці (незалежно від обраної системи оподаткування), якщо вони є пенсіонерами за віком або інвалідами й отримують відповідно до закону пенсію чи  соціальну допомогу, звільняються від сплати ЄСВ за себе (ч. 4 ст. 4 Закону про ЄСВ).

Однак якщо фізособа-підприємець (яка є пенсіонером за віком) отримує пенсію за законодавством іншої держави, то вона зобов’язана сплачувати ЄСВ на загальних підставах

ІПК ДФС
від 30.06.2017 р.
№ 925/Р/99-99-13-02-03-14/ІПК

Отже, право на звільнення від сплати ЄСВ фізособам-підприємцям надає лише пенсія за віком, призначена відповідно до ст. 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. № 1058-IV

Як нараховувати ЄСВ на премію, нараховану й виплачену колишньому працівнику після звільнення?

Нарахована звільненому працівнику премія є виплатою за відпрацьований час.

Тому на неї поширюється норма ч. 2 ст. 7 Закону про ЄСВ, згідно з якою базу нарахування ЄСВ визначають, розділивши загальну суму нарахованої зарплати за відпрацьований час (премії) на кількість місяців, за які вона нарахована

ІПК ДФС
від 04.08.2017 р.
№ 1499/6/99-99-13-02-03-15/ІПК,
№ 1500/6/99-99-13-02-03-15/ІПК

Докладніше про нарахування ЄСВ на виплати звільненим працівникам — у матеріалі «Виплати звільненим працівникам: коли нараховувати ЄСВ» газети № 220/2016

Яку суму ЄСВ необхідно зазначати в рядку 3 таблиці 1 додатка 4 звіту щодо сум нарахованого ЄСВ, якщо за рахунок округлень  розраховані показники не відповідають підсумковим значенням таблиці 6 додатка 4 звіту?

Грошові суми в таблицях звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску (далі — Звіт) за формою, передбаченою Порядком № 435, заповнюються в гривнях із копійками. При цьому зазначені суми округлюються   до двох десяткових знаків за загальновстановленими правилами.

Таблиця 1 додатка 4 Звіту формується та подається страхувальниками, визначеними п. 1 р. ІІІ Порядку № 435.

Таблиця 6 додатка 4 Звіту призначена для формування страхувальником у розрізі кожної застрахованої особи відомостей про суми нарахованої їй заробітної плати (доходу) у звітному місяці.

Показники по рядку 3 таблиці 1 додатка 4 Звіту формуються в «автоматичному режимі» за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення шляхом експорту підсумкових значень із таблиці 6 до таблиці 1 додатка 4 Звіту.

При цьому сума єдиного внеску, яку необхідно перераховувати працедавцю, повинна відповідати сумі, що відображена в рядках 6.1–6.14 таблиці 1 додатка 4 Звіту

Категорія 301.06.01 системи «ЗІР»

Показник рядка 3 «Нараховано єдиного внеску, усього (р. 3.1 + р. 3.2 + р. 3.3 + р. 3.4 + р. 3.5» таблиці 1 Форми № Д4 має відповідати підсумку рядку «Усього» таблиці 6 цієї Форми. Між цими даними не може бути розбіжностей за рахунок округлень. Адже таблиця 1 заповнюється на підставі даних із таблиці 6 Форми № Д4

Світлана ЛІСТРОВА,

бухгалтер-експерт