Як установлювати посадові оклади заступникам керівників навчальних закладів, які фінансуються за рахунок освітньої субвенції, і тих, що утримуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів?