У плані рахунків для відображення на теренах бухобліку розрахунків зі страхування призначено рахунок 65. Власне Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженою наказом Мінфіну України від 30.11.1999 р. № 291, з метою страхування майна призначено субрахунок 655 «За страхуванням майна».

Бухгалтерський облік ОСББ витрат на страхування

Правила відображення витрат зі сплати страхових платежів регулює П(С)БО 16 «Витрати», затверджене наказом Мінфіну України від 31.12.1999 р. № 318. Витрати на страхування в бухобліку відображаються залежно від того, з якою метою використовується застраховане майно, і, відповідно, потраплять до: виробничих витрат, загальновиробничих витрат, адміністративних витрат, витрат на збут, до інших операційних витрат або інших витрат діяльності (п.п. 15.4, 18, 19, 20, 29 П(С)БО 16).

Оскільки в обговорюваному випадку йдеться про понесення витрат на страхування майна (а саме — нерухомості, яка знаходиться в управлінні ОСББ), то такі витрати, ми вважаємо, варто показувати як адміністративні витрати, тобто проводити їх через Дт рахунка 92 «Адміністративні витрати».

Частенько страхові платежі сплачують авансом (раз на рік, квартал тощо), тоді їх доречно не відразу відображати у відповідних витратах, а частинами включають до витрат відповідних періодів (місяців дії страхового договору). У такому разі первинно суми таких страхових платежів, сплачених по суті авансом,  відображають на рахунку 39 «Витрати майбутніх періодів».

Під час застосування такого алгоритму відображення страхових платежів у розмірі суми, сплаченої з розрахункового рахунка підприємства страховику за договором страхування майна, варто відображати проводкою: Дт 655 Кт 311 «Поточні рахунки в національній валюті». За цієї проводкою майже відразу (власне в момент отримання страхового полісу) слід зробити кореспонденцію Дт 39 Кт 655.

Надалі, протягом дії страхового договору, щомісяця витрати на страхування ОСББ відображатиме проводкою Дт 92 Кт 39.

Розподіл таких витрат здійснюється на підставі бухгалтерської довідки.

Нагадаємо: для того щоб цей документ мав усі ознаки первинного, він повинен відповідати вимогам, які передбачені ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XII і п. 2.4 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Мінфіну України від 24.05.1995 р. № 88.

Додатково варто завважити. Оскільки кошти, що надходять до ОСББ як внески, зазвичай мають цільову направленість, то з метою бухобліку їх можна розглядати як цільове фінансування. А відповідно до п. 17 П(С)БО 15 «Дохід» отримане цільове фінансування визнають доходом протягом тих періодів, у яких зазнали витрат, пов’язаних із виконанням умов цільового фінансування. Тому в періоді понесення витрат на страхування майна, які здійснені із членських внесків, ОСББ слід буде показати доходи за отриманими внесками членів ОСББ.

Бухгалтерський облік отримання страхової компенсації

Якщо стався страховий випадок, і страхувальник  (цього разу — ОСББ)  отримав або має отримати страхове відшкодування, то сума такого відшкодування визначається доходом того періоду, у якому визнано суму відшкодування.

У бухобліку суми відшкодування, що має отримати страхувальник, відображають проводкою Дт 377 «Розрахунки за іншими операціями» (може бути й інший субрахунок — усе залежить від обліку в ОСББ) Кт 746 «Інші доходи». Водночас отримання страхового відшкодування відображають проводкою Дт 311 Кт 377.

Податковий облік ОСББ страхового відшкодування

До джерел фінансування ОСББ, зокрема, належать (див. ст. 21 ч. 1 ст. 16 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» від 29.11.2001 р. № 2866-ІІІ і п. 1 р. ІV Типового статуту ОСББ у редакції наказу Мінрегіонбуду України від 23.09.2015 р. № 238):

  • кошти, отримані об’єднанням унаслідок здавання в оренду допоміжних приміщень й іншого спільного майна багатоквартирного будинку;
  • кошти, отримані з інших джерел, що спрямовуються на виконання статутних цілей об’єднання.

Отже, зі сказаного вище висновується, що ОСББ може отримувати суму компенсації за страховим випадком. І такі суми за своєю суттю є коштами, отриманими з інших джерел, що спрямовуються на виконання статутних цілей об’єднання. Тож головне, аби ці надходження ОСББ використовувало на статутні цілі. Тобто — на фінансування видатків на утримання об’єднання, реалізацію мети (цілей, завдань) і напрямів діяльності, визначених статутом об’єднання.

На інформаційному порталі для співвласників багатоквартирних будинків Ви знайдете більше інформації щодо:

  • вибору форми управління багатоквартирним будинком;
  • оформлення договірних відносин із постачальниками послуг;
  • отримання державної підтримки на здійснення енергоефективних заходів;
  • створення й організації діяльності ОСББ.