Податковий кредит — це сума, на яку платник ПДВ має право зменшити податкове зобов’язання звітного (податкового) періоду, визначена згідно з р. V ПКУ (пп. 14.1.181 ПКУ). Тому контролери приділяють йому дуже багато уваги. Через це платникам ПДВ потрібно бути готовими й добре знати правила визнання податкового кредиту. Тож у цьому матеріалі ми розглянемо основні з них

Щойно особа стає платником ПДВ, вона починає нараховувати податкові зобов’язання та податковий кредит із ПДВ. Своєю чергою, визнання податкового кредиту розпочинається з постачань/придбань, дата визнання податкового кредиту за якими настає після реєстрації платником ПДВ. Про це зауважила й ДФС у підкатегорії 101.14 системи «ЗІР». Цитуймо:

 «Особа, яка реєструється як платник податку <...>, має право включити до складу податкового кредиту сплачену (нараховану) суму ПДВ лише по тих операціях, перша подія по яких (оплата послуг або дата отримання податкової накладної) відбулася після її реєстрації платником ПДВ <...>» (Виділено авт. — А.П.).

І хоча право на податковий кредит не завжди виникає на дату «першої події», вважаємо, що це роз’яснення підходить і для інших випадків. Адже, як і в будь-якому іншому разі, дата «першої події» є датою виникнення податкового кредиту. І якщо дата виникнення податкового кредиту, визначена згідно з п. 198.2 ПКУ, настає після ПДВшної реєстрації, то платник ПДВ має право визнавати податковий кредит за відповідною операцією.

Операції для визнання податкового кредиту

У п. 198.1 ПКУ визначено операції, за якими платник ПДВ може визнавати податковий кредит, а саме:

 • придбання або виготовлення товарів і послуг;
 • придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів (у т.ч. у зв’язку з придбанням і/або ввезенням таких активів, як внесок до статутного фонду та/або під час передання таких активів на баланс платника ПДВ, уповноваженого вести облік результатів спільної діяльності);
 • отримання послуг, наданих нерезидентом на митній території України, та в разі отримання послуг, місцем постачання яких є митна територія України;
 • увезення необоротних активів на митну територію України за договорами оперативного чи фінансового лізингу;
 • увезення товарів і/або необоротних активів на митну територію України.

Водночас п. 198.3 ПКУ визначає базу для нарахування податкового кредиту. Так, податковий кредит визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг і складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником ПДВ за ставкою, установленою п. 193.1 ПКУ, протягом такого звітного періоду у зв’язку з:

 • придбанням або виготовленням товарів і наданням послуг;
 • придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у т.ч. інших необоротних матеріальних активів і незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи);
 • увезенням товарів і/або необоротних активів на митну територію України.

Право на податковий кредит

Згідно з нормами п. 198.3 ПКУ, нарахування податкового кредиту здійснюється незалежно від того, чи почали придбані товари/послуги й основні фонди використовуватися в оподатковуваних операціях у межах госпдіяльності платника ПДВ протягом звітного податкового періоду. А також незалежно від того, чи здійснював платник ПДВ оподатковувані операції протягом відповідного звітного податкового періоду.

Тобто податковий кредит визнають за всіма покупками незалежно від напряму їх використання.

Утім тут усе одно є обмеження. Так, перешкодою для визнання податкового кредиту буде відсутність належним чином оформлених підтвердних документів — п. 198.6 ПКУ. До таких документів належать:

 • зареєстровані в ЄРПН податкові накладні/розрахунки коригування;
 • митні декларації;
 • інші документи, передбачені п. 201.11 ПКУ.

Проте це не означає, що весь «вхідний» ПДВ так і залишиться в складі податкового кредиту. Адже згідно з п. 198.5 ПКУ платник ПДВ має нарахувати компенсаційні податкові зобов’язання, скласти й зареєструвати в ЄРПН зведену податкову накладну, у разі якщо товари/послуги/необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися:

 • в операціях, що не є об’єктом оподаткування відповідно до ст. 196 ПКУ (крім випадків проведення операцій, передбачених пп. 196.1.7 ПКУ) або місце постачання яких розташоване за межами митної території України;
 • в операціях, звільнених від оподаткування відповідно до ст. 197, підрозділу 2 р. XX ПКУ, міжнародних договорів (угод) (окрім випадків, прописаних у пп. 197.1.28 і п. 197.11 ПКУ);
 • в операціях, що здійснюються платником ПДВ у межах балансу платника ПДВ, у т.ч. передання для невиробничого використання, переведення виробничих необоротних активів до складу невиробничих необоротних активів;
 • в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку (крім випадків, передбачених п. 189.9 ПКУ).

Зауважимо

Прописане правило діє для товарів/послуг, необоротних активів, під час придбання або виготовлення яких суми «вхідного» ПДВ були включені до складу податкового кредиту. Тобто якщо податковий кредит не визнавали — компенсаційних податкових зобов’язань із ПДВ також не буде. Із цим погоджуються й податківці, зазначаючи, що норми п. 198.5 ПКУ працюють лише для придбань із ПДВ. Тоді як за товарами/послугами, купленими без ПДВ як до 01.07.2015 р., так і після цієї дати, компенсуючі податкові зобов’язання з ПДВ не нараховують (див. листи ДФСУ від 07.08.2015 р. № 29163/7/99-99-19-03-02-17 і від 09.06.2016 р. № 12798/6/99-99-15-03-02-15).

Своєю чергою, слід урахувати зауваження в листі ДФСУ від 12.01.2017 р. № 408/6/99-99-15-03-02-15, де мовиться:

 «…обов’язок щодо нарахування податкових зобов’язань із ПДВ відповідно до пункту 198.5 статті 198 ПКУ виникає у платника податку в разі, якщо придбані товари/послуги призначаються для використання або починають використовуватися в неоподатковуваних операціях або не в господарській діяльності такого платника податку, незалежно від того, чи при придбанні таких товарів/послуг суми ПДВ включалися до складу податкового кредиту, чи ні (за виключенням товарів/послуг, придбаних до 1 липня 2015 року)» (Виділено авт. — А.П.).

Аналогічне роз’яснення є й у підкатегорії 101.06 системи «ЗІР».

Звідси можна зробити такий висновок: навіть якщо з певних причин платник ПДВ не включив вхідний ПДВ до податкового кредиту (хоча формально мав таке право), то все ж він повинен нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ відповідно до п. 198.5 ПКУ.

Детальніше тему неоподатковуваного та негоспдіяльного використання товарів/послуг/необоротних активів ми розглянемо в окремому матеріалі в межах теми тижня «Податковий кредит».

Документи для визнання податкового кредиту

Аби визнати податковий кредит за купівлею товарів/послуг/необоротних активів, платник ПДВ повинен мати правильно оформлені підтвердні документи. Їх перелік і вимоги до них наведімо в таблиці 1.

Таблиця 1

Документи, на підставі яких визнають податковий кредит


з/п

Назва документа

Вимоги до документа

1

Податкова накладна

1. Наявність усіх обов’язкових реквізитів, визначених п. 201.1 ПКУ, заповнених без помилок.

2. Наявність реєстрації в ЄРПН.

Розлогіше — у матеріалах «Податкова накладна – 2017: порядок заповнення» газети № 63/2017 і «Нова податкова накладна в зразках» газети № 64/2017

2

Митна декларація

Митна декларація на паперовому носії повинна мати на всіх її аркушах відбиток особистої номерної печатки посадової особи митного органу, яка завершила митне оформлення.

Електронна митна декларація повинна мати відмітку про закінчення митного оформлення та бути засвідчена електронним цифровим підписом посадової особи митного органу, яка завершила митне оформлення

(п. 16 Положення про митні декларації, затвердженого постановою КМУ від 21.05.2012 р. № 450)

 

Касовий чек

Повинен містити:

 • суму отриманих товарів/послуг;
 • загальну суму нарахованого ПДВ;
 • фіскальний номер;
 • податковий номер постачальника.

У разі використання платниками для розрахунків зі споживачами РРО касовий чек повинен містити дані про загальну суму коштів, що підлягає сплаті покупцем з урахуванням ПДВ, та суму цього ПДВ, що сплачується в складі загальної суми.

Водночас із метою нарахування податкового кредиту загальна сума отриманих товарів/послуг не може перевищувати 200 грн за день (без урахування ПДВ). Тобто з урахуванням цього податку — 240 грн.

Розлогіше — у матеріалі «Касовий чек для підтвердження податкового кредиту з ПДВ: ви запитуєте — ми відповідаємо» газети № 151/2016

3

Транспортний квиток

Повинен містити:

 • загальну суму платежу;
 • суму ПДВ;
 • податковий номер продавця (крім транспортних квитків, форма яких установлена міжнародними стандартами);
 • фіскальний номер — для електронних проїзних (перевізних) документів (див. роз’яснення в підкатегорії 101.13 системи «ЗІР»).

Розлогіше — у матеріалі «Податковий кредит за транспортним квитком: коли та як відобразити в ПДВшному обліку» газети № 87/2015

4

Готельний рахунок

Тут потрібно дотримуватися таких обов’язкових умов:

 • постачається послуга, а не товар;
 • вартість послуг має визначатися за показниками приладів обліку;
 • рахунок повинен містити загальну суму платежу, суму ПДВ і податковий номер продавця (постачальника) (крім тих, форма яких установлена міжнародними стандартами)

5

Рахунок за послуги зв’язку

6

Рахунок за інші послуги, вартість яких визначається за показниками приладів обліку

7

Бухгалтерська довідка*

Повинна мати всі обов’язкові реквізити із ч. 2 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV та п. 2.4 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Мінфіну України від 24.05.1995 р. № 88.

Розлогіше — у матеріалі «Бухгалтерська довідка: форма та випадки оформлення» газети № 244/2016

* Підставою для нарахування сум ПДВ, що включаються до податкового кредиту (без податкової накладної), може бути бухгалтерська довідка, складена відповідно до п. 36 підрозділу 2 р. ХХ ПКУ (пп. «в» п. 201.11 ПКУ).

Дата визнання податкового кредиту

Дату визнання податкового кредиту визначають за певною подією залежно від того, яка операція відбувається. Цей момент урегульовано п. 198.2 ПКУ.

Порядок визначення дати виникнення податкового кредиту наведімо в таблиці 2.

Таблиця 2

Дата визнання податкового кредиту


з/п

Випадки

Дата виникнення ПК

Зауваження

1

Загальний

Дата «першої події»:

 • списання коштів із банківського рахунка платника ПДВ на оплату товарів/послуг

або

 • отримання платником ПДВ товарів/послуг

(п. 198.2 ПКУ)

Правило «першої події» діє для більшості операцій (у т.ч. за договорами комісії — п. 189.4 ПКУ).

Що вважати отриманням товару? На думку ДФС, у листах від 09.06.2015 р. № 11999/6/99-99-19-01-01-15 та від 19.04.2016 р. № 8809/6/99-99-19-03-02-15, реалізувати право на формування податкового кредиту покупець — платник ПДВ може лише після складання податкової накладної постачальником — платником ПДВ, зокрема в момент відвантаження товарів та реєстрації цієї податкової накладної в ЄРПН, але не раніше отримання права власності на такий товар.

Утім таку пораду податківців без проблем можна застосувати лише у ситуації, коли право власності переходить одночасно з фізичним отриманням товару. Приміром, коли продавець доставляє товар покупцеві, і право власності на нього переходить в момент вручення товарів (ч. 2 ст. 334 ЦКУ).

На наше переконання, податковий кредит слід відображати на дату фактичного (фізичного) отримання товарів/послуг. Адже в п. 198.2 ПКУ нічого не сказано про право власності

2

Касовий

Дата списання коштів із банківського рахунка (видачі з каси) платника ПДВ або дата надання інших видів компенсацій вартості поставлених (чи тих, що підлягають постачанню) йому товарів/послуг

(пп. 14.1.266 ПКУ)

Умови застосування касового методу визнання податкових зобов’язань і податкового кредиту врегульовано пп. 14.1.266, п. 187.1, п. 187.10, п. 44 підрозділу 2 р. ХХ ПКУ.

У разі застосування касового методу сума «вхідного» ПДВ може бути віднесена до складу податкового кредиту, якщо виконуються одночасно 2 умови:

 • оплачено товари/послуги;
 • зареєстровано податкову накладну/розрахунок коригування в ЄРПН.

Тому касовикам важливо встигнути оплатити товари/послуги протягом 365 к.дн. із дати складання податкової накладної (п. 198.6 ПКУ). Інакше касовик не зможе визнати податковий кредит, навіть якщо податкова накладна буде зареєстрована в ЄРПН. Адже не виконується умова щодо оплати.

(див. роз’яснення в підкатегорії 101.13 системи «ЗІР»)

3

Імпорт

Дата сплати ПДВ за податковими зобов’язаннями згідно з п. 187.8 ПКУ, що підтверджено митною декларацією

(п. 198.2 і п. 201.12 ПКУ)

Розлогіше — у матеріалі «Імпорт товарів: бухгалтерський та податковий облік» газети № 46/2016.

Зауважимо: податківці не схвалюють відображення податкового кредиту на підставі тимчасових митних декларацій (див., наприклад, лист ДФС від 28.10.2016 р. № 23462/6/99-99-15-03-02-15 і роз’яснення в підкатегорії 101.13 системи «ЗІР»).

Крім того, візьміть до уваги, що платник ПДВ може включити суму «імпортного» ПДВ до податкового кредиту лише в тому звітному періоді, у якому було оформлено митну декларацію, — див. лист ДФСУ від 28.10.2015 р. № 22718/6/99-99-19-03-02-15

4

Послуги від нерезидента

 

Дата складання одержувачем таких послуг (платником ПДВ) податкової накладної за умови її реєстрації в ЄРПН

(п. 198.2 ПКУ)

У разі отримання від нерезидента послуг, місце постачання яких за ст. 186 ПКУ — митна територія України, платник ПДВ — отримувач нараховує податкові зобов’язання за правилом першої події (п. 187.8 ПКУ). Тобто — на дату першої з подій:

 • або списання коштів із банківського рахунка в оплату нерезидентських послуг,
 • або на дату оформлення документа, який засвідчує факт надання нерезидентом таких послуг.

На дату виникнення податкових зобов’язань отримувач послуг — резидент (платник ПДВ) складає та реєструє в ЄРПН податкову накладну (п. 208.2 ПКУ). Така податкова накладна надає право отримувачу нерезидентських послуг показати податковий кредит на дату її складення

5

Фінансовий лізинг

Дата фактичного отримання об’єкта фінлізингу орендарем

(п. 198.2 ПКУ)

Операції з передання майна у фінансовий лізинг є об’єктом обкладення ПДВ (пп. «б» пп. 14.1.97 і п. 185.1 ПКУ).

При цьому не обкладаються ПДВ:

 • платежі щодо відшкодування вартості об’єкта фінлізингу;
 • відсотки за фінлізингом (пп. 196.1.2 ПКУ)

6

Довгострокові договори

Дата фактичного отримання замовником результатів робіт, оформлених актами виконаних робіт

(п. 198.2 ПКУ)

Довгостроковий договір (контракт) — це будь-який договір на виготовлення товарів, виконання робіт, надання послуг із довготривалим (понад рік) технологічним циклом виробництва та якщо договорами, які укладені на виробництво таких товарів, виконання робіт, надання послуг, не передбачено поетапного їх здавання (п. 187.9 ПКУ)

7

Під звіт

Дата подання авансового звіту

(див. роз’яснення в підкатегорії 101.13 системи «ЗІР»)

У цьому випадку податковий кредит зазвичай формують на підставі документів із п. 201.11 ПКУ, які подають разом з авансовим звітом.

Зауважимо: 365-денний строк для визнання податкового кредиту за такими підтвердними документами не діє. Тож якщо, приміром, за касовим чеком помилково не було відображено податкового кредиту у звітному періоді, коли виникло таке право, збільшити податковий кредит у наступних періодах (протягом 365 днів) уже не вдасться

Проте однієї події для визнання податкового кредиту замало. Адже слід зважати ще на такі вимоги:

 • наявність підтвердних документів (податкових накладних, митних декларацій та інших документів із п. 201.11 ПКУ);
 • наявність реєстрації в ЄРПН податкової накладної/розрахунку коригування — якщо право на податковий кредит підтверджує податкова накладна/розрахунок коригування (п. 198.6 ПКУ).

Для реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН п. 201.10 ПКУ відведено певний строк, а в ст. 1201 ПКУ прописані штрафи за його порушення. Детально про нього — у матеріалах «Граничні строки реєстрації в ЄРПН податкових накладних і ШТРАФИ за їх порушення: зміни в ПКУ – 2017» газети № 6/2017 та «Антивірусний» закон: наслідки звільнення від штрафів» газети № 142/2017.

Від своєчасності реєстрації в ЄРПН податкової накладної/розрахунку коригування також залежить період декларування податкового кредиту, а саме:

 • якщо податкову накладну/розрахунок коригування вчасно зареєстровано в ЄРПН, то податковий кредит за ними визнають у періоді їх складання;
 • якщо податкову накладну/розрахунок коригування своєчасно не зареєстровано в ЄРПН, то податковий кредит за ними визнають у періоді їх реєстрації.

Така порада від податківців опублікована в підкатегорії 101.13 системи «ЗІР».

Незважаючи на це, для відображення податкового кредиту п. 198.6 ПКУ відведено 365 к.дн., які настають за датою складання податкової накладної/розрахунку коригування. Головною умовою для цього є наявність реєстрації в ЄРПН. Наприклад, граничним строком декларування для податкової накладної, складеної 7 серпня 2017 року та зареєстрованої в ЄРПН, буде серпень 2018 року.

Якщо ж протягом 365 днів податковий кредит за зареєстрованою в ЄРПН податковою накладною не було відображено, то можна ще подати уточнюючий розрахунок до ПДВ-декларації з урахуванням 1095-денного строку (п. 50.1 ПКУ). Не проти цього й податківці — див. роз’яснення в підкатегорії 101.13 системи «ЗІР». Однак вони наполягають, щоб уточнюючий розрахунок подавався таким чином:

 • для своєчасно зареєстрованих податкових накладних — за період складання податкової накладної;
 • для НЕсвоєчасно зареєстрованих податкових накладних — за період реєстрації податкової накладної в ЄРПН.

Реєстраційний ліміт для податкових накладних

За формулою, визначеною п. 2001.3 ПКУ, «вхідний» ПДВ, але тільки за всіма зареєстрованими в ЄРПН податковими накладними/розрахунками коригування, (∑НаклОтр) збільшить реєстраційний ліміт для податкових накладних/розрахунків коригування.

Крім того, реєстраційний ліміт збільшить і сума «імпортного» ПДВ, сплаченого під час митного оформлення (∑Митн), яку платник ПДВ може включити до податкового кредиту, на підставі належним чином оформленої митної декларації.

Не впливатимуть на реєстраційний ліміт лише суми податкового кредиту, відображені за касовими чеками, транспортними квитками, готельними рахунками й іншими рахунками на оплату послуг. Адже їх не реєструють у ЄРПН. Це може привести до розбіжностей між даними ПДВшної декларації та даними ЄРПН. А саме це може бути підставою для проведення контролюючими органами документальної позапланової виїзної перевірки — п. 201.10 ПКУ.

Алевтина ПОЛІЩУК,

бухгалтер-експерт
газети «Інтерактивна бухгалтерія»