Підприємство має в обігу більш ніж 20 млн грн на рік. При дооцінці основних засобів сума дооцінки враховується в податкові різниці, тобто вона зменшує бухфінрезультат до оподаткування?