Продовжуючи тему відображення в бюджетному обліку безоплатно отриманих необоротних активів, розгляньмо ситуації з внутрішньовідомчою передачею таких активів й отриманням дарунків і благодійних внесків