Правила проведення індексації змінилися ще з грудня 2015 року, а  з 1 січня 2016 року підняли ще й поріг індексації з 101% до 103%.  До того ж із 1 січня 2017 року змінено також визначення мінзарплати та підвищено її розмір удвічі. Тому якщо роботодавець востаннє підвищив оклади працівникам у січні поточного року (унаслідок чого вони втратили право на індексацію), то вже у червні 2017 року потрібно нараховувати індексацію. Тож нагадаємо, який алгоритм розрахунку та які правила діють нині

Востаннє правила проведення індексації оновлювали в грудні 2015 року. Відтоді не було істотних змін до Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078 (даліПорядок № 1078). Детально про нові правила індексації ми розповідали в матеріалі «Із 1 грудня 2015 року діє новий порядок індексації зарплати й інших доходів» газети № 237/2015. А як реалізувати такі новації — у матеріалі  «Індексація зарплати в грудні 2015 року: практичні ситуації» газети № 244/2015. Тож стисло нагадаємо правила індексації, зважаючи на роз’яснення Мінсоцполітики на цю тему.

Правила індексації зарплати в 2017 році

Правило 1. Місяцем підвищення (раніше він називався базовим) вважається місяць, у якому підвищено тарифну ставку (посадовий оклад), а не зарплату (за рахунок постійних її складових), на що вказує абз. 1 п. 5 Порядку № 1078.

Правило 2. Суму індексації визначають залежно від останнього підвищення окладу (ставки) за посадою, яку обіймає працівник (див. лист  Мінсоцполітики від 28.04.2016 р. № 201/10/137-16). Але, беручи до уваги те, що кожному працівнику встановлюють різні надбавки та доплати, суми індексації нерідко будуть різними за однією й тією ж посадою.

Правило 3. Зростання зарплати за рахунок інших складових зарплати (без підвищення тарифної ставки чи окладу) не впливає на індексацію та не призводить до зміни базового місяця й зменшення суми індексації (абз. 5 п. 5 Порядку № 1078).

Правило 4. Визначаючи суму зростання зарплати в місяці підвищення тарифної ставки (окладу), ураховують усі виплати,  які не мають разового характеру (абз. 5 п. 5 Порядку № 1078). Це такі виплати постійного характеру, як: поточні премії, доплати за суміщення, тимчасове виконання обов’язків (якщо не разове), доплата за роботу в нічний час, надбавки.

Правило 5. Суми підвищення зарплати порівнюють із сумою належної індексації виходячи з умов повністю відпрацьованого  місяця, у якому відбулося підвищення (див. лист Мінсоцполітики від 20.11.2015 р. № 308/10/136-15).

Правило 6. Індексацію не нараховують, якщо сума збільшення зарплати в місяці підвищення тарифної ставки (посадового окладу) перевищує суму індексації.

Правило 7. Якщо підвищення тарифних ставок (окладів) не було й настало право на індексацію, до визначеної раніше суми індексації (раніше її називали фіксованою) додають поточну індексацію.

Правило 8. Індексацію нараховують пропорційно відпрацьованому часу, якщо працівник трудиться неповний робочий час або частину місяця перебував у відпустці чи на лікарняному.

Правило 9.  Індекс споживчих цін (далі — ІСЦ) обчислюють із місяця, наступного за місяцем підвищення тарифної ставки (окладу) за посадою, яку обіймає працівник для: новоприйнятих, переведених на іншу роботу, тих, що приступають до роботи після відпустки по догляду за дитиною до 3-х (6-ти) років.

Правило 10. Працюючим пенсіонерам спочатку індексують оплату праці, а працюючим студентам — стипендію.

Проведення індексації: алгоритм розрахунку

Згідно із загальним правилом, індексацію зарплати (виплат, які входять до її складу та мають постійний характер) проводять  у межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб (абз. 4 п. 2 Порядку № 1078). Із 1 січня по квітень 2017 року він дорівнював 1600 грн, а з 1 травня став 1684 грн.

Точкою відліку для обчислення ІСЦ із метою  проведення індексації є базовий місяць, у якому  ІСЦ приймають за одиницю чи 100%. Приріст ІСЦ починають обчислювати з місяця, наступного за базовим, а нарахування індексації провадиться з місяця, що настає за місяцем опублікування такого індексу (ч.ч. 3 і 4 ст. 4 Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» від 03.07.1991 р. № 1282-ХІІ). Отже, індексацію проводять із 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому офіційно опубліковано ІСЦ (абз. 1 п. 11 Порядку № 1078).

Формула для проведення індексації в загальному випадку доволі проста (див. далі).

Визначення величини індексації в місяці підвищення окладу (ставки)

Згідно з абзацами 3–4 п. 5 Порядку № 1078, у разі коли грошовий дохід з урахуванням суми підвищення зарплати в місяці підвищення окладу (ставки):

  • більше суми грошового доходу з урахуванням індексації до його підвищення, то виплату індексації припиняють;
  • менше суми грошового доходу з урахуванням індексації до його підвищення, суму загального доходу визначають із таким розрахунком, щоб сума грошового доходу з урахуванням індексації не перевищувала загального доходу до його підвищення.

Отже, якщо працівник має право на індексацію й одночасно відбувається підвищення окладу (ставки), доводиться визначати величину індексації  (раніше її називали фіксованою) як різницю між можливою сумою індексації та сумою підвищення зарплати.

Попередня редакція абз. 8 п. 5 Порядку № 1078 містила таку норму: підвищення грошових доходів працівників у зв’язку з розширенням зони обслуговування, збільшенням обсягу робіт, суміщенням професій (посад), виконанням обов’язків тимчасово відсутнього працівника, а також за рахунок збільшення розміру премії, не вважається базовим під час обчислення ІСЦ для проведення індексації (у разі коли не відбувається підвищення тарифної ставки (окладу). Її вилучили в грудні 2015 року.

Отже, виходить, якщо збільшення зарплати відбулося за рахунок зазначених вище виплат (і вони не мають тимчасового характеру), то в місяці підвищення посадового окладу (тарифної ставки), вони впливатимуть на розрахунок суми можливої індексації.

Визначаємо суму індексації на прикладах

Як уже зазначалося, місяць підвищення окладу (ставки) завжди стає базовим місяцем для проведення індексації. Проте, у якій сумі виплачувати індексацію та чи є право на її виплату, залежатиме від суми приросту ІСЦ, підвищення окладу (ставки) та зростання у зв’язку із цим зарплати.

Ситуація 1

Працівнику підприємства в січні 2016 року підвищили посадовий оклад із 4500 грн до 4800 грн, унаслідок чого він втратив право на індексацію. У січні 2017 року оклад підняли до 5000 грн, надбавки, доплати, премії працівнику не нараховують. Як обчислити індексацію у червні 2017 року, якщо працівник був у відпустці з 1 по 16 червня?

Для працівників, яким востаннє підвищували оклади в січні 2016 року, право на індексацію настало у червні 2016 року. Із червня по листопад 2016 року за повністю відпрацьований місяць мали нараховувати індексацію в сумі 59,45 грн (1450 грн х 4,1%), а в грудні 2016 року — 134,40 грн (1600 грн х 8,4%).

Оскільки в січні 2017 року відбулося підвищення зарплати на 200 грн (5000 грн - 4800 грн), а сума можливої індексації становила 134,40 грн, то цей місяць став базовим, і приріст ІСЦ почали обчислювати наростаючим підсумком із лютого 2017 року.

У червні 2017 року приріст ІСЦ (перемножуємо ІСЦ із лютого по квітень) становить:

(1,01 х 1,018 х 1,009) х 100% -100% = 3,7%.

Таким чином, приріст ІСЦ перевищив поріг індексації (103%), а отже — у червні 2017 року настає право на індексацію зарплати.

Сума індексації за повністю відпрацьований червень дорівнює:

1684 грн х 3,7% = 62,31 грн.

Але згідно з абз. 7 п. 4 Порядку № 1078, якщо відпрацьовано неповний місяць, то індексацію виплачують пропорційно фактично відпрацьованому часу.

Оскільки на частину місяця припала відпустка й відпрацьовано лише 9 р.дн., то суму індексації обчислюють пропорційно відпрацьованому часу:

62,31 грн : 20 р.дн. х 9 р.дн. = 28,04 грн.

Ситуація 2

Працівнику підприємства в січні 2016 року підвищили посадовий оклад із 4600 грн до 5000 грн. Більше не підвищували. Але починаючи із січня 2017 року встановили постійну 20%-ву надбавку за інтенсивність праці. Чи зміниться базовий місяць?

Як зазначалося раніше, з грудня 2015 року базовим є місяць підвищення посадового окладу (тарифної ставки). Тому встановлення надбавки за інтенсивність (навіть на постійній основі) не призводить до зміни базового місяця.

Отже, базовим місяцем лишається січень 2016 року, і за червень 2017 року працівнику мають нарахувати повну суму індексації:

1684 грн х 16,6% = 279,54 грн.

Ситуація 3

Працівнику підприємства в жовтні 2016 року підвищили посадовий оклад із 2500 грн до 2800 грн, була визначена фіксована величина індексації ― 367 грн, і цей місяць став базовим. Як нараховувати індексацію в червні 2017 року?

Починаючи із жовтня 2016 року працівнику виплачували індексацію у визначеній сумі — 367 грн. При базовому жовтні 2016 року право на поточну індексацію настає в березні 2017 року, коли приріст ІСЦ досяг 3,8%.

У червні 2017 року працівнику повинні нарахувати:

  • поточну суму індексації, яка становитиме:

1684 грн х 7,6% = 127,98 грн;

  • раніше визначену суму індексації ― 367 грн.

Ситуація 4

Працівнику підприємства з 1 січня 2017 року підвищили оклад із 2500 до 2700 грн, і внаслідок підвищення він втратив право на індексацію. Жодних доплат і надбавок йому не встановлено, премії не виплачуються, місяць відпрацьований повністю. Як нараховувати індексацію та доплату до мінзарплати у червні 2017 року?

У червні 2017 року приріст ІСЦ (із січня по квітень) становить 3,7%, тому працівнику мають нарахувати суму індексації. За роз’ясненнями Мінсоцполітики, суму індексації потрібно враховувати під час обчислення доплати до мінзарплати (див. листи Мінсоцполітики від 02.02.2017 р. № 248/0/101-17/282, від 17.02.2017 р. № 391/0/101-17/282).

Сума індексації у червні 2017 року становитиме:

1684 грн х 3,7% = 62,31 грн.

Сума доплати до мінзарплати дорівнюватиме:

3200 грн - (2700 грн + 62,31 грн) = 437,69 грн.

Ситуація 5

Скористаймося умовами ситуації 4. Але, припустімо, працівнику щомісяця нараховують оклад у розмірі 2700 грн і премію 10% окладу, та у червні від відпрацював лише 15 р.дн. із 20-ти, решту днів він хворів.

У цьому випадку потрібно врахувати, що відпрацьовано неповний місяць, тому і суму індексації, і суму доплати до мінзарплати визначатимемо пропорційно відпрацьованому часу. Порядок розрахунку буде таким:

  • за 15 р.дн. працівнику нарахують частину окладу: 2700 грн : 20 р.дн. х 15 р.дн. = 2025 грн і 10%-ву премію — 202,50 грн (2025 грн х 10%), разом — 2227,50 грн;
  • суму індексації:

(1684 грн х 3,7%) : 20 р.дн. х 15 р.дн. = 46,73 грн.

Гарантований мінімум зарплати для такого працівника становить:

3200 грн : 20 р.дн. х 15 р.дн. = 2400 грн.

Сума доплати до мінзарплати у червні 2017 року сягатиме:

2400 грн - (2227,50 грн + 46,73 грн) = 125,77 грн.

Індексація зарплати новоприйнятих і переведених працівників

Із грудня 2015 року змінилися правила проведення індексації для новоприйнятих працівників. За новими правилами для новоприйнятих працівників ІСЦ обчислюють із місяця, наступного за місяцем підвищення тарифної ставки (окладу), за посадою, яку обіймає працівник (п. 102 Порядку № 1078). Але це правило поширюється лише на працівників, прийнятих на роботу починаючи з грудня 2015 року.

Під час проведення подальшої індексації зарплати працівників, яких прийнято на роботу раніше, застосовують норми абз. 3 п. 101 Порядку № 1078 (у редакції, чинній до 15.12.2015 р.). Тобто ІСЦ для індексації зарплати таких працівників обчислюють за старими правилами — починаючи з місяця прийняття на роботу. Щоправда, Мінсоцполітики надало роз’яснення, що всім працівникам потрібно заново визначити базовий місяць для проведення індексації, відштовхуючись від місяця останнього підвищення посадового окладу (див. лист Мінсоцполітики від 28.04.2016 р. № 201/10/137-16). Це роз’яснення суперечить нормам законодавства, тому ним керуватися не варто. Аргументи — у матеріалі «Індексація зарплати новоприйнятих працівників: нові перли» газети № 205/2016.

Ситуація 6

Працівника прийняли на роботу в жовтні 2015 року з посадовим окладом згідно зі штатним розписом ― 4500 грн, і більше його не підвищували.

У цьому випадку ІСЦ для проведення індексації зарплати працівника обчислюють починаючи з місяця прийняття його на роботу, тобто із жовтня 2015 року ― згідно з нормами, чинними до внесення змін Постановою № 1013 до Порядку № 1078.

У червні 2017 року при базовому жовтні 2015 року ІСЦ дорівнює 20,9%, тому сума індексації становитиме:

1684 грн х 20,9% = 351,96 грн.

Ситуація 7

З 1 січня 2017 року до штатного розпису ввели нову посаду — економіста зі збуту з окладом 6000 грн. Працівника прийняли на роботу із 7 червня 2017 року. Чи нараховувати йому індексацію у червні 2017 року?

Зважаючи на норми п. 102 Порядку № 1078, ІСЦ для такого працівника обчислюють із наступного місяця за місяцем останнього підвищення окладу за його посадою. Оскільки посаду введено лише в січні 2017 року, то приріст ІСЦ обчислюють із лютого 2017 року.

Отже, працівник, який приступив до роботи у червні 2017 року, має право на індексацію вже в першому місяці роботи. Суму індексації визначають пропорційно відпрацьованому часу, оскільки він відпрацював лише 17 р.дн. із 20-ти:

(1684 грн х 3,7%) : 20 р.дн. х 17 р.дн. = 52,96 грн.

Працівниця приступила до роботи в березні 2017 року після відпустки по догляду за дитиною до 3-х років

У цьому випадку ІСЦ обчислюють за нормами п. 102 Порядку № 1078, тобто з місяця, наступного за місяцем останнього підвищення посадового окладу працівника за посадою, яку він обіймає.

Ситуація 8

Працівниця приступила до роботи після відпустки по догляду за дитиною до 3-х років 29 травня 2017 року. Посадовий оклад за її посадою востаннє підвищили в жовтні 2016 року з 4500 грн до 5000 грн.

У цьому випадку ІСЦ обчислюють починаючи з наступного місяця після підвищення посадового окладу, тобто з листопада 2016 року.

Приріст ІСЦ перевищив поріг індексації (103%) у березні 2017 року.

Тому в травні 2017 року в працівниці є право на індексацію (коефіцієнт індексації — 3,8%), але в травні мають виплатити індексацію лише за 3 робочі дні (з 29 по 31 травня):

(1684 грн х 3,8%) : 20 р.дн. х 3 р.дн. = 9,60 грн.

За повністю відпрацьований червень 2017 року сума індексації становитиме:

1684 грн х 7,6% = 127,98 грн.

Про інші ситуації, пов’язані з проведенням індексації, ми розповімо в наступних номерах газети. Також розглянемо, як провести нарахування індексації за попередні періоди та порядок оподаткування таких виплат.

Світлана ЛІСТРОВА,

бухгалтер-експерт