Нерідко під час вибору місця роботи вирішальним фактором для майбутнього працівника може стати забезпечення його житлом. Однак така ситуація неминуче тягне за собою давнє проблемне питання — оподаткування такого блага. Розгляньмо це питання детальніше