У матеріалі ми розглядаємо базові правила нарахування бухгалтерської амортизації, передбачені П(С)БО 7, а також деякі маловідомі аспекти її обчислення