Для деяких субрахунків змінилися тільки номери, а для декотрих — іще й найменування субрахунків, але абсолютно не завжди можна співставити старий субрахунок із новим. Тому зупинімося саме на тих запитаннях, які найчастіше виникають у бухгалтерів під час застосування нових субрахунків