Задля оптимізації витрат на працівників роботодавці часто-густо залучають молодих фахівців як стажерів. Проте законодавство не містить чітких роз’яснень щодо стажування, тому виникають певні непорозуміння між контролерами та роботодавцями, унаслідок яких перша сторона виносить постанову про накладення штрафу. Розгляньмо ситуацію розлогіше

Поняття стажування КЗпП не врегульоване, а отже, може виникати певне непорозуміння в правильності оформлення відносин між потенційним кандидатом на посаду та роботодавцем.

Так, згідно з вимогами трудового законодавства України питання проходження стажування чітко врегульоване лише для держслужбовців, студентів вищих й учнів професійно-технічних навчальних закладів.

Зауважимо: порядок проходження стажування регулюється Положенням про професійне навчання працівників на виробництві, затвердженим наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства освіти і науки України від 26.03.2001 р. № 127/151 (далі Положення № 127).

Своєю чергою, термін «стажування» передбачає набуття практичних умінь і навичок щодо виконання обов’язків на обійманій посаді чи на посаді вищого рівня для керівників, професіоналів і фахівців. Стажування проводиться за індивідуальним планом, який затверджується роботодавцем, що направляє працівника на стажування (п. 2.6 Положення № 127). Таким чином, порядок прийому осіб на стажування передбачає їх попереднє працевлаштування на роботу відповідно до чинного законодавства (див. постанову Львівського окружного адміністративного суду від 02.02.2017 р. у справі № 813/1166/16).

Утім відсутність точнішого тлумачення цього поняття дається взнаки. Так, судді Чернігівського окружного адміністративного суду дійшли висновку, що лише студенти вищих навчальних закладів й учні ПТНЗ, які продовжують навчатися, мають право проходити стажування за професією. Така позиція узгоджується з нормою ст. 29 Закону про зайнятість населення . Водночас, на думку Мінсоцполітики, студенти (учні) можуть пройти стажування на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності й господарювання, але у фізичних осіб — підприємців можливість проходження стажування Законом про зайнятість населення не передбачена (див. лист від 13.07.2016 р. № 451/021/106-16).

 Закон України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р. № 5067-VI.