Працівник трудиться на 0,4 ставки (з понеділка по четвер по 4 години), й у серпні він мав відпрацювати за графіком 64 робочих години. Але у зв’язку із хворобою колеги йому довелося працювати ще в одну п’ятницю, і він відпрацював 68 робочих годин за серпень 2019 року. Як оплачувати такий переробіток?

ВІДПОВІДЬ: У такому випадку роботу на умовах неповного робочого часу виконують шляхом поєднання неповного робочого дня та неповного робочого тижня. Згідно із ч. 2 ст. 56 КЗпП оплату праці в разі неповної зайнятості проводять пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку.

Облік робочого часу. Нормою для відпрацювання в такому разі є добуток підсумку робочих днів протягом тижня (з понеділка по четвер) і тривалості робочого дня — 4 години:

(3понеділки + 4вівторки + 4середи + 5четвергів) × 4 р.год. = 64 р.дн.

За такого режиму роботи працівника для нього можна встановити гнучкий режим робочого часу. Він передбачає, що тривалість роботи в окремі дні може бути як меншою, так і більшою порівняно з тривалістю робочого дня, установленою правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства (абз. 4 п. 3.2 Методичних рекомендацій щодо встановлення гнучкого режиму робочого часу, затверджених наказом Мінпраці від 04.10.2006 р. № 359, даліМетодрекомендації № 359).

Гнучкий режим робочого часу в більшості випадків передбачає підсумований облік робочого часу. Для таких умов обов’язковою вимогою є повне відпрацювання працівником установленої законодавством кількості робочих годин в обліковому періоді, який прийнято для підсумованого обліку робочого часу: тиждень, місяць, квартал, рік тощо (п. 1.3 Методрекомендацій № 359).