Іще з 2015 року кардинально змінилися правила оподаткування неприбуткових організацій, зокрема й ОСББ. Фактично нині ОСББ поділено на 2 групи — неплатники податку на прибуток і ті, хто сплачує податок на прибуток на загальних підставах. Окрім того, зараз важливо ще, на які цілі витрачаються надходження. Адже якщо використання було нестатутне – оподаткування не за горами. А тепер — детальніше…

ОСББ — платник чи неплатник податку на прибуток: ось у чому питання

Нинішньою редакцією ПКУ даровано пільгу, яка взагалі звільняє неприбуткові організації від сплати податку на прибуток. Але не просто так — а, звісно, за певних умов. Так, для того аби бути неплатником податку на прибуток, ОСББ потрібно, щоб одночасно виконувалися 3 умови (п. 133.4 ПКУ):

 • ОСББ утворене та зареєстроване згідно із Законом України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» від 29.11.2001 р. № 2866-III;
 • установчі документи містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (окрім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління й інших пов’язаних із ними осіб;
 • ОСББ унесено в Реєстр неприбуткових установ та організацій.

Тут завважимо: якщо статутні документи не відповідають згаданій вимозі (або статут оформлено не за останньою редакцією Типового статуту) — є час привести його у відповідність до 01.07.2017 р. — до цього строку ОСББ не виключать із Реєстру неприбуткових організацій, якщо воно в ньому вже числиться.

Якщо всі згадані вище умови дотримано, то ОСББ не є платником податку на прибуток.

Мовимо про те, що нині немає розмежування між оподатковуваними доходами й неоподатковуваними доходами неприбуткових організацій, як це було до 2015 року. Із 2015 року кардинально змінилися правила оподаткування неприбуткових організацій. Зараз ОСББ, які відповідають умовам із п. 133.4 ПКУ (вище ми їх перелічили), узагалі не є платниками податку на прибуток, а якщо цим умовам не відповідають — є платниками на загальних підставах.

Виходить, якщо ОСББ — неплатник податку на прибуток (відповідає вимогам із п. 133.4 ПКУ), то будь-які надходження не підлягають обкладенню податком на прибуток. Але слід пам’ятати одне важливе правило щодо того, на які цілі можуть витрачатись отримані доходи. Адже в разі використання їх не на статутні цілі доведеться оподатковувати.

Цільове використання доходів (прибутків)

Важливо: доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються винятково для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) і напрямів діяльності, визначених її установчими документами. Це пряма вимога ПКУ — пп. 133.4.2 ПКУ.

Тобто зараз ОСББ треба слідкувати не так за доходами, як за витрачанням коштів (інших активів) — пішли вони на статутні цілі чи ні.

Якщо доходи (прибутки) буде витрачено не на статутні цілі — такі доходи слід буде оподаткувати й забути про свій пільговий статус неплатника податку на прибуток.

Між іншим, варто сказати, що в Типовому статуті об’єднання співвласників багатоквартирного будинку у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 23.09.2015 р. № 238 у п. 5 р. IV ідеться:

«Кошти об’єднання, включаючи кошти ремонтного, резервного фондів, витрачаються правлінням згідно з кошторисами, затвердженими загальними зборами співвласників, й окремими рішеннями загальних зборів співвласників».

Тож статутне використання — це використання згідно із затвердженим кошторисом або за окремими рішеннями загальних зборів.

До того ж зазначимо: не вважаються розподілом доходу (прибутків) виплати неприбуткової організації на користь засновників (учасників), працівників, членів такої організації (у т.ч. на підставі цивільно-правового договору), якщо такі витрати є фінансуванням видатків на своє утримання, реалізацію мети (цілей, завдань) і напрямів діяльності, визначених установчими документами такої неприбуткової організації (див. лист ДФСУ від 04.01.2017 р. № 28/6/99-99-15-02-02-15).

Слід завважити, що до змін у ПКУ (унесених Законом № 1667-VIII, який діє з 20.11.2016 р.) будь-яка виплата доходу (прибутків) засновнику (учаснику), працівнику або члену неприбуткової організації на підставі цивільно-правового договору вважається використанням доходу цієї неприбуткової організації для вигоди такого учасника, тобто не за цільовим призначенням (див. листи ДФС від 23.12.2016 р. № 27822/6/99-99-15-02-02-15, ГУ ДФС в Одеській області від 16.09.2016 р. № 2042/10/15-32-12-01-14 і ДФС від 04.01.2017 р. № 28/6/99-99-15-02-02-15).

Резюмуємо: фактично будь-які надходження, отримані ОСББ — неплатником податку на прибуток, не обкладаються податком на прибуток, якщо їх буде витрачено на статутні цілі. Інформацію про доходи й витрати ОСББ зазначає у Звіті про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (форма затверджена наказом Мінфіну від 17.06.2016 р. № 553), який подає до органів ДФС разом із річною фінансовою звітністю не пізніше 60-ти днів за звітним роком (для 2016 року — не пізніше 1 березня 2017 року).

Якщо ж ОСББ — платник податку на прибуток (бо не відповідає вимогам п. 133.4 ПКУ), то база оподаткування визначатиметься виходячи з бухфінрезультату до оподаткування (його беруть із форми 2 Звіту про фінансові результати з рядка 2290 (чи з рядка 2295 — якщо збиток)), плюс/мінус різниці, які його коригують, прописані в ПКУ. Якихось звільнених від оподаткування доходів у такому випадку для ОСББ — платника податку на прибуток немає — для нього діють загальні правила.

Розплата за порушення цільового витрачання доходів (прибутків)

Так, у разі порушення статутного використання доходів (прибутків) наслідки будуть такими (пп. 133.4.3 ПКУ):

 • треба подати протягом 20-ти днів за місяцем порушення Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (за період із початку року до кінця місяця порушення) і сплатити податок від суми нестатутного (нецільового) використання;
 • контролери виключать із Реєстру неприбуткових організацій;
 • до кінця року щокварталу наростаючим підсумком необхідно подавати декларацію з податку на прибуток і фінзвітність, а також сплатити податок на прибуток;
 • з наступного року доведеться звітувати й сплачувати податок на прибуток на загальних підставах.

Узагальнимо сказане вище в схемі.

На інформаційному порталі для співвласників багатоквартирних будинків Ви знайдете більше інформації щодо:

 • вибору форми управління багатоквартирним будинком;
 • оформлення договірних відносин із постачальниками послуг;
 • отримання державної підтримки на здійснення енергоефективних заходів;
 • створення й організації діяльності ОСББ.