Згідно з податковим законодавством ОСББ поділено на дві групи — неплатники податку на прибуток і платники податку на прибуток на загальних підставах.
Окрім того, важливо ще, на які цілі витрачають надходження. Адже якщо використання було нестатутне — оподаткування не уникнути

ОСББ — платник чи неплатник податку на прибуток?

Нинішньою редакцією ПКУ «даровано» пільгу, яка взагалі звільняє неприбуткові організації від сплати податку на прибуток. Але не просто так, а за певних умов.

Зокрема, аби бути неплатником податку на прибуток, ОСББ потрібно, щоб одночасно виконувалися три умови (п. 133.4 ПКУ):

1. ОСББ утворене та зареєстроване згідно із Законом № 2866;

2. установчі документи містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (окрім оплати їхньої праці, нарахування ЄСВ), членів органів управління й інших пов’язаних із ними осіб;

3. ОСББ унесено до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

У разі якщо всі перелічені вище умови дотримано, то ОСББ не є платником податку на прибуток.

У чинній редакції ПКУ немає розмежування між оподатковуваними й неоподатковуваними доходами неприбуткових організацій. ОСББ, які відповідають умовам із п. 133.4 ПКУ (вище ми їх зазначили), узагалі не є платниками податку на прибуток, а якщо цим умовам не відповідають — є платниками на загальних підставах.

Отже, якщо ОСББ — неплатник податку на прибуток (відповідає вимогам п. 133.4 ПКУ), то будь-які надходження не підлягають обкладенню податком на прибуток. Але варто пам’ятати одне важливе правило щодо того, на які цілі можуть бути витрачені отримані доходи. Адже в разі використання їх не на статутні цілі доведеться їх оподатковувати.

Цільове використання доходів (прибутків)

Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються винятково для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) і напрямів діяльності, визначених її установчими документами. Це безпосередня вимога ПКУпп. 133.4.2 ПКУ.

Тобто зараз ОСББ треба слідкувати не так за доходами, як за витрачанням коштів (інших активів) — спрямовані вони на статутні цілі чи ні.

У разі якщо доходи (прибутки) буде витрачено не на статутні цілі, такі доходи слід буде оподаткувати й забути про свій пільговий статус неплатника податку на прибуток.

Водночас зазначимо, що в п. 5 р. IV Типового статуту ОСББ прописано:

«Кошти об’єднання, включаючи кошти ремонтного, резервного фондів, витрачаються правлінням згідно з кошторисами, затвердженими загальними зборами співвласників, й окремими рішеннями загальних зборів співвласників».

Тож, статутне використання — це використання згідно із затвердженим кошторисом або за окремими рішеннями загальних зборів.

Своєю чергою, не вважаються розподілом доходу (прибутків) виплати неприбуткової організації на користь засновників (учасників), працівників, членів такої організації (у т.ч. на підставі ЦПД), якщо такі витрати є фінансуванням видатків на своє утримання, реалізацію мети (цілей, завдань) і напрямів діяльності, визначених установчими документами такої неприбуткової організації (див. лист ДФСУ від 04.01.2017 р. № 28/6/99-99-15-02-02-15).

Завважимо

Будь-яка виплата доходу (прибутків) засновнику (учаснику), працівнику або члену неприбуткової організації на підставі ЦПД вважається використанням доходу цієї неприбуткової організації для вигоди такого учасника, тобто не за цільовим призначенням (див. листи ДФС від 23.12.2016 р. № 27822/6/99-99-15-02-02-15, ГУ ДФС в Одеській області від 16.09.2016 р. № 2042/10/15-32-12-01-14 і ДФС від 04.01.2017 р. № 28/6/99-99-15-02-02-15).

Отже, фактично будь-які надходження, отримані ОСББ — неплатником податку на прибуток, не обкладають податком на прибуток, якщо їх буде витрачено на статутні цілі. Інформацію про доходи й витрати ОСББ зазначає у Звіті про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (форма затверджена наказом Мінфіну від 17.06.2016 р. № 553), який подає до органів ДФС разом із річною фінансовою звітністю не пізніше 60 днів за звітним роком (для 2020 року — не пізніше 1 березня 2021 року).

Якщо ж ОСББ — платник податку на прибуток (бо не відповідає вимогам п. 133.4 ПКУ), то базу оподаткування визначатимуть виходячи з бухфінрезультату до оподаткування (його беруть із форми 2 Звіту про фінансові результати з рядка 2290 (чи з рядка 2295 — якщо збиток)), плюс/мінус різниці, які його коригують, прописані в ПКУ. Якихось звільнених від оподаткування доходів у такому разі для ОСББ — платника податку на прибуток немає, оскільки для нього діють загальні правила.

Наслідки в разі порушення цільового витрачання доходів (прибутків)

У разі порушення статутного використання доходів (прибутків) наслідки будуть такими (пп. 133.4.3 ПКУ):

  • треба подати протягом 20 днів за місяцем порушення Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (за період із початку року до кінця місяця порушення) і сплатити податок від суми нестатутного (нецільового) використання;
  • податкове зобов’язання варто розраховувати виходячи із суми операції (операцій) нецільового використання активів (див. роз’яснення з категорії 102.04 розділу «Запитання – відповіді з Бази знань» ЗІР (zir.tax.gov.ua);
  • контролери виключать із Реєстру неприбуткових організацій;
  • до кінця року щокварталу наростаючим підсумком необхідно подавати декларацію з податку на прибуток і фінзвітність, а також сплатити податок на прибуток;
  • з наступного року доведеться звітувати й сплачувати податок на прибуток на загальних підставах.

Узагальнимо все сказане вище у вигляді схеми.

Редакція газети

«Інтерактивна бухгалтерія»

 

 

 

______________________________________________________________

ПРАВОВИЙ ГЛОСАРІЙ

ПКУ — Податковий кодекс України.

Закон № 2866 — Закон України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» від 29.11.2001 р. № 2866-III.

Типовий статут ОСББ — Типовий статут об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, затверджений наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 27.08.2003 р. № 141.