Усі бухгалтери підприємств — платників податку на прибуток напевне обізнані, що в Податковому кодексі України (далі — ПКУ) передбачено коригування бухфінрезультату до оподаткування на безповоротну фіндопомогу й подарунки. Що цікаво, такі різниці «запускають» залежно від того, кому дарують подарунок. Погляньмо на них уважніше

Бухоблік безоплатного передання

Під час безоплатного передання товарів, коштів, надання послуг, виконання робіт підприємство фіксує витрати.

Якщо це рекламна роздача, а вона пов’язана зі стимулюванням збуту, то вартість безоплатно переданого відображають у витратах на збут — Дт 93 Кт 28, 23, 26, 209 тощо.

У разі безоплатної роздачі товарів, послуг, робіт, коштів для інших цілейДт 949 Кт 28, 26, 23, 311, 301.

Окрім того, у випадку безоплатного передання товарів, робіт, послуг перед платником ПДВ постає складне питання нарахування податкових зобов’язань із ПДВ, адже підприємство має справу з постачанням, яке на додачу може бути ще й негоспдіяльним (пп.пп. 14.1.191, 14.1.185, п.п. 188.1, 185.1, п. 198.5, 189.1 ПКУ). Детальніше проблематика цього питання висвітлена в публікаціях «Безоплатне передання: ПДВ-наслідки» та «Безоплатне постачання товарів і послуг: ПДВ-наслідки». Нарахування таких ПДВ-зобов’язань можна відображати в бухобліку записом Дт 949 Кт 641.

А якщо вже під час придбання, припустімо, товару (запасів) із ПДВ було відомо про його майбутнє негоспдіяльне призначення та підприємство нарахувало т.зв. «компенсуючі» податкові зобов’язання з ПДВ, їх доцільно включати до первісної вартості таких запасів на підставі п. 9 П(С)БО 9 «Запаси»Дт 20, 28 Кт 641.

Під час безоплатного надання основних засобів, нематактивів проведення такі:

  • Дт 977 Кт 10, 11, 12 — на суму залишкової вартості;
  • Дт 13 Кт 10, 11, 12 — на суму зносу.

Завважимо

Під час безоплатного передання товарів (робіт, послуг) у підприємства, що їх передає, дохід не виникає. Адже «дохід визнають під час збільшення активу або зменшення зобов’язання, що зумовлює зростання власного капіталу…» (п. 5 П(С)БО 15 «Дохід»).

А в разі безоплатного передання в дарувальника не відбувається збільшення активів, а проходить лише їх зменшення, та й зобов’язання не зменшуються (вони за дарованим узагалі не виникали), бо жодних коштів чи іншої компенсації взамін не передбачено.

А для податку на прибуток важливо:

  • як операція відобразилася в бухобліку й, відповідно, уплинула на бухгалтерський фінрезультат до оподаткування. Як ми вище з’ясували, під час безоплатного передання підприємство фіксує витрати. Дохід у цій ситуації не виникає;
  • чи є в ПКУ податкові різниці, пов’язані і такою операцією (якщо підприємство зобов’язане використовувати різниці).

Для кого актуальна «безоплатна» різниця з податку на прибуток