На практиці виникає чимало запитань щодо складання та затвердження штатного розпису. Адже типової форми штатного розпису для госпрозрахункових підприємств і підприємців не встановлено. Та й прямої норми, що вказує на необхідність затвердження штатного розпису, теж не існує. Проте законодавство вказує на те, що всі роботодавці повинні затверджувати штатний розпис.
Тож з’ясуймо, із чого розпочати і які відомості включати до штатного розпису

Штатний розпис ― запорука дотримання трудового законодавства

Нормативного визначення штатного розпису немає. Однак ст. 64 ГКУ містить норму про те, що підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, установлює чисельність працівників і штатний розпис. Із цього випливає, що організаційна структура, найменування структурних підрозділів і посад (професій) та їхня кількість є основою для складання штатного розпису. Своєю чергою, існує й таке визначення штатного розпису:

штатний розпис — це організаційний документ, яким визначаються перелік посад (професій), кількість штатних одиниць, розмір посадових окладів, надбавок і доплат за умови, якщо останні передбачені системою оплати праці та мають постійний характер (наприклад, за ранг державного службовця, науковий ступінь, учене звання, вислугу років, роботу в нічний час тощо).

Про те, чому цей документ має затверджувати кожне підприємство, ми розповіли в матеріалі «Чи обов’язково складати й затверджувати штатний розпис» газети № 53/2017.

Тим часом Мінсоцполітики наполягає, що складати штатний розпис мають і підприємці, оскільки він необхідний для роботи з персоналом (див. лист від 21.11.2016 р. № 5907/0/10-16/06, далі Лист № 5907).

З’ясуймо, для чого нам потрібен штатний розпис.

По-перше, на підставі штатного розпису визначають кількість кандидатів на посаду і здійснюють їх добір для обіймання вакантних посад (їх теж включають до штатного розпису).

По-друге, штатний розпис використовують для визначення конкретних розмірів посадових окладів (тарифних ставок) за певною посадою в разі прийняття нових працівників на роботу чи під час переведення на іншу посаду.

По-третє, саме інформацію зі штатного розпису використовують під час оформлення наказів про прийняття на роботу та про переведення на іншу роботу.