Скінчився І квартал 2017 року, а це означає, що платники податку вже можуть подавати квартальні звіти, до яких належить і форма № 1ДФ. На допомогу податковим агентам — добірка відповідей на запитання стосовно відображення у формі № 1ДФ низки специфічних виплат

Відпускні за майбутній квартал

Як відобразити виплату працівникові відпускних у звітному кварталі, нарахованих за дні майбутнього звітного кварталу?

Доходи, отримані у вигляді зарплати за період її збереження згідно із законодавством, зокрема за час відпустки, для їх оподаткування належать до відповідних податкових періодів їх нарахування (пп. 169.4.1 ПКУ).

Згідно з Довідником ознак доходів, наведеним у додатку до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, затвердженим наказом Мінфіну від 13.01.2015 р. № 4 (даліПорядок № 4), відпускні відображають з ознакою доходу «101» у тому кварталі, у якому проведено їх нарахування та виплату.

Наприклад, якщо відпускні за липень 2017 року (ІІІ квартал) нараховують і виплачують у червні 2017 року (ІІ квартал), то вони відображаються у формі № 1ДФ за ІІ квартал.

Детальніше про «перехідні» відпускні у формі № 1ДФ читайте в одному з найближчих номерів газети «Інтерактивна бухгалтерія».

Кількість працюючих у формі № 1ДФ

Яку кількість працівників слід зазначати в графі «Працювало за трудовими договорами» форми № 1ДФ, якщо у звітному періоді кількість працівників змінювалась у зв’язку з прийняттям та звільненням із місця роботи?

У цьому випадку податківці радять показувати максимальну кількість працівників, які фактично працювали за трудовими договорами протягом звітного кварталу. Якщо, наприклад, станом на 01.01.2017 р. за трудовими договорами працювало 30 осіб, а протягом І кварталу (січень – березень) одна особа звільнилася 13.01.2017 р., а дві — були прийняті на роботу (одна — 27.01.2017 р., а друга — 14.02.2017 р.), то виходить, що протягом звітного кварталу за трудовими договорами працювало 32 особи. Тобто звільнена особа також ураховується під час визначення показника «Працювало за трудовими договорами» форми № 1ДФ у звітному кварталі, протягом якого відбулося звільнення.

Як відобразити в податковому розрахунку за формою № 1ДФ кількість зовнішніх сумісників?

Зовнішніх сумісників відображають у графі «Працювало за трудовими договорами» (див. роз’яснення в підкатегорії 103.25 ресурсу «ЗІР»). Адже відповідно до абз. 2 ст. 21 КЗпП працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної та творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному чи одночасно на декількох підприємствах. Оскільки робота за сумісництвом також передбачає укладення трудового договору, то цілком логічно, що зовнішніх сумісників відображають саме в графі «Працювало за трудовими договорами».

Про інші цікаві ситуації, які виникають під час заповнення графи «Працювало за трудовими договорами» форми № 1ДФ, читайте в матеріалі «Як показати кількість працюючих у формі № 1ДФ» газети № 89/2015.

Матеріальна допомога

Як у формі № 1ДФ відобразити матдопомогу систематичного та разового характеру?

Систематична допомога. Якщо виплата матеріальної допомоги має систематичний характер і така допомога надається всім або більшості працівників (наприклад, допомога на оздоровлення), при цьому її виплати передбачені положеннями про оплату праці найманих працівників (колективним договором, галузевою угодою тощо), прийнятими згідно з нормами трудового законодавства, то така матеріальна допомога з метою оподаткування прирівнюється до зарплати. Отже, уся сума такої допомоги включається до загального місячного оподатковуваного доходу платника податку й обкладається ПДФО за ставкою 18% та військовим збором — за ставкою 1,5% (п. 167.1 ПКУ) з урахуванням вимог п. 164.6 ПКУ та, відповідно, відображається у формі № 1ДФ з ознакою доходу «101».

Разова допомога. Не включається до оподатковуваного доходу сума нецільової благодійної допомоги, у т.ч. матеріальної, що надається резидентами — юридичними або фізичними особами на користь платника податку протягом звітного податкового року сукупно в розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу для застосування ПСП (у 2017 році — 2240 грн). Згідно з Довідником ознак доходів, її сума зазначається у формі № 1ДФ з ознакою доходу «169».

Сума перевищення допомоги над граничним розміром включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку, обкладається ПДФО та відображається у формі № 1ДФ з ознакою доходу «126» як додаткове благо.

Аліменти

Чи відображають у формі № 1ДФ суму аліментів, що утримується із зарплати працівника та виплачується стягувачу за рішенням суду?

До складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу не включаються аліменти, що виплачуються згідно з рішенням суду чи за добровільним рішенням сторін у сумах, визначених згідно із Сімейним кодексом України, за винятком виплати аліментів нерезидентом незалежно від їх розміру, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надала Верховна Рада (пп. 165.1.14 ПКУ).

Незважаючи на це, згідно з Довідником ознак доходів аліменти, що виплачуються платникові податку відповідно до рішення суду або за добровільним рішенням сторін, відображаються у формі № 1ДФ з ознакою доходу «140».

Детальніше про це — у матеріалі «Аліменти на дітей: особливості утримання, виплати й відображення в обліку» газети № 201/2016.

Кошти на відрядження або під звіт

Чи потрібно у формі № 1ДФ відображати виданий аванс на відрядження, якщо авансовий звіт подано вчасно та вчасно повернено залишок невикористаної суми?

Згідно з Довідником ознак доходів, кошти, отримані платником податку на відрядження або під звіт, у т.ч. надміру витрачені та не повернені в установлені законодавством строки, відображають у формі № 1ДФ з ознакою доходу «118».

Утім, на думку ДФС (див. роз’яснення з підкатегорії 103.25 ресурсу «ЗІР»), у формі № 1ДФ з ознакою «118» слід відображати лише суму надміру витрачених коштів, отриманих працівником на відрядження або під звіт, і суму коштів, не повернених у встановлені законодавством строки, які за нормами ПКУ включаються до оподатковуваного доходу платника податку.

Заборгованість із зарплати

Як відобразити заборгованість із зарплати у формі № 1ДФ?

Спершу нагадаємо: зарплату, яку виплачують у встановлені строки в наступному місяці, відображають у формі № 1ДФ за той період, до якого входить попередній місяць, за який заробітну плату було нараховано (п. 3.3 Порядку № 4).

Наприклад, до форми № 1ДФ за IІІ квартал входить заробітна плата за липень (нарахована в липні та виплачена в серпні), за серпень (нарахована в серпні та виплачена у вересні), за вересень (нарахована у вересні та виплачена в жовтні). При цьому в разі повної та своєчасної виплати заробітної плати за звітний квартал графа 3 = графі 3а.

Якщо під час нарахування заробітної плати підприємство не має можливості її вчасно виплатити, у формі № 1ДФ відображають нарахування зарплати: у графах 3а (сума нарахованої заробітної плати) і 4а (сума нарахованого податку) з ознакою доходу «101».

Коли зарплата зрештою виплачується, такі суми відображаються в графах 3 і 4 з ознакою доходу «101» у періоді виплати таких доходів.

У разі якщо зарплату виплачено невчасно, але її нарахування та виплата припадають на один і той самий квартал, то графи 3а та 3 (відповідно, 4а та 4) форми № 1ДФ збігатимуться.

Проте якщо її нарахування та виплата припадають на різні квартали (наприклад, зарплата, нарахована за вересень, виплачується в листопаді), то нарахована та виплачена суми зарплати відображатимуться в різних кварталах (нарахована зарплата за вересень відображатиметься в графі 3а у формі № 1ДФ за ІІІ квартал, а виплачена в листопаді сума зарплати за вересень — у графі 3 у формі № 1ДФ за IV квартал).

Зарплата померлого працівника

Як відображається у формі № 1ДФ зарплата померлого працівника, що виплачується спадкоємцеві?

Відповідно до ст. 1227 ЦКУ, суми зарплати, пенсії, стипендії, аліментів, лікарняних, відшкодувань у зв’язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, інших соціальних виплат, які належали спадкодавцеві, але не були ним одержані за життя, передаються членам його сім’ї, а за їх відсутності — входять до складу спадщини.

Зарплату, не одержану померлим працівником, яку виплачують членам його сім’ї, відображають у формі № 1ДФ з ознакою доходу «101» із зазначенням податкового номера такого померлого працівника.

У разі отримання зарплати у вигляді спадщини нотаріус відображає її у формі № 1ДФ залежно від ступеня споріднення з ознакою доходу:

  •  «113» — при виплаті спадкоємцям, які є членами сім’ї першого ступеня споріднення;
  • «114» — спадкоємцям, які не є членами сім’ї першого ступеня споріднення;
  • «115» — спадкоємцям-нерезидентам або коли померлий працівник є нерезидентом.

Нагадаємо

Членами сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення для цілей р. IV ПКУ вважаються її батьки, її чоловік або дружина, діти такої фізичної особи, у тому числі усиновлені.

(пп. 14.1.263 ПКУ)

Допомога на поховання

Підприємство надає родичам померлого працівника допомогу на поховання. Як відобразити цю суму у формі № 1ДФ?

До загального місячного (річного) оподатковуваного дoходу платника податків не включають кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на поховання платника податку, зокрема, роботодавцем такoгo померлого платника за його останнім місцем роботи (у т.ч. перед вихoдом на пенсію) у розмірі, що не перевищує подвійного розміру суми, визначеної в абз. 1 пп. 169.4.1 ПКУ, у 2017 році — 4480 грн (пп. «б» пп. 165.1.22 ПКУ).

Грошові кошти чи вартість майна (послуг), які надаються як допомога на поховання платника податку будь-якою фізособою, благодійною організацією, ПФУ, відповідними територіальними управліннями з питань праці та соціального захисту населення, фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування України або професійною спілкою, роботодавцем за його останнім місцем роботи, відображають у формі № 1ДФ з ознакою доходу «146».

При цьому в графі 2 «Податковий номер aбo серія тa нoмер паспорта» форми № 1ДФ проставляються реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та нoмер паспорта фізособи (для фізосіб, які відмовилися від реєстраційного нoмера облікової картки платника податків і повідомили про це відповідний орган ДПС і мають відмітку в паспорті), який отримуватиме допомогу на поховання.

Поворотна фінансова допомога

Чи відображається у формі № 1ДФ сума поворотної фінансової допомоги, яка надається фізособі юрособою чи повертається юрособою фізособі?

Відповідно до пп. 14.1.257 ПКУ, поворотна фінансова допомога — це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов’язковою до повернення.

До складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається основна сума поворотної фіндопомоги, наданої платником податку іншим особам, яка повертається йому, основна сума поворотної фіндопомоги, що отримується платником податку (пп. 165.1.31 ПКУ).

Згідно з Довідником ознак доходів, основну суму поворотної фіндопомоги, надану платником податку іншим особам, яка повертається йому, основну суму поворотної фіндопомоги, отриману платником податку, у формі № 1ДФ відображають з ознакою доходу «153».

Детальніше про це — у матеріалі «Поворотна фіндопомога: оподаткування та відображення у формі № 1ДФ» газети № 112/2015.

Допомога по вагітності та пологах

Чи відображається працедавцем у формі № 1ДФ сума допомоги по вагітності та пологах?

До складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається сума державної та соціальної матеріальної допомоги, державної допомоги у вигляді адресних виплат та надання соціальних і реабілітаційних послуг відповідно до закону, компенсацій (включаючи суми допомоги по вагітності та пологах), винагород і страхових виплат, які отримує платник податку з бюджетів та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування та у формі фінансової допомоги інвалідам із Фонду соціального захисту інвалідів згідно із законом.

Попри те що допомога по вагітності й пологах не обкладається ПДФО та військовим збором, вона відображається у формі № 1ДФ з ознакою доходу «128».

Редакція газети

«Інтерактивна бухгалтерія»