Як суб’єктам індустрії програмної продукції розраховувати критерії для переходу на пільгову ставку з податку на прибуток 5%? Як визначати критерій для первісної вартості основних засобів і нематеріальних активів? Як рахувати питому вагу доходу від ІТ-діяльності: за чотири квартали сукупно чи окремо?