Підприємство експортує послуги. За договором нерезидент може оплатити в іншій валюті, аніж валюта контракту. Як відобразити таку операцію в обліку? Як конвертувати валюту ціни у валюту платежу? Як розрахувати курсові різниці?