Ініціювати необхідність присутності аудитора в інвентаризації майна може сам аудитор під час проведення аудиту фінансової звітності або ж керівництво підприємства для отримання неупередженого висновку. У такому випадку йдеться про консалтингові послуги. Розгляньмо обидва варіанти…