У наказі про облікову політику підприємства зазначено, що до малоцінних необоротних матеріальних активів належать необоротні активи вартістю не більше ніж 2500 грн. На них нараховується знос у розмірі 100% у місяці введення об’єкта в експлуатацію. У минулому році ми провели дооцінку деяких таких активів. Чи мали ми на це право? Якщо ні, тоді як виправити помилку з уже проведеної переоцінки таких об’єктів?