Необхідність у доплаті до рівня мінзарплати виникає в тому випадку, якщо розмір зарплати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці нижче за мінзарплату. Однак, як бути з доплатами за суміщення, збільшення обсягу робіт або тимчасову заміну колеги…