Із 1 січня 2017 року разом зі зростанням мінімальної зарплати й прожиткового мінімуму зазнає підвищення й величина податків та зборів, соціальних стандартів і гарантій, розміри штрафів, які від них залежні. Однак 2017 року маємо все ж певну особливість: із 1 січня мінімальна зарплата зросла вдвічі, а ось прожитковий мінімум — лише на 10%. Тож це зумовило виникнення деяких законодавчих змін, аби певні показники відв’язати від показника мінімальної зарплати й прив’язати їх до розміру прожиткового мінімуму. Розгляньмо всі ці показники та наведімо їх розміри на 2017 рік

Упродовж 2017 року мінімальна зарплата становитиме:

 • у місячному розмірі — 3200 грн;
 • у погодинному розмірі — 19,34 грн.

Її розміри встановлені ст. 8 Закону України «Про Державний бюджет на 2017 рік» від 21.12.2016 р. № 1801-VIII, а в його ст. 7 наведено показники прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення (див. таблицю).

Таблиця

Прожитковий мінімум у 2017 році з розрахунку на місяць

Соціальні та демографічні групи населення

Розміри, грн

із 1 січня

по 30 квітня

із 1 травня

по 30 листопада

із 1 грудня

по 31 грудня

Загальний показник

1544

1624

1700

Для дітей віком до 6 років

1355

1426

1492

Для дітей віком від 6 до 18 років

1689

1777

1860

Для працездатних осіб

1600

1684

1762

Для осіб, які втратили працездатність

1247

1312

1373

Мінімальна місячна зарплата працівників

Розмір зарплати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної зарплати, тобто не менш ніж 3200 грн у 2017 році (ч. 1 ст. 31 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 р. № 108/95-ВР, даліЗакон про оплату праці). Водночас якщо працівнику, який виконав місячну норму праці, нарахували зарплату в меншому розмірі, роботодавець проводить доплату до її рівня, яку виплачує разом із зарплатою. Детальніше цей момент описано в коментарі «Новації-2017 в оплаті праці: реформа чи популізм?» газети № 1/2017.

Посадові оклади в держорганах

Мінімальний розмір посадового окладу групи 9 у держорганах, юрисдикція яких поширюється на територію одного чи декількох районів, міст обласного значення, становить суму, кратну розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року:

 • із 1 січня 2017 року — 1,25 (1600 грн х 1,25 = 2000 грн);
 • із 1 січня 2018 року — 1,5;
 • із 1 липня 2018 року — 1,75.

Посадові оклади працівників НАБУ, членів Нацагентства із запобігання корупції, прокурорів місцевих прокуратур, членів Рахункової палати, працівників Державного бюро розслідувань, суддів визначаються відповідно до розміру прожиткового мінімуму, установленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року.

Відповідну прив’язку посадових окладів у держорганах до розміру прожиткового мінімуму встановлено Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 06.12.2016 р. № 1774-VIII.

Податкова соціальна пільга (ПСП)

ПСП застосовуємо до доходу (у вигляді зарплати), нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця, якщо розмір такого доходу не перевищує суми, котра дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи станом на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 й округленого до найближчих 10 грн (пп. 169.4.1 ПКУ).

Тож граничний дохід для застосування ПСП у 2017 році становитиме:

1600 грн х 1,4 = 2240 грн.

Розмір загальної ПСП на 2017 рік сягає 50% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), установленого законом на 1 січня звітного податкового року (пп. 169.1.1 ПКУ):

1600 грн х 50% = 800 грн.

Підвищена ПСП у 2017 році становитиме:

 • 150% загальної ПСП — 1200 грн (800 грн х 150%) для категорій осіб, указаних у пп.пп. «а» – «е» пп. 169.1.3 ПКУ;
 • 200% загальної ПСП — 1600 грн (800 грн х 200%) для категорій осіб, указаних у пп.пп. «а» – «ґ» пп. 169.1.4 ПКУ.

Детальніше про застосування ПСП — у матеріалі «Податкова соціальна пільга – 2017: за ким лишилося право на неї» газети № 6/2017.

Неоподатковуваний розмір добових

Добові для відряджень по Україні встановлені в розмірі не більш ніж 0,1 розміру мінзарплати, визначеної станом на 1 січня податкового року, за кожен день відрядження — у 2017 році не більш ніж 320 грн за добу.

Із 2017 року добові для закордонних відряджень установлені в розмірі не вище 80 євро за кожен календарний день такого відрядження за офіційним обмінним курсом гривні до євро, установленим НБУ, у розрахунку за кожен такий день. Як пам’ятаємо, у 2016 році це було 0,75 розміру мінзарплати, установленої на 1 січня податкового року.

Про це йшлося в матеріалі «Відрядження-2017: розмір добових і підтвердні документи» газети № 4/2017.

Неоподатковувані розміри доходів

Чимало показників у розділі IV ПКУ визначають, виходячи з розміру мінімальної зарплати. Зокрема мінзарплату використовують для визначення оподатковуваного й звільненого від обкладення ПДФО та військовим збором доходу фізосіб. Аби такі показники істотно не зросли у зв’язку зі збільшенням із 01.01.2017 р. удвічі мінімальної зарплати, їх було зменшено наполовину.

Це, зокрема, стосується:

 • неоподатковуваного розміру подарунків;
 • неоподатковуваної виплати чи відшкодування від профспілок;
 • ноподатковуваної суми боргу, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням;
 • неоподатковуваної суми благодійної допомоги на відновлення втраченого майна та на інші потреби за переліком, який визначається КМУ.

Відповідні зміни прописано в матеріалі «ПДФО — зміни-2017: оподатковувані та НЕоподатковувані доходи, строки сплати податку, податкова знижка» газети № 6/2017.

Окрім того, залежно від рівня граничного доходу для застосування ПСП визначаємо на 2017 рік:

1. Неоподатковуваний розмір допомоги на поховання, наданої роботодавцем, — 4480 грн (2240 грн х 2) згідно з пп. 165.1.22 ПКУ.

2. Неоподатковуваний розмір нецільової благодійної допомоги, у т.ч. матеріальної, наданої роботодавцем, — 2240 грн згідно з пп. 170.7.3 ПКУ.

3. Неоподатковуваний розмір стипендії 2240 грн згідно з пп. 165.1.26 ПКУ.

4. Суму виплат або відшкодувань (окрім зарплати чи інших виплат і відшкодувань за цивільно-правовими договорами), що здійснюються за рішенням профспілки, її об’єднання та/або організації профспілки на користь члена такої профспілки протягом року сукупно в межах граничного розміру доходу, визначеного абз. 1 пп. 169.4.1 ПКУ (2240 грн), яка не обкладається ПДФО (пп. 165.1.47 ПКУ).

5. Суму заборгованості за укладеним цивільно-правовим договором, за якою минув строк позовної давності, у розмірі, що не перевищує 800 грн (1600 грн х 50%), яку не обкладають ПДФО згідно з пп. 164.2.7 ПКУ.

6. Неоподатковану суму, що сплачується роботодавцем за договорами недержавного пенсійного забезпечення (пп. «в» пп. 164.2.16 ПКУ), — суму, що сплачується роботодавцем-резидентом за свій рахунок за договорами недержавного пенсійного забезпечення платника податку, якщо така сума не перевищує 15% нарахованої цим роботодавцем суми зарплати платнику податку протягом кожного звітного податкового місяця, за який сплачується пенсійний внесок, внески до фондів банківського управління, але не більш як 2,5 розміру мінімальної зарплати в розрахунку за місяць за сукупністю таких внесків — 8000 грн  (3200 грн х 2,5).

  Тобто якщо зарплата працівника становить 53333,33 грн, 15% із суми цієї зарплати дорівнює 8000 грн, і роботодавець сплачує 8000 грн за працівника згідно з договором недержавного пенсійного забезпечення, ця сума не обкладається ПДФО та військовим збором. Якщо зарплата працівника менша, не підлягає оподаткуванню лише сума в межах 15% такої зарплати.

Максимальна база нарахування ЄСВ

Нарахування ЄСВ здійснюється в межах максимальної величини бази нарахування ЄСВ, яка становить 25 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом, на яку нараховується ЄСВ (п. 4 ч. 1 ст. 1, ч. 3 ст. 7 Закону № 2464).

У 2017 року ця сума становитиме:

 • із 01.01.2017 р. — 40 000 грн (1600 грн х 25);
 • із 01.05.2017 р. — 42 100 грн (1684 грн х 25);
 • із 01.12.2017 р. — 44 050 грн (1762 грн х 25).

Мінімальне та максимальне обмеження розміру лікарняних і декретних

Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною чи хворим членом сім’ї) та допомоги по вагітності й пологах у розрахунку на місяць не повинна перевищувати розмір максимальної величини бази нарахування ЄСВ (ч. 2 ст. 24, ч. 2 ст. 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р. № 1105-XIV, далі Закон № 1105).

У 2017 року ця сума становитиме:

 • із 01.01.2017 р. — 40 000 грн (1600 грн х 25);
 • із 01.05.2017 р. — 42 100 грн (1684 грн х 25);
 • із 01.12.2017 р. — 44 050 грн (1762 грн х 25).

Окрім того, згідно із ч. 2 ст. 26 Закону № 1105, сума допомоги по вагітності й пологах у розрахунку на місяць не може бути меншою, аніж розмір мінімальної зарплати, установлений на час настання страхового випадку: у 2017 році — 3200 грн.

Також слід узяти до уваги вимоги ч. 4 ст. 19 Закону № 1105: якщо протягом 12-ти місяців перед настанням страхового випадку, за даними Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, застрахована особа має страховий стаж менше 6-ти місяців, тоді сума:

1) лікарняних визначається виходячи з нарахованої зарплати, з якої сплачується ЄСВ, але в розрахунку на місяць не може бути вище за розмір мінімальної зарплати, установленої законом у місяці настання страхового випадку, тобто у 2017 році — 3200 грн;

2) декретних — виходячи з нарахованої зарплати, із якої сплачують ЄСВ, але в розрахунку на місяць не вище двократного розміру мінімальної зарплати: у 2017 році — 6400 грн; та не менше за розмір мінімальної зарплати, установлений законом у місяці настання страхового випадку: у 2017 році  3200 грн.

Індексація зарплати

Оплата праці індексується в межах прожиткового мінімуму, установленого для працездатних осіб (абз. 2 п. 4 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078, далі — Порядок № 1078), який становить:

 • із 01.01.2017 р. — 1600 грн;
 • із 01.05.2017 р. —1684 грн;
 • із 01.12.2017 р. — 1762 грн.

Своєю чергою, у разі визначення суми індексації враховуємо норми з абзаців 3 і 4 п. 5 Порядку № 1078: якщо сума підвищення зарплати більша за суму можливої індексації в місяці підвищення, то виплату індексації припиняють, якщо менша — визначають індексацію як різницю між сумою можливої індексації та сумою підвищення.

Зважаючи на істотне зростання мінімальної зарплати, яка потягне за собою збільшення розмірів зарплат працівників, багато з них не матимуть право на індексацію в січні 2017 року, а починаючи з ІСЦ лютого 2017 року заново рахуватиметься індекс інфляції для подальшої індексації зарплат. Однак лише за умови, якщо із 01.01.2017 р. відбувається зростання розмірів посадових окладів працівників.

Розмір ЄСВ для підприємців

Фізособи-підприємці, а також особи, котрі провадять незалежну професійну діяльність, нараховують ЄСВ у сумі не більше максимальної величини бази нарахування ЄСВ, і не менше розміру мінімального страхового внеску (п.п. 2 та 3 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI, даліЗакон № 2464).

Максимальна сума ЄСВ, яку необхідно сплатити фізособі-підприємцю й особі, котра провадить незалежну професійну діяльність, за 2017 рік сягатиме:

 • із 01.01.2017 р. — 8800 грн (40 000 грн х 22%);
 • із 01.05.2017 р. — 9262 грн (42 100 грн х 22%);
 • із 01.12.2017 р. — 9691 грн (44 050 грн х 22%).

Сума ЄСВ для такої категорії платників не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за місяць, у якому отримано дохід (прибуток), тому мінімальна сума ЄСВ на 2017 рік становитиме:

 • із 01.01.2017 р. — 704 грн (3200 грн х 22%).

Водночас із 01.01.2017 р. фізособи-підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування та віднесені до 1-ї групи платників єдиного податку, мають право сплачувати ЄСВ у сумі не менше за 0,5 мінімального страхового внеску із зарахуванням відповідних періодів провадження підприємницької діяльності до страхового стажу.

Для них мінімальна сума ЄСВ у 2017 році становитиме:

 • із 01.01.2017 р. — 352 грн (3200 грн х 0,5 х 22%).

Проте страховий стаж таким особам зараховуватиметься пропорційно сплаченому ЄСВ. Про це йдеться в листі ДФС від 30.12.2016 р. № 41658/7/99-99-13-02-01-17.

Детальніше про зміни з ЄСВ для підприємців читайте в коментарі «ЄСВ-2017 для підприємців: і батіг, і пряник».

Ставки єдиного податку для 1-ї та 2-ї груп

Ставки єдиного податку встановлюються місцевими радами (п. 293.2 ПКУ):

 • для 1-ї групи — у межах до 10% розміру прожиткового мінімуму, установленого на 1 січня податкового (звітного) року, що у 2017 році сягає: 1600 грн х 10% = 160 грн;
 • для 2-ї групи у межах до 20% розміру мінімальної зарплати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, що у 2017 році дорівнює: 3200 грн х 20% = 640 грн.

Податок на нерухомість

Ставки податку для об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних і юридичних осіб, установлюються за рішенням місцевих рад залежно від місця розташування (зональності) і типів таких об'єктів нерухомості в розмірі, що не перевищує 1,5% розміру мінімальної зарплати, установленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. м. бази оподаткування (пп. 266.5.1 ПКУ), що у 2017 році становить 48 грн (3200 грн х 1,5%).

Детальніше про це — у матеріалі «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки: зміни-2017» газети № 8/2017.

Зверніть увагу

Із 01.01.2017 р. до прийняття відповідним органом місцевого самоврядування рішення про встановлення ставок місцевих податків і зборів на 2017 рік згідно із Законом України від 20.12.2016 р. № 1791-VIII застосовуються ставки єдиного податку для платників 1-ї групи, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, і збору за місця для паркування транспортних засобів із коефіцієнтом 0,5.

Збір за паркування авто

Ставки такого збору встановлюються за кожен день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 кв. м площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі до 0,075% мінімальної зарплати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (пп. 2681.3.1 ПКУ), що у 2017 році дорівнює 2,40 грн (3200 грн х 0,075%).

Транспортний податок

Для транспортного податку об'єктом оподаткування є легкові авто, з року випуску яких минуло не більш ніж 5 років (включно) і середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної зарплати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (пп. 267.2.1 ПКУ), що у 2017 році сягає 1 200 000 грн (3200 грн х 375).

Детальніше про це — у матеріалі «Транспортний податок: зміни-2017» газети № 8/2017.

Допомога по безробіттю

Допомога по безробіттю не може перевищувати 4-кратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (абз. 2 ч. 5 ст. 23 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 02.03.2000 р. № 1533-ІІІ).

Отже, у 2017 році її максимальний розмір становитиме:

 • із 01.01.2017 р. — 6400 грн (1600 грн х 4);
 • із 01.05.2017 р. — 6736 грн (1684 грн х 4);
 • із 01.12.2017 р. — 7048 грн (1762 грн х 4).

Мінімальний розмір аліментів

Мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку (ч. 2 ст. 182 Сімейного кодексу України).

Тож у 2017 році така сума становитиме:

 • для дітей віком до 6-ти років:
  • із 01.01.2017 р. — 400,50 грн(1335 грн х 30%);
  • із 01.05.2017 р. — 427,80 грн (1426 грн х 30%);
  • із 01.12.2017 р. — 447,60 грн (1492 грн х 30%).
 • для дітей віком від 6-ти до 18-ти років:
  • із 01.01.2017 р. — 506,70 грн (1689 грн х 30%);
  • із 01.05.2017 р. — 533,10 грн (1777 грн х 30%);
  • із 01.12.2017 р. — 558,00 грн (1860 грн х 30%).

Плата за видачу ліцензії

За видачу ліцензії справляється разова плата в розмірі одного прожиткового мінімуму, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії, якщо інший розмір плати не встановлений законом (ч. 1 ст. 14 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015 р. № 222-VIII).

Таким чином, якщо рішення про видачу ліцензії приймається протягом періоду

 • із 01.01.2017 р. по 30.04.2017 р., то плата за її видачу становитиме 1600 грн;
 • із 01.05.2017 р. по 30.11.2017 р. 1684 грн;
 • із 01.12.2017 р. по 31.12.2017 р. 1762 грн.

Плата за адмінпослуги та держмито

Держмито за реєстрацію випуску цінних паперів із 2017 року становить 0,1% номінальної вартості випуску цінних паперів, але не більше 50-кратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня поточного року, тобто не більш ніж 80 000 грн (1600 грн х 50%) (пп. «п» п. 6 ст. 3 Декрету КМУ «Про державне мито» від 21.01.1993 р. № 7-93).

У відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленому законом на 1 січня календарного року, у якому надається відповідна адміністративна послуга, справляється адміністративний збір (плата):

 • за надання відомостей із Єдиного державного реєстру (ч. 5 ст. 36 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 р. № 755-IV);
 • з отримання паспортних документів (ч. 3 ст. 20 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» від 20.11.2012 р. № 5492-VI);
 • за надання відомостей Державного земельного кадастру (ч. 3 ст. 38 Закону України «Про Державний земельний кадастр» від 07.07.2011 р. № 3613-VI);
 • за проведення реєстраційних дій та за надання інформації з Державного реєстру прав (ст. 34 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.07.2004 р. № 1952-IV).

А отже, для розрахунку плати за адміністративні послуги у 2017 році братимуть показник 1600 грн.

Це підкріплюється й п. 4 «Прикінцевих та перехідних положень» Закону № 1774, за яким мінімальна зарплата після 01.01.2017 р. не застосовується для розрахунку розміру плати за надання адміністративних послуг. До внесення змін у законодавчі й інші нормативно-правові акти України щодо незастосування мінімальної зарплати для розрахунку розміру плати за надання адміністративних послуг вона застосовується в розмірі 1600 грн.

Судовий збір

Із 2017 року судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 1 січня календарного року, у якому відповідна заява чи скарга подається до суду, — у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі (ч. 1 ст. 4 Закону України «Про судовий збір» від 08.07.2011 р. № 3674-VI). Тож ставки судового збору залежні від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (із 01.01.2017 р. — 1600 грн).

Штрафи за порушення законодавства про працю

Юридичні та фізичні особи — підприємці, котрі використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу в разі вчинення порушень законодавства про працю, що передбачено ч. 2 ст. 265 КЗпП. Розмір таких штрафів визначається в кратному розмірі мінімальної заплати, установленої законом на момент виявлення порушення. Тому під час накладання штрафу в 2017 році за порушення законодавства про працю Держпраці братиме для обчислення його розміру 3200 грн.

Про суми штрафів за порушення законодавства про працю йшлося в матеріалі «Відповідальність і штрафи-2017: що змінилося?» газети № 1/2017.

Штрафи за правопорушення у сфері містобудівної діяльності

Законом України «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності» від 14.10.1994 р. № 208/94-ВР визначено відповідальність юросіб і фізосіб-підприємців (суб'єктів містобудування) за правопорушення у сфері містобудівної діяльності. Суми штрафів визначаються кратно розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Тож у 2017 році застосовуємо для їх розрахунку показники:

 • із 01.01.2017 р. по 30.04.2017 р.1600 грн;
 • із 01.05.2017 р. по 30.11.2017 р. 1684 грн;
 • із 01.12.2017 р. по 31.12.2017 р. 1762 грн.

Антикорупційні обмеження

Зміна розмірів мінімальної зарплати не обійшла стороною й зміну величини окремих показників, які стосуються антикорупційних обмежень.

1. Поріг відповідальності за ст. 1726 КпАП за подання завідомо недостовірних відомостей в антикорупційній декларації стосовно майна чи іншого об’єкта декларування, що має вартість, наставатиме у випадку, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму від 100 до 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (із 01.01.2017 р. — від 160 000 до 400 000 грн).

2. Особи, уповноважені на виконання функцій держави чи місцевого самоврядування, можуть приймати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність, якщо вартість таких подарунків не перевищує один прожитковий мінімум для працездатних осіб, установлений на день прийняття подарунка, одноразово, а сукупна вартість цих подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, не перевищує двох прожиткових мінімумів, установлених для працездатної особи на 1 січня того року, у якому прийнято подарунки (ч. 2 ст. 23 Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 р. № 1700-VII, далі Закон про запобігання корупції).

Таким чином, у 2017 році обмеження на отримання подарунків для цих осіб становитимуть, відповідно:

 • із 01.01.2017 р. по 30.04.2017 р.1600 та 3200 грн;
 • із 01.05.2017 р. по 30.11.2017 р. 1684 та 3368 грн;
 • із 01.12.2017 р. по 31.12.2017 р. — 1762 та 3524 грн.

3. В антикорупційній декларації зазначаються відомості про:

 • цінне рухоме майно, якщо його вартість перевищує 100 прожиткових мінімумів, установлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року, що належить суб’єкту декларування або членам його сім’ї на праві приватної власності (абз. 1 п. 3 ч. 1 ст. 46 Закону про запобігання корупції), що у 2017 році становитиме 160 000 грн;
 • подарунок, якщо його вартість перевищує 5 прожиткових мінімумів, установлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року, а для подарунків у вигляді грошових коштів — якщо розмір таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, перевищує 5 прожиткових мінімумів, установлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року (абз. 2 п. 7 ч. 1 ст. 46 Закону про запобігання корупції), що у 2017 році становитиме 8 000 грн;
 • грошові активи (у т.ч. готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних спілок й інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам) й активи в дорогоцінних (банківських) металах, сукупна вартість яких перевищує 50 прожиткових мінімумів, установлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року (п. 8 ч. 1 ст. 46 Закону про запобігання корупції), що у 2017 році становитиме 80 000 грн;
 • фінансові зобов’язання, у т.ч. отримані кредити, позики, зобов’язання за договорами лізингу, розмір сплачених коштів у рахунок основної суми позики (кредиту) і процентів за позикою (кредиту), зобов’язання за договорами страхування та недержавного пенсійного забезпечення, позичені іншим особам кошти, якщо їх розмір перевищує 50 прожиткових мінімумів, установлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року (абз. 1 п. 9 ч. 1 ст. 46 Закону про запобігання корупції), що у 2017 році становитиме 80 000 грн;
 • видатки та всі правочини, учинені у звітному періоді, на підставі яких у суб’єкта декларування виникає або припиняється право власності, володіння чи користування, у т.ч. спільної власності, на нерухоме чи рухоме майно, нематеріальні й інші активи, а також виникають фінансові зобов’язання, якщо розмір відповідного видатку перевищує 50 прожиткових мінімумів, установлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року (абз. 2 п. 10 ч. 1 ст. 46 Закону про запобігання корупції), що у 2017 році становитиме 80 000 грн.

У разі істотної зміни в майновому стані суб’єкта антикорупційного декларування, а саме: отримання ним доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, установлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, зазначений суб’єкт у 10-денний строк із моменту отримання доходу чи придбання майна зобов’язаний письмово повідомити про це НАЗК (ч. 2 ст. 52 Закону про запобігання корупції) — у 2017 році сума становитиме 80 000 грн.

Микола КИРИЛЬЧУК,

бухгалтер-експерт
газети «Інтерактивна бухгалтерія»