Зміни до пп. 201.1 ПКУ.
Підстава: п. 33 Закону № 1797.
Набрали чинності 01.01.2017 р.

Із 1 січня 2017 року код товару згідно з УКТ ЗЕД, а для послуг — код послуги за Державним класифікатором продукції та послуг  (даліДКПП), є обов’язковими реквізитами податкової накладної для всіх товарів (у т.ч. для підакцизних й імпортованих товарів) і послуг — пп. «і» п. 201.1 ПКУ. Таке нововведення поширюється тільки на податкові накладні, які складаються після 01.01.2017 р. Тобто на податкові накладні, «перша подія» за якими припадає на 2016 рік, зазначена вимога не поширюється.

  Наразі чинним є Державний класифікатор продукції та послуг ДК 016:2010, затверджений наказом Держстандарту України від 11.10.2010 р. № 457.

Своєю чергою, платники ПДВ код товару згідно з УКТ ЗЕД або код послуги за ДКПП можуть зазначати неповністю, але не менше ніж 4 перших цифри відповідного коду. Наприклад, у разі надання послуг із технічного обслуговування та ремонтування автотранспортних засобів у графі 3 податкової накладної достатньо вказати «4520» . Щоправда, такий «пряник» НЕ для постачальників підакцизних й імпортованих товарів. Вони зазначають такі коди повністю.

 Відповідно до пп. 2 п. 16 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Мінфіну України від 31.12.2015 р. № 1307 (даліПорядок № 1307), код товару згідно з УКТ ЗЕД указується суцільним порядком без будь-яких розділових знаків (пробілів, крапок тощо). Деякі спеціалісти вважають, що для послуг коди за ДКПП доцільніше зазначати з крапкою. Мовляв, коди товарів за УКТ ЗЕД та коди послуг за ДКПП дублюватимуться, і через це система не розрізнятиме, де товар, а де послуга. Ми вважаємо, зазначений порядок підійде як для кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД, так і для кодів послуг за ДКПП. Адже ідентифікатором послуг буде позначка «послуга» у графі 4 податкової накладної. Сподіваймося, таку ж позицію підтримають і податківці.

У яких податкових накладних коди товарів за УКТ ЗЕД та коди послуг за ДКПП можна не зазначати?

Зведені ПН на технічні податкові зобов’язання. Так, пп. 8 п. 16 Порядку № 1307 чітко визначає, що графа 3 (код товару згідно з УКТ ЗЕД) не заповнюються у зведених податкових накладних, які складаються в разі нарахування податкових зобов’язань відповідно до п.п. 198.5 та 199.1 ПКУ за товарами/послугами, необоротними активами, які призначаються або починають використовуватися в необ’єктних і звільнених від ПДВ, балансових і негоспдіяльних операціях. Тобто це стосується податкових накладних з типами причин «04», «08», «09», «13».

Зокрема, у таких податкових накладних у графі 2 «Номенклатура товарів/послуг продавця» зазначають дати складання та порядкові номери податкових накладних, складених постачальниками на товари/послуги, необоротні активи, за якими платник визначає технічні податкові зобов’язання за п.п. 198.5 і 199.1 ПКУ. Тобто вказані зведені податкові накладні складаються в розрізі податкових накладних, за якими нараховуються технічні податкові зобов’язання. При цьому НЕ виділяється номенклатура за кожним видом товарів/послуг, до якої можна було б прив’язати коди товарів за УКТ ЗЕД і/або коди послуг за ДКПП. Тому у відповідних податкових накладних зазначати коди товарів за УКТ ЗЕД і/або коди послуг за ДКПП немає сенсу.

ПН на перевищення мінімальної бази ПДВ над фактичною ціною постачання. Стосовно таких податкових накладних Порядок № 1307 не визначає особливостей заповнення графи 3. Однак пп. 2 п. 16 Порядку № 1307 містить приписи щодо наповнення графи 2, де потрібно зазначати фразу: «Перевищення ціни придбання над фактичною ціною постачання товарів/послуг, указаними в податковій накладній № ____» або «Перевищення звичайної ціни самостійно виготовлених товарів/послуг, указаних у податковій накладній №____», або «Перевищення балансової (залишкової) вартості над фактичною ціною постачання необоротних активів, указаними в податковій накладній № ___».

Тобто, як і в попередньому типі податкових накладних у таких податкових накладних (типи причини «15», «16», «17»), номенклатура за кожним видом товарів/послуг НЕ виділяється, а тому коди товарів за УКТ ЗЕД і/або коди послуг за ДКПП зазначати в них недоцільно.

Чи обов’язково коди товарів за УКТ ЗЕД і коди послуг за ДКПП зазначати в розрахунках коригування?

Як відомо, у розрахунку коригування також є реквізит «Код товару згідно з УКТ ЗЕД» у графі 4. Однак нововведений пп. «і» п. 201.1 ПКУ визначає його обов'язковим для податкових накладних і нічого не говорить про обов'язкові реквізити розрахунку коригування.

Водночас прийнято вважати, що «порядок складання розрахунку коригування та його реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних аналогічний порядку, передбаченому для податкових накладних, крім випадків, передбачених цим Порядком». Такий вислів наведено в п. 21 Порядку № 1307. Крім того, відповідні положення є й у п. 25 Порядку № 1307, де мовиться:

«показники в графах 3–6, 8, 9, 11–13 розрахунку коригування заповнюють в аналогічному порядку, передбаченому для податкових накладних (Виділено авт. — А.П.)».

Виходячи лише із цих норм, можна вважати, що коди товарів за УКТ ЗЕД і коди послуг за ДКПП є такими ж обов'язковими реквізитами для розрахунку коригування, як і для податкової накладної.

Щоправда, п. 24 Порядку № 1307 стосовно цього передбачає ще одну норму, згідно з якою в разі коригування сум податкових зобов'язань за операціями з постачання підакцизних товарів і товарів, увезених на митну територію України, у графі 4 розрахунку коригування вказується код товарів згідно з УКТ ЗЕД. Тобто ця норма вимагає обов'язково вказувати в розрахунку коригування відповідний реквізит для підакцизних й імпортованих товарів. І зараз деякою мірою суперечить положенням Порядку № 1307 із п.п. 21 і 25.

Імовірніше, законодавець оновить цю норму та, як до 1 січня 2017 року, вона відповідатиме положенням п. 201.1 ПКУ — коди товарів за УКТ ЗЕД і коди послуг за ДКПП будуть обов'язковими реквізитами розрахунків коригування для всіх товарів і послуг.

Тому ми вважаємо, що безпечніше вже зараз у розрахунках коригування вказувати коди товарів за УКТ ЗЕД і коди послуг за ДКПП для всіх товарів і послуг.

Помилка в коді товару за УКТ ЗЕД та/або коді послуги за ДКПП: чи буде податковий кредит?

Як і раніше, податкова накладна, з помилкою в коді товару за УКТ ЗЕД, НЕ може бути підставою для визнання покупцем (платником ПДВ) податкового кредиту. Таке обмеження є також в оновленому п. 201.10 ПКУ. Однак діятиме воно лише до 1 квітня 2017 року. Тобто із цієї дати зникає норма щодо визнання податкового кредиту з ПДВ на підставі податкової накладної з помилками в обов’язкових реквізитах (крім коду товару згідно з УКТ ЗЕД), які не заважають ідентифікувати здійснену операцію.

На противагу цьому положенню, податкові накладні та/або розрахунки коригування, складені й зареєстровані в ЄРПН після 1 липня 2017 року, слугуватимуть достатньою підставою для визнання податкового кредиту, та не потребуватимуть будь-якого іншого додаткового підтвердження — абз. 3 п. 201.10 ПКУ.

Здавалося б, ця норма істотно спрощує життя платникам ПДВ. Адже єдине, чого вона вимагає, — це наявності реєстрації в ЄРПН податкових накладних і/або розрахунків коригування. І не має жодних умов щодо помилок в обов’язкових реквізитах відповідних документів. Утім податкові накладні з помилкою в коді товару за УКТ ЗЕД узагалі можуть не пройти реєстрацію в ЄРПН.

Які штрафи очікують на платників ПДВ за помилки в коді товару згідно з УКТ ЗЕД і коді послуг за ДКПП?

Так, за помилки в коді товару згідно з УКТ ЗЕД і/або коді послуг за ДКПП продавцю — платнику ПДВ загрожує штраф за помилки в обов’язкових реквізитах податкової накладної, передбачений п. 1201.3 ПКУ. Застосовують цей штраф за результатами податкової перевірки, що проводилася на підставі заяви зі скаргою від покупця. Стосовно таких штрафів жодних нововведень не було (лише змінився номер пункту Податкового кодексу, що їх регламентує) (див. матеріал «Штрафи за помилки в реквізитах податкової накладної» газети № 21/2016).

Водночас п. 351 підрозділу 2 р. ХХ ПКУ з 1 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року вводить мораторій на застосування штрафних санкцій, передбачених п. 1201.3 ПКУ, за помилки, допущені в податковій накладній під час зазначення коду товару згідно з УКТ ЗЕД і/або коду послуги відповідно до ДКПП. Отже, до кінця 2017 року постачальники — платники ПДВ, які складають податкові накладні, можуть бути спокійні.

Алевтина ПОЛІЩУК,

бухгалтер-експерт
газети «Інтерактивна бухгалтерія»