Право на застосування податкової соціальної пільги (далі — ПСП) залежить від показника граничного доходу для її застосування. З’ясуймо, хто матиме право на ПСП при розмірах мінімальної зарплати та граничного доходу для застосування ПСП у 2020 році

Платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді зарплати, на суму ПСП, як передбачено в п. 169.1 ПКУ.

Своєю чергою, ПСП застосовують до доходу (у вигляді зарплати), нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця, якщо розмір такого доходу не перевищує суми, яка дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи станом на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 й округленого до найближчих 10 грн (пп. 169.4.1 ПКУ).

Якщо розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи станом на 01.01.2020 дорівнює 2102 грн, граничний дохід для застосування ПСП у 2020 році становитиме:

2102 грн х 1,4 = 2940 грн.

Натомість розмір мінімальної зарплати з 01.01.2020 становить 4723 грн. Тож, меншу за цю величину не мають нараховувати зарплату працівникові за виконану місячну норму праці.

Виходить, що ПСП не застосовуватимуть до доходів переважної більшості працівників, бо розмір їх зарплати має бути вищим за 4723 грн, а граничний дохід для застосування ПСП на 2020 рік — 2940 грн.

Розмір загальної ПСП на 2020 рік сягає 50% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), установленого законом на 1 січня звітного податкового року (пп. 169.1.1 ПКУ):

2102 грн х 50% = 1051,00 грн.

Отже, загальною ПСП зможуть скористатися лише працівники, які трудяться на умовах неповного робочого часу, але не завжди.

Приміром, якщо працівник трудиться на 0,6 ставки, то гарантований мінімальний розмір його зарплати становить:

4723 грн х 0,6 = 2833,80 грн.

Тож, якщо працівникові нарахували зарплату в такому розмірі, він матиме право на загальну ПСП. Адже обмежень щодо графіка й умов роботи працівників норми ПКУ не містять. ПКУ визначає лише граничний розмір зарплати, отримуваний від одного роботодавця, який надає право на застосування ПСП, — він не повинен перевищувати у 2020 році 2940 грн (пп. 169.4.1 ПКУ).

Окрім того, за певних ситуацій (відпустка без збереження зарплати, відпустка по догляду за дитиною до 3 років, прогули тощо), якщо працівник не відпрацював місячної норми робочого часу, зарплата за місяць теж може бути меншою, ніж 2940 грн, і, відповідно, виникатиме право на загальну ПСП.

Варто згадати й про окремі категорії осіб, які за певних умов матимуть право на ПСП у 2020 році навіть за такого рівня мінімальної зарплати.

Ідеться про застосування ПСП на дітей, що передбачено абз. 2 пп. 169.4.1 ПКУ. Згідно з такою нормою граничний розмір доходу, що надає право на отримання ПСП одному з батьків у випадку та в розмірі, передбачених пп. 169.1.2 ПКУ та пп.пп. «а» і «б» пп. 169.1.3 ПКУ, визначають як добуток граничного розміру доходу для застосування ПСП і відповідної кількості дітей (у 2020 році — 2940 грн х кількість дітей).

Тобто за наявності в працівника 2 і більше дітей до 18 років граничний розмір доходу для застосування ПСП зростає кратно кількості дітей та у 2020 році становитиме:

  • якщо двоє дітей — 5880 грн (2940 грн х 2);
  • якщо троє дітей — 8820 грн (2940 грн х 3).

У таблиці відображено, який граничний розмір доходу для застосування ПСП та її розмір для працівників, що мають дітей, у 2020 році.

Таблиця

ПСП для працівників, які мають дітей, у 2020 році

Категорія платника податків

Граничний розмір доходу, який надає право на отримання ПСП, грн

Розмір ПСП, %

Розмір ПСП, грн

Підстава

Особа, яка утримує двох і більше дітей віком до 18 років

Для одного з батьків — 2940,00 х кількість дітей віком до 18 років; для другого з батьків — 2940,00

100

1051 х кількість дітей віком до 18 років

пп. 169.1.2 ПКУ

Одинока мати (батько), вдова (вдівець) чи опікун, піклувальник, які мають дитину (дітей) до 18 років

150

1576,50 х кількість дітей віком до 18 років

пп. «а» пп. 169.1.3 ПКУ

Особа, яка утримує дитину з інвалідністю (дітей з інвалідністю) віком до 18 років

150

1576,50 х кількість дітей з інвалідністю віком до 18 років

пп. «б» пп. 169.1.3 ПКУ

Розгляньмо декілька ситуацій із застосування ПСП для працівників, які мають дітей.

Ситуація 1

Працівниця вийшла на роботу на умовах неповного робочого часу (0,5 ставки) з відпустки по догляду за дитиною до 3 років. Вона має 2 дітей: одній дитині — 2 роки, другій — 5 років. Посадовий оклад із 01.01.2020 установлено на рівні мінімальної зарплати, інших доплат і надбавок немає.

Граничний розмір доходу для застосування ПСП становитиме:

5880 грн (2940 грн х 2).

Зарплата у січні 2020 року за повністю відпрацьовану норму робочого часу (0,5 ставки) сягне:

4723 грн х 0,5 = 2361,50 грн.

Сума зарплати за січень 2020 року менша, ніж граничний розмір доходу для застосування ПСП.

Тож, працівниця має право на ПСП у сумі, кратній кількості дітей:

1051,00 грн х 2 = 2102 грн.

З огляду на вимоги п. 164.6 ПКУ база обкладення ПДФО у вигляді зарплати зменшується на суму ПСП:

2361,50 грн – 2102 грн = 259,50 грн.

Отже, ПДФО в такому випадку становитиме:

259,50 грн х 18% = 46,71 грн.

Проте пам’ятаймо, що база оподаткування для військового збору не зменшується, тому його справляють у розмірі:

2361,50 грн х 1,5% = 35,42 грн.

Сума зарплати до виплати сягне:

2361,50 грн – 46,71 грн – 35,42 грн = 2279,37 грн.

Як варіант — жінка може скористатися загальною ПСП, і тоді сума ПДФО становитиме:

(2361,50 грн – 1051,00 грн) х 18% = 235,89 грн.

А батько може скористатися ПСП на дітей, якщо його зарплата менша, ніж 5880,00 грн.

Ситуація 2

Одинока мати має 2 дітей віком до 18 років. Посадовий оклад із 01.01.2020 установлено у сумі 7000 грн, інших доплат і надбавок немає.

Граничний розмір доходу для застосування ПСП становитиме: 5880 грн (2940 грн х 2).

Зарплата у січні 2020 року за повністю відпрацьовану норму робочого часу сягатиме 7000 грн.

Сума зарплати за січень 2020 року перевищує граничний розмір доходу для застосування ПСП.

Тож, працівниця не має права на ПСП.

Сума ПФДО становить:

7000 грн х 18% = 1260 грн.

Військовий збір справляємо в розмірі:

7000 грн х 1,5% = 105 грн.

Сума зарплати до виплати така:

7000 грн – 1260 грн – 105 грн = 5635 грн.

Ситуація 3

Працівниця має 2 дітей віком до 18 років. Вона працює на повну ставку менеджером і на 0,5 ставки — інспектором із кадрів. Посадовий оклад із 01.01.2020 за обома посадами встановлено на рівні мінімальної зарплати (4723 грн), доплат і надбавок немає.

Граничний розмір доходу для застосування ПСП становитиме: 5880 грн (2940 грн х 2).

Зарплата у січні 2020 року за повністю відпрацьовану норму робочого часу сягає:

  • за посадою менеджера: 4723 грн;
  • за посадою інспектора з кадрів: 4723 грн х 0,5 = 2361,50 грн;
  • усього нараховано за місяць: 4723 грн + 2361,50 грн = 7084,50 грн.

Сума зарплати за січень 2020 року перевищує граничний розмір доходу для застосування ПСП. Тож, працівниця не має права на ПСП.

Сума ПФДО дорівнює:

7084,50 грн х 18% = 1275,21 грн.

Військовий збір справляємо в розмірі:

7084,50 грн х 1,5% = 106,27 грн.

Сума зарплати до виплати така:

7084,50 грн – 1275,21 грн – 106,27 грн = 5703,02 грн.

Завважте

ПСП застосовують до нарахованого місячного доходу у вигляді зарплати лише за одним місцем його нарахування (виплати) (пп. 169.2.1 ПКУ).

Тож, якщо особа працює як основний працівник і внутрішній сумісник в одного роботодавця, від якого й отримує зарплату, право на ПСП визначають залежно від усього отриманого ним заробітку за таким місцем роботи. Інакше — якщо особа працює як зовнішній сумісник, тоді вона обирає місце застосування ПСП (основне місце роботи чи за сумісництвом), про що вказує у заяві про самостійне обрання місця застосування ПСП.

ПСП починають застосовувати до нарахованих доходів у вигляді заробітної плати з дня отримання роботодавцем заяви платника податку про застосування ПСП і документів, що підтверджують таке право (пп. 169.2.2 ПКУ). Але роботодавець має застосовувати ПСП до місячного заробітку працівника незалежно від дня подання ним заяви в поточному місяці.

У разі якщо працівник надасть до кінця січня 2020 року документи про народження в нього другої дитини, він матиме право на застосування ПСП до його зарплати за січень 2020 року — за умови, якщо його зарплата за такий місяць не перевищує граничного доходу для застосування ПСП.

Микола КИРИЛЬЧУК,

бухгалтер-експерт
газети «Інтерактивна бухгалтерія»