Звільнення за власним бажанням працівника, який захворів у період роботи, не позбавляє його права на оплату листка непрацездатності. Адже право на матеріальне забезпечення у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності виникає з настанням непрацездатності в період роботи, включаючи і день звільнення.