Послуги за ЦПД характеризуються тим, що вони тісно пов’язані з особою виконавця та процесом виконання ним певних дій або провадження певної діяльності. А отже, послуга існує лише тоді, коли вона надається, і, відповідно, у таблиці 5 додатка 4 указуються лише дні, коли зазначені послуги надавалися згідно з Актом прийому-передачі наданих послуг.