Один із найпопулярніших видів забезпечень для відшкодування майбутніх витрат є резерв відпусток. Пригадаймо, чи обов’язково створювати резерв відпусток? Як його обчислювати? Як він впливає на базу обкладення податком на прибуток? Чи визначені різниці за таким резервом? І, звісно ж, обґрунтуємо теорію практичними числовими прикладами

Чи обов’язково створювати резерв відпусток

Так, підприємство зобов’язане створювати резерв відпусток. За п. 7 П(С)БО 26 «Виплати працівникам» виплати за невідпрацьований час, що підлягають накопиченню, визнають зобов’язаннями через створення забезпечення у звітному періоді. Оскільки оплата відпусток — це оплата невідпрацьованого часу, на її виплату також створюють забезпечення, або так званий резерв відпусток. Безпосередньо про це йдеться й у п. 13 П(С)БО 11 «Зобов’язання»: забезпечення створюються для відшкодування наступних (майбутніх) операційних витрат, зокрема на виплату відпусток працівникам.

Забезпечення — це зобов’язання з невизначеними сумою або часом погашення на дату балансу.

(п. 4 П(С)БО 11)

Забезпечення створюють, якщо одночасно виконуються такі умови (п. 14 П(С)БО 11, п. 14 МСБО 37 «Забезпечення, непередбачені зобов’язання та непередбачені активи»):

  • унаслідок минулих подій виникає зобов’язання, погашення котрого, як очікується, призведе до зменшення ресурсів, що передбачають одержання економічних вигід;
  • існує ймовірність, що вибуття ресурсів, які передбачають одержання економічних вигід, необхідне для виконання зобов’язання;
  • оцінка забезпечення може бути достовірно визначена.

Усе щойно сказане стосується відпускних.

По-перше, роботодавець зобов’язаний надати й оплатити щорічну відпустку — ст. 74 Кодексу законів про працю України (даліКЗпП), ст. 2 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР (даліЗакон про відпустки). Очевидне очікування вибуття ресурсів необхідне для виконання поточного зобов’язання внаслідок минулої події (працевлаштування працівника).

По-друге, нескладно достовірно оцінити обсяги вибуття, оскільки відомі тривалість відпусток і зарплата працівників.

По-третє, якщо мовити про визначення терміна «забезпечення», зрозуміло, що роботодавцеві не відомі точна сума витрат і точний час їх понесення (графік відпусток усе ж має доволі гнучкий характер).