Із моменту прийняття рішення про ведення бізнесу кожен, хто таке рішення приймає, певною мірою усвідомлює всю ступінь ризику. Але до моменту запуску роботи підприємства потрібно прийняти ще не одне рішення…