Підприємство складає фінансову звітність за П(С)БО. Бухгалтерський дохід за 2015 рік менш ніж 20 млн грн, тому з метою оподаткування ми не коригуємо фінрезультат на податкові різниці з р. III ПКУ. Чи можна нам установити вартісні ознаки предметів, що входять до складу МНМА, у сумі більшій за 6000 грн?