Бюджетна установа придбала листи металеві, електроди, круг відрізний на загальну суму 6500 грн для виготовлення двох металевих баків для сміття. Інших витрат не було. Роботу виконував штатний робітник із комплексного обслуговування й ремонту будинків.
Як правильно оформити виготовлення металевих баків для сміття починаючи з оприбуткування матеріалів, списання використаних матеріалів і закінчуючи їх оприбуткуванням. У яких меморіальних ордерах відображати такі операції?

ВІДПОВІДЬ: У разі створення об’єктів необоротних активів насамперед треба звернутися до НП(С)БОДС 121 «Основні засоби». Незважаючи на свою назву, цей Стандарт поширюється не тільки на основні засоби (далі — ОЗ), а й на інші необоротні матеріальні активи (далі — інші НМА).

Згідно зі Стандартом основні засоби — це матеріальні активи, які утримуються для використання їх у виробництві/діяльності або під час постачання товарів, виконання робіт і надання послуг для досягнення поставленої мети й/або задоволення потреб суб’єкта держсектора чи здавання в оренду іншим особам і використовуються, за очікуванням, понад один рік (абз. 15 п. 4 р. І НП(С)БОДС 121 «Основні засоби»).

До малоцінних необоротних матеріальних активів (далі — МНМА) зараховують предмети вартістю (без ПДВ), що не перевищує 6000 грн, і строк використання яких понад рік (абз. 2 пп. 3.2.3 р. ІІ цього Стандарту).

Оцінка самостійно виготовленого об’єкта необоротних активів

Об’єкт ОЗ оцінюють за первісною вартістю (п. 4 р. ІІ НП(С)БОДС 121).

Первісною вартістю є історична (фактична) вартість активів у сумі грошових коштів або справедливої вартості інших активів, сплачених (переданих, витрачених) для придбання (створення) активів (абз. 16 п. 4 р. І цього Стандарту).

Первісною вартістю об’єкта, створеного власними силами, є собівартість виробництва в разі самостійного виготовлення (створення). Тобто йдеться про випадок, коли бюджетна установа виготовляє певні види активів і тоді первісною вартістю виготовленого для себе об’єкта буде собівартість активу.

З огляду на щойно викладене, капітальні інвестиції в інші НМА бюджетна установа повинна накопичувати в картці обліку капітальних інвестицій.

Нагадаємо

Витрати з виготовлення об’єктів ОЗ із початку та до закінчення вказаних робіт і введення об’єктів в експлуатацію визнають незавершеними капітальними інвестиціями. Так само буде з витратами на створення інших НМА.

Усі витрати на виготовлення, створення та поліпшення об’єктів групують за напрямами робіт (витрат). Аналітичний облік незавершених капітальних інвестицій ведуть у розрізі витрат на зазначені роботи (витрати) окремо за кожним об’єктом (п. 1 і п. 2 р. ІХ Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектору, затверджених наказом Мінфіну від 23.01.2015 р. № 11).