Нові правила класифікації підприємств для бухгалтерських цілей запрацювали з 01.01.2018. Та з-під пера Мінфіну вже вийшло не одне роз’яснення, пов’язане із цим питанням. Особливо цікаве: зміна групи у зв’язку з невідповідністю критеріям має ґрунтуватися на даних одного року чи двох поспіль? З якого року змінювати групу?
Поговоримо, як визначити свою групу підприємства за розміром? На що вона впливає? Коли відбувається зміна групи?

На що впливає вид (група) підприємства за розміром

Приналежність підприємства до певної групи (виду) за розмірами впливає, зокрема, на:

  • вибір форм фінансової звітності та ведення обліку (малі та мікропідприємства можуть використовувати форми з П(С)БО 25 «Спрощена фінансова звітність») — див. статтю «Зміни до П(С)БО 25: знайомимося з наслідками» у газеті № 137/2019;
  • періодичність звітування у статистику (мікропідприємства подають до статисти лише річну фінзвітність) — див. статтю «Зміни до порядку подання фінзвітності: новації для малих підприємств і не лише» у газеті № 143/2019;
  • необхідність застосування МСФЗ (великі підприємства (як такі, що становлять суспільний інтерес) обов’язково використовують міжнародні стандарти) — див. ч. 2 ст. 121, абз. 21 ст. 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV, даліЗакону про бухоблік;
  • обов’язковість оприлюднення фінансової звітності разом з аудиторським висновком (малі та мікропідприємства не зобов’язані оприлюднювати фінзвітність разом з аудиторським висновком, окрім хіба що тих, які належать до фінустанов. А ось середні та великі — обов’язково її оприлюднюють) — див. статтю «Оприлюднення фінзвітності з аудиторським висновком: роз’яснення Мінфіну» у газеті № 281/2018;
  • необхідність подання декларацій до податкової в електронній формі (платники податків, що належать до великих та середніх підприємств, подають податкові декларації до контролюючого органу в електронній формі. Декларацію з ПДВ усі платники цього податку подають в електронній формі незалежно від розміру) — див. п. 49.4 ПКУ;
  • тривалість проведення виїзних перевірок;
  • подовження строків проведення перевірок;
  • облік у ДФС великих платників податків.

Критерії класифікації

Критерії для визначення групи підприємства прописані у ч. 2 ст. 2 Закону про бухоблік. Їх три, проте для визначення групи достатньо, аби виконувалося хоча б два з трьох (тобто один критерій може не виконуватися).

Критерій 1 — балансова вартість активів. Це та вартість, за якою активи відображають у балансі, тобто це підсумок балансу — рядок 1300 Балансу форм № 1, № 1-м і № 1-мс.

Критерій 2 — чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). Це дохід, який визначають шляхом вирахування з доходу від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг (у т.ч. платежів від оренди об’єктів інвестиційної нерухомості) наданих знижок, вартості повернених раніше проданих товарів, доходів, що за договорами належать комітентам (принципалам тощо), та податків і зборів (п. 3 р. І НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»). Дані беруть із рядка 2000 «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» Звіту про фінансові результати форм № 2, № 2-м і № 2-мс.

Критерій 3 — середня кількість працівників. Дані беруть із заголовної частини фінзвітності — з поля «Середня кількість працівників». Згідно з приміткою 1 до відповідних форм фінзвітності, середня кількість працівників «визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики». Мовиться тут про Інструкцію зі статистики кількості працівників, затверджену наказом Державного комітету статистики України від 28.09.2005 р. № 286.

Про деталі розрахунку читайте в матеріалах «Середня кількість працівників у податковій та фінансовій звітності», «Як обчислюємо середню кількість працівників для класифікації підприємств на малі, середні та великі», «Середня кількість працівників, ОКШП, СКШП: види показників і правила розрахунку» газети № 14/2018 та № 16/2018 відповідно.

Групи підприємств за розмірами

Уперше підприємство визначало свою приналежність за оновленими критеріями для 2018 року, беручи дані станом на 31.12.2017 (див. таблицю 1).