Розгляньмо практичні приклади та найпоширеніші ситуації щодо визначення розрахункового періоду, а також порядок включення виплат до середнього заробітку для оплати часу відпусток

Працівник пропрацював на підприємстві менш як рік

Приклад 1

Працівницю, яка має двох дітей віком до 15 років, прийнято на роботу 20.02.2019. Відповідно до п. 1 ч. 7 ст. 10 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон про відпустки), у перший рік роботи на підприємстві за бажанням працівниці їй надається щорічна основна відпустка тривалістю 24 к.дн. із 21.05.2019 (до настання 6-місячного строку безперервної роботи). Протягом роботи на підприємстві працівниці нараховували зарплату в розмірі місячного окладу — 5000,00 грн згідно зі штатним розписом. Усі робочі дні відпрацьовані повністю.

У цьому випадку середня зарплата обчислюється, виходячи з виплат за фактичний час роботи на підприємстві, тобто з 1-го числа місяця після оформлення на роботу до 1-го числа місяця, у якому надається відпустка.

Розрахунковим для розрахунку відпускних буде період із 01.03.2019 по 30.04.2019.

Кількість календарних днів у розрахунковому періоді (без святкових днів) становить:

30 к.дн. + 29 к.дн. = 59 к.дн.

Сумарний заробіток за розрахунковий період:

(5000,00 грн + 5000,00 грн) = 10000,00 грн.

Середньоденна зарплата:

(10000,00 грн) : 59 к.дн. = 169,49 грн.

Сума відпускних за 24 к.дн. щорічної відпустки:

169,49 грн × 24 к.дн. = 4067,76 грн.

Працівник не відпрацював жодного повного місяця

Приклад 2

Працівника — особу з інвалідністю (ІІІ група) прийнято на роботу 13.03.2019, а із 16.04.2019 він іде у щорічну основну відпустку на 26 к.дн. (п. 2 ч. 7 ст. 10 Закону про відпустки). Протягом періоду роботи на підприємстві працівникові нараховували зарплату в сумі 5500 грн.

У наведеному прикладі відсутній повністю відпрацьований місяць (із 1-го до 1-го числа), тому середня заробітна плата розраховується відповідно до абз. 3 п. 4 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.1995 р. № 100 (даліПорядок № 100), — зважаючи на встановлені працівникові в трудовому договорі тарифну ставку та посадовий (місячний) оклад.

Оскільки Порядком № 100 окремий алгоритм для визначення відпускних у цьому випадку не прописаний, застосовуємо загальний алгоритм розрахунку середньої зарплати. З метою визначення сумарного заробітку для обчислення середньої зарплати множимо встановлений працівникові оклад на дату оформлення відпустки на 12 місяців (загальний розрахунковий період для розрахунку відпускних).

Отже, сумарний заробіток становить:

5500,00 грн × 12 міс. = 66000,00 грн.

Кількість календарних днів у 12-місячному розрахунковому періоді:

365 к.дн. – 11 к.дн. = 354 к.дн.

Середньоденна зарплата:

66000,00 грн : 354 к.дн. = 186,44 грн.

Сума оплати за 26 к.дн. щорічної відпустки — 4847,44 грн, у т.ч.:

  • за 15 к.дн. квітня — 2796,60 грн (186,44 грн × 15 к.дн.);
  • за 11 к.дн. травня — 2050,84 грн (186,44 грн × 11 к.дн.).

На розрахунковий період припадає відпустка без збереження заробітної плати

Приклад 3

Працівницю прийнято на роботу 01.06.2018, а з 05.06.2019 вона йде у щорічну основну відпустку на 24 к.дн. Протягом періоду роботи на підприємстві працівниці нараховували зарплату, виходячи з розміру місячного окладу 4500,00 грн згідно зі штатним розписом. Із 12 по 26 березня 2019 року працівниці було надано відпустку без збереження заробітної плати за сімейними обставинами на підставі ст. 26 Закону про відпустки на 15 к.дн. Зарплата за червень 2018 року – травень 2019 року становить51525,00 грн.