Основні вимоги до касової дисципліни викладені в Положенні про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженому постановою Правління НБУ від 29.12.2017 р. № 148 (даліПоложення про касові операції) . Порушення норм згаданого документа може спричинити застосування як фінансових санкцій згідно з Указом Президента України «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки» від 12.06.1995 р. № 436/95 (даліУказ № 436), так і адміністративних — відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення (даліКпАП). Найвагоміші санкції передбачені Указом № 436, тому з них і розпочнімо (див. таблицю).

 Про відповідальність за порушення у сфері застосування РРО та розрахункових книжок ми поговоримо у статті «Відповідальність за порушення під час використання РРО», опублікованій у поточному номері.

Таблиця

Штрафи за порушення касової дисципліни згідно з Указом № 436

Вимоги Положення про касові операції

Відповідальність

Ліміт каси

Підприємство зобов’язане зберігати готівку в касі в межах установленого ліміту. Готівкові кошти вважають понадлімітними в день їх надходження, якщо вони не були здані в банк у сумі, що перевищує встановлений ліміт каси на наступний робочий день банку, або не були видані наступного дня на потреби, пов’язані з діяльністю підприємства* (п.п. 15, 54 Положення про касові операції).

Детальніше на цю тему див. статтю «Розрахунок й установлення ліміту каси по-новому» (№ 88/2018)

за перевищення ліміту каси — у двократному розмірі суми виявленої понадлімітної готівки за кожен день

Оприбуткування готівки

Готівка, що надходить до кас, оприбутковується в день одержання готівки в повній сумі.

Згідно з п. 11 Положення про касові операції під оприбуткуванням готівки передбачається:

  • для підприємств та їх відокремлених підрозділів, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням РРО та з оформленням їх касовими ордерами й веденням касової книги, — облік готівки в повній сумі її фактичних надходжень у касовій книзі на підставі ПКО;
  • для відокремлених підрозділів підприємств, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням РРО без ведення касової книги, — зберігання щоденних фіскальних звітних чеків в електронній формі та внесення інформації згідно з фіскальними звітними чеками до КОРО;
  • для суб’єктів господарювання, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням КОРО без застосування РРО, — унесення даних розрахункових квитанцій до КОРО;
  • для підприємців — запис у книгах обліку доходів і витрат/книгах обліку доходів.

Докладніше на цю тему див. статтю «Касові операції: нові правила оприбуткування готівки» (№ 35/2019)

за неоприбуткування (неповне та/або несвоєчасне) оприбуткування готівки — у п’ятикратному розмірі від неоприбуткованої суми

Строк видачі готівки

Готівку видають під звіт на строк не більш як 2 робочих дні, включаючи день її отримання. Якщо готівку видано одночасно на відрядження та для вирішення в такому відрядженні господарських питань, строк використання готівки подовжується до завершення відрядження**.

Для закупівлі сільськогосподарської продукції або для заготівлі вторсировини (крім металобрухту) готівку дозволено видавати на строк у межах 10 робочих днів із дня видачі.

Для закупівлі брухту чорних металів і брухту кольорових металів — на строк не більш як 30 робочих днів від дня видачі готівки під звіт.

Заборонено видавати готівку під звіт, якщо підзвітна особа не відзвітувала в повному обсязі за раніше отримані суми (п. 19 Положення про касові операції)

за перевищення строків використання виданої під звіт готівки, а також за видачу готівки під звіт без повного звіту про раніше видані кошти — у розмірі 25% виданих під звіт сум

Оформлення платіжних документів

Касові операції оформляються касовими ордерами, видатковими відомостями, розрахунковими документами, документами за операціями із застосуванням електронних платіжних засобів, іншими касовими документами, які згідно із законодавством України підтверджували б факт продажу (повернення) товарів, надання послуг, отримання (повернення) готівки (п. 23 Положення про касові операції)

за проведення готівкових розрахунків без надання одержувачем коштів платіжного документа (товарного чи касового чека, квитанції до прибуткового ордера тощо) — у розмірі сплачених коштів

* Як виняток підприємство має право зберігати у касі готівку для виплат, які належать до фонду оплати праці понад установлений ліміт каси протягом:

  • трьох робочих днів із дня настання строків цих виплат, якщо виплата здійснюється за рахунок готівкової виручки;
  • п’яти робочих днів — у разі одержання готівки на такі цілі в банку.

** Зауважимо: окремі строки звітування, а також строки повернення підзвітних коштів, установлені п. 170.9 ПКУ. У разі їх порушення видані під звіт кошти вважаються надміру витраченими, та з них утримують ПДФО.

Решта штрафів, згаданих в Указі № 436, так би мовити, є атавізмом, і нині не застосовуються, оскільки відповідні вимоги Положення про касові операції вже не містить.

До того ж наголосимо: штрафи з Указу № 436 є адміністративно-господарськими санкціями в розумінні ст.ст. 238, 239 Господарського кодексу України (даліГКУ). Отже, згідно зі ст. 250 ГКУ вони повинні застосовуватися протягом 6 місяців із дня виявлення порушення, але не пізніше ніж через рік із дня порушення. Така сама думка викладена в Ухвалі ВАСУ від 30.10.2013 р. № К/9991/18606/12 у справі № 2а-5711/11/2670, а також у листі Мін’юсту України від 02.12.2009 р. № 870-0-2-09-22.

Застосовують указані вище санкції податкові органи.

А наразі розгляньмо порушення, за які передбачена адміністративна відповідальність.

1. Перевищення обмеження на готівкові розрахунки. Як зазначено в п. 6 Положення про касові операції, суб’єкти господарювання мають право здійснювати розрахунки готівкою протягом одного дня за одним або декількома платіжними документами:

1) між собою — у розмірі до 10000 грн включно;

2) з фізичними особами — у розмірі до 50000 грн включно.

Отже, перевищення обмеження на готівкові розрахунки призведе до застосування штрафу згідно зі ст. 16315 КпАП. Фізосіб-підприємців і посадових осіб юрособи можуть притягти до відповідальності у вигляді штрафу в розмірі від 100 до 200 НМДГ (від 1700 до 3400 грн). У разі повторного протягом року порушення особою, яку було піддано адміністративному стягненню, — від 500 до 1000 НМДГ (від 8500 до 17000 грн). Справи про такі порушення розглядають податківці (ст. 2342 КпАП).

Пунктом 7 Положення про касові операції передбачено, що фізичні особи протягом одного дня також можуть розраховуватися із суб’єктами господарювання лише в межах суми 50000 грн (за одним або декількома платіжними документами). Було б логічно, щоб у разі перевищення граничної суми розрахунку в такому випадку відповідальність ніс саме платник, тобто фізична особа. Але, зважаючи на те що нині відповідальність до фізичних осіб за перевищення граничних сум розрахунків законодавством не передбачено, найімовірніше, що й у цій ситуації штрафуватимуть саме отримувача коштів (його посадових осіб). Адже мався ж він проконтролювати суму платежу під час оприбуткування готівки.

2. Несвоєчасна здача виручки. Установлюючи ліміт каси, підприємства також зобов’язані визначитися зі строками здачі готівкової виручки в банк. Своєю чергою, необхідно враховувати передбачені п. 48 Положення про касові операції обмеження:

1) підприємства, розташовані в населених пунктах, де є банки, повинні здавати виручку щодня в день її надходження до каси;

2) підприємства, у яких час закінчення робочого дня, установлений правилами внутрішнього трудового розпорядку та графіками змінності, не дає змогу забезпечити здавання готівкової виручки в день її надходження, — наступного за днем надходження готівкової виручки до каси дня;

3) підприємства, розташовані в населених пунктах, де немає банків, — не рідше ніж раз на 5 робочих днів.

Порушення цих строків може призвести до застосування санкцій за ст. 1644 КпАП: штраф на осіб, відповідальних за здавання виручки, — від 17 до 80 НМДГ (від 289 до 1360 грн), за повторне протягом року порушення — від 43 до 175 НМДГ (від 731 до 2975 грн). Рішення про накладення такого штрафу приймають органи Національної поліції (ст. 222 КпАП).

Нагадаємо

Зазначені вище адміністративні стягнення можуть бути накладені не пізніш як через 2 місяці з дня вчинення правопорушення (ст. 38 КпАП).

Наостанок зауважимо: решта, крім згаданих вище, порушень Положення про касові операції є непокарними, оскільки зі ст. 1642 КпАП на початку 2013 року прибрали норму, за якою можна було оштрафувати за будь-яке порушення касової дисципліни.

Редакція газети

«Інтерактивна бухгалтерія»