З 01.01.2019 посадові оклади науково-педагогічним працівникам закладів вищої освіти підвищено на 11%. Чи потрібно округлювати їх до однієї гривні у штатному розписі, чи залишати з копійками?

Схеми посадових окладів й умови оплати праці для працівників бюджетної сфери з оплатою за ЄТС визначені постановою КМУ «Про оплату праці працівників з оплатою на основі Єдиної тарифної сітки тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 р. № 1298.

Посадові оклади працівників навчальних закладів визначаються відповідно до наказу МОН «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 р. № 557 (далі Наказ № 557). Їх розраховують на основі посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду, перемноженого на тарифний коефіцієнт, який відповідає встановленому тарифному розряду за відповідною посадою.

Згідно з приміткою 2 до додатка 1 до Наказу № 557, розраховані в такий спосіб посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами ЄТС у гривнях із копійками округлюють: цифри до 0,5 — відкидають, а від 0,5 і вище — округлюють у більшу сторону.

Із 30.01.2019 набула чинності постанова КМУ «Про підвищення посадових окладів науково-педагогічних працівників» від 23.01.2019 р. № 36 (далі Постанова № 36), яка застосовується з 01.01.2019. Вона передбачає підвищення з 1 січня 2019 року на 11% посадових окладів науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти державної та комунальної форм власності. Посади науково-педагогічних працівників наведені в Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженому постановою КМУ від 14.06.2000 р. № 963. Логічно було б у цьому випадку, дотримуючись загальних правил, округлити посадові оклади до гривні.