Підприємство звітує з податку на прибуток щокварталу. Дивіденди виплачені засновникам у березні 2019 року, й у цьому ж місяці сплачено авансовий внесок із податку на прибуток. Чи можна в декларації за 1 квартал 2019 року зменшити нарахований податок на прибуток на суму такого авансового внеску, чи варто чекати аж на закінчення року?

ВІДПОВІДЬ: Підприємство може зменшити нарахований податок на прибуток на суму авансового внеску, сплаченого під час виплати дивідендів, уже у звітному періоді, коли відбулася сплата такого авансу (не чекаючи на завершення року). Тобто у цьому випадку — у 1 кварталі 2019 року. Аргументуймо щойно сказане.

Нагадаємо

До 01.01.2017 у пп. 57.11.2 ПКУ йшлося про те, що сума дивідендного авансового внеску зменшує податок на прибуток за підсумками року. Та навіть тоді контролери були лояльні, і схвалювали зарахування авансового внеску під час виплати дивідендів у зменшення податку на прибуток у проміжній звітності та перенесення не зарахованої суми в наступні звітні періоди (див. листи ДФС від 24.06.2016 р. № 13895/6/99-99-15-02-02-15, від 24.06.2016 р. № 14030/6/99-99-15-02-02-15, а також ухвалу Дніпропетровського апеляційного адмінсуду від 24.10.2017 р. у справі № 804/1046/17).

Проблематику цього питання ми висвітлили в публікації «Дивідендний авансовий внесок: чи можна зарахувати у зменшення податку на прибуток півріччя» газети № 109/2016.

З 01.01.2017 норма ПКУ (пп. 57.11.2) щодо зменшення податку на прибуток на авансовий внесок у проміжній звітності викладена вже чітко:

«Сума попередньо сплачених протягом податкового (звітного) періоду авансових внесків з податку на прибуток під час виплати дивідендів підлягає зарахуванню у зменшення нарахованого податкового зобов’язання з податку на прибуток, задекларованого у податковій декларації за такий податковий (звітний) період.

У разі якщо сума авансового внеску, попередньо сплаченого протягом звітного періоду, перевищує суму нарахованого податкового зобов’язання підприємством — емітентом корпоративних прав за такий податковий (звітний) період, сума такого перевищення переноситься у зменшення податкових зобов’язань наступних податкових (звітних) періодів до повного його погашення, а під час отримання від’ємного значення об’єкта оподаткування такого наступного періоду — на зменшення податкових зобов’язань майбутніх податкових (звітних) періодів до повного його погашення».

Про це див. у статті «Зміни-2017 із податку на прибуток: неістотно істотні» газети № 9/2017.

Тож, безперечно, складаючи декларацію з податку на прибуток за 1 квартал 2019 року, підприємство має право зменшити нарахований податок на прибуток на суму сплаченого у цьому періоді «дивідендного» авансового внеску. Суму зменшення відображають у додатку ЗП до декларації. Про особливості його заповнення див. публікацію «Додаток ЗП: зменшення податку на прибуток» газети № 32/2019.

Додамо: сума сплачених авансових внесків із податку на прибуток під час виплати дивідендів не підлягає поверненню або зарахуванню в рахунок погашення грошових зобов’язань з інших податків (пп. 57.11.2 ПКУ).

Галина МОРОЗОВСЬКА,

експерт з оподаткування й обліку