Організація бухгалтерського обліку ПДВ

Для бухгалтерського обліку ПДВ Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Мінфіну від 30.11.1999 р. № 291 (даліІнструкція № 291), передбачає чотири синтетичних субрахунки (див. таблицю 1).

Таблиця 1

Субрахунки для ПДВшного бухобліку

Субрахунок

Назва

315

Спеціальні рахунки в національній валюті

641

Розрахунки за податками та платежами

643

Податкові зобов’язання

644

Податковий кредит

Інструкція з бухгалтерського обліку податку на додану вартість, затверджена наказом Мінфіну від 01.07.1997 р. № 141 (даліІнструкція № 141), для деяких субрахунків передбачає введення аналітичних рахунків. Своєю чергою, у бухгалтерських програмах уніфікували нумерацію додаткових субрахунків й аналітичних рахунків (див. приклад у таблиці 2).

Підприємства — платники ПДВ, як на загальному, так і на спрощеному плані рахунків, повинні застосовувати субрахунки й аналітичні рахунки, зазначені в Інструкції № 141. Інші субрахунки платники ПДВ можуть не використовувати, а також застосувати власну класифікацію субрахунків. Проте, погодьтеся, не має сенсу винаходити велосипед, якщо бухпрограма надає вже готові інструменти. У таблиці 2 розглянемо приклад відкритих підприємством субрахунків для ПДВшного обліку.

Таблиця 2

Субрахунки, що застосовуються для бухгалтерського обліку ПДВ

№ рахунка

Назва

Примітки

315/ПДВ

Розрахунки з Казначейством у системі електронного адміністрування ПДВ

Інструкція № 141

641/ПДВ

Розрахунки за ПДВ

Інструкція № 141

641/ПДВштраф

Розрахунки з бюджетом за штрафними санкціями ПДВ

рекомендовано 1С

6431

Податкові зобов’язання підтверджені

рекомендовано 1С

6432

Податкові зобов’язання непідтверджені (очікувані)

рекомендовано 1С

6433

Податкові зобов’язання, що підлягають коригуванню

Інструкція № 141

6434

Податкові зобов’язання (роздріб)

рекомендовано 1С

6435

Умовний продаж

рекомендовано 1С

6441

Податковий кредит підтверджений

рекомендовано 1С

6442

Податковий кредит непідтверджений

Інструкція № 141

6443

Податковий кредит, що підлягає коригуванню

рекомендовано 1С

Кожен із наведених субрахунків відіграє свою невеличку роль у складному механізмі обліку ПДВ. Наприклад, субрахунок 315/ПДВ надасть можливість виділити розрахунки за електронним рахунком у СЕА ПДВ серед інших спеціальних рахунків підприємства, відкритих у Казначействі. А, скажімо, субрахунок 641/ПДВштраф дозволить відстежити заборгованість за штрафами, пов’язаними з ПДВ, та її погашення. Адже штрафи сплачуються не на електронний рахунок, а безпосередньо в бюджет. Це зручно, оскільки не буде «засмічений» інформацією щодо штрафів основний субрахунок 641/ПДВ.

Особливою групою є рахунки підтвердженого та непідтвердженого (очікуваного) ПДВ.

Нагадаємо

ПДВ непідтверджений (очікуваний) проводиться в обліку на момент виникнення податкових зобов’язань/податкового кредиту за ПДВ на підставі первинних документів (обороти за Кт 6432 — у частині податкових зобов’язань і за Дт 6442 — у частині податкового кредиту).

ПДВ підтверджений проводиться в обліку за фактом реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН (обороти за Дт 6432 — у частині податкових зобов’язань і за Кт 6442 — у частині податкового кредиту).

Порівняння непідтвердженого (очікуваного) і підтвердженого ПДВ дозволяє перевірити достовірність облікових даних. Бухгалтерські програми містять спеціальні звіти для аналізу ПДВ — обліку. Але й на око можна проконтролювати, чи всі податкові накладні складені й отримані, чи не подвоїлися помилково дані тощо. Так, сальдо субрахунку 6442 на кінець періоду показує суму вхідного ПДВ із податкових накладних (у розрізі контрагентів), іще не зареєстрованих у ЄРПН. А залишок за субрахунком 6432 підкаже, що є постачання звітного періоду, за якими податкові накладні ще не складені та/або не зареєстровані.

Наступна група субрахунків — 6431, 6441 потрібна для відстеження ПДВ під час першої події — передоплати.

Задля полегшення самоперевірки рахунки обліку розрахунків із контрагентами (361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями», 377 «Розрахунки з іншими дебіторами», 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», 685 «Розрахунки з іншими кредиторами») необхідно вести окремо за операціями з ПДВ і за операціями, звільненими від ПДВ.

Наприклад — використовувати субрахунки 3611 «Розрахунки з вітчизняними покупцями з ПДВ», 3612 «Розрахунки з вітчизняними покупцями без ПДВ». Під час використання цього простого правила (незалежно від того, чи використовує платник субрахунки передоплат 371 «Розрахунки за виданими авансами» і 681 «Розрахунки за авансами одержаними») можна перевірити правильність нарахування податкових зобов’язань і податкового кредиту. Так, сальдо субрахунку 6431 на кінець звітного періоду має відповідати 1/6 (при ставці 20%) від отриманих із ПДВ передоплат (Кт сальдо субрахунків 361, 377 тощо або 681). Аналогічно Кт сальдо 6441 на кінець звітного періоду має дорівнювати 1/6 (при ставці 20%) від перерахованих із ПДВ передоплат (Дт сальдо субрахунків 631, 685 тощо або 371).

Субрахунок 6434 «Податкові зобов’язання (роздріб)» дозволяє виділити ПДВ за роздрібними продажами, він ураховує особливість роздробу — одночасність оплати й відвантаження товарів (послуг).

Спеціальні субрахунки з обліку ПДВ (6433, 6435, 6443) застосовуються в особливих операціях. Згідно з п.п. 11 і 12 Інструкції № 141, уведено аналітичний рахунок «Податкові зобов’язання, що підлягають коригуванню» (присвоїмо йому номер 6433). Він призначений для нарахування компенсуючих податкових зобов’язань відповідно до п.п. 198.5 і 199.1 ПКУ. За бажання можна розділити облік податкових зобов’язань у разі часткового (згідно з п. 199.1 ПКУнаприклад, увести аналітичний рахунок 64331) і повного (згідно з п. 198.5 ПКУнаприклад, аналітичний рахунок 64332) використання товарів (послуг) в не оподатковуваних ПДВ операціях і/або в негосподарській діяльності.

Окремий облік виправданий, адже загалом коригуванню (річному перерахунку) підлягають лише ті податкові зобов’язання, які нараховані згідно з п. 199 ПКУ. У такому випадку оборот за Дт субрахунку 64331 за рік покаже річну суму податкових зобов’язань, що підлягає перерахуванню. Звісно, це має сенс, якщо в діяльності підприємства операції за п.п. 198.5 і 199 ПКУ мають регулярний характер. Деякі підприємства використовують для нарахування податкових зобов’язань відповідно до п. 198.5 ПКУ субрахунок 6435 «Умовний продаж» — це суперечить Інструкції № 141, але надає можливість виділяти податкові зобов’язання, які справді підлягають перерахуванню на субрахунку 6433.

Субрахунок 6435 «Умовний продаж» використовується під час донарахування ПДВ згідно з п. 188.1 ПКУ (до мінімальної бази), у разі анулювання свідоцтва платника ПДВ (п. 184.7 ПКУ) та в інших випадках, коли ПКУ передбачає донарахування податкових зобов’язань.

Аналітичний рахунок 6443 «Податковий кредит, що підлягає коригуванню» може використовуватися для різних цілей — для обліку коригувань податкового кредиту за бухгалтерськими довідками, за помилково отриманими або не отриманими від контрагента податковими накладними та розрахунками коригування тощо.

Не всі підприємства користуються субрахунками 6435 і 6443, замінюючи їх рахунками підтвердженого та непідтвердженого ПДВ.

Далі (у таблиці 3) відобразимо проводки з обліку ПДВ із використанням усіх субрахунків, наведених у таблиці 2, згруповані за видами операцій для методу нарахування ПДВ за першою подією.

Таблиця 3

Облік податкових зобов’язань із ПДВ

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Підстави

Дт

Кт

Облік нарахування зобов’язань із ПДВ у роздрібній торгівлі (продаж і повернення)

1. Нарахування податкових зобов’язань у роздробі

Отримання роздрібної виручки з неавтоматизованої торговельної точки

301

7091*

пп. 1.1 Інструкції № 141

Нарахування податкових зобов’язань із ПДВ

7091

6434

Відображення доходу від продажу (отримано звіт за продажами з неавтоматизованої торговельної точки)

7091

702

Складено та зареєстровано підсумкову податкову накладну

6434

641/ПДВ

* 7091 — транзитний субрахунок, що використовується в 1С для відображення доходу в роздрібній торгівлі (крім сумового роздробу)

2. Коригування податкових зобов’язань у разі повернень у роздробі

Зменшено дохід на вартість поверненого товару

704

301

п. 7 Інструкції № 141

Зменшено податкові зобов’язання з ПДВ (методом сторно)

704

6434

Зареєстровано в ЄРПН розрахунок коригування (сторно)*

6434

641/ПДВ

* Під час звірки суми коригувань із бухгалтерським обліком слід зважати на те, що розрахунки коригування до підсумкових податкових накладних не складаються у разі повернень товарів, проданих цього ж дня (див. роз’яснення з категорії 101.15 розділу «Запитання – відповіді з Бази знань» ЗІР (zir.sfs.gov.ua)).

Облік зобов’язань з ПДВ під час продажу та повернення товарів, робіт, послуг, необоротних активів (у продавця)

Перша подія — відвантаження товарів, робіт, послуг, необоротних активів

Відвантажено товари, необоротні активи (виконано роботи, надано послуги)

361, 377

701–703,712

пп. 1.1. Інструкції № 141

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

701–703,712

6432

Зареєстровано податкову накладну в ЄРПН

6432

641/ПДВ

Отримано оплату (друга подія)

311

361, 377

Перша подія — передоплата за товари, роботи, послуги, необоротні активи

Отримано передоплату за товари, роботи, послуги

311

681

пп. 1.2. Інструкції №141

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ, складено податкову накладну

6431

6432

Зареєстровано податкову накладну в ЄРПН

6432

641/ПДВ

Відображено дохід від реалізації (відвантажено товари, надано послуги, виконано роботи)

361, 377

70, 71

Закрито розрахунки з ПДВ

70, 71

6431

Залік заборгованостей

681

361, 377

Коригування податкових зобов’язань у разі повернень товарів (робіт, послуг)

Зменшено дохід на вартість поверненого товару

704

361, 377

п.7 Інструкції № 141

Відкориговано податкові зобов’язання за ПДВ (методом сторно)

704

6432

Зареєстровано розрахунок коригування в ЄРПН (методом сторно)

6432

641/ПДВ

Коригування податкових зобов’язань у разі повернень передоплати

Повернено передоплату покупцеві

681

311

Сторновано податкові зобов’язання з ПДВ

6431

6432

Зареєстровано розрахунок коригування

6432

641/ПДВ

Донарахування податкових зобов’язань до мінбази згідно з п. 188.1 ПКУ

Донараховано податкові зобов’язання до мінімальної бази*

949

6435

лист Мінфіну України від 07.05.2013 р. № 31-08410-07/23-1524/2/1696

Зареєстровано податкову накладну (з типом причини 15) у ЄРПН

6435

641/ПДВ

* ПДВ донараховують на базу:

  • за купівельними товарами (послугами) — на перевищення ціни придбання над договірною вартістю;
  • за необоротними активами — на перевищення балансової вартості над договірною ціною;
  • за готовою продукцією (власними послугами) — на перевищення звичайної ціни над договірною вартістю

Ольга БУЛГАКОВА,

консультант із бухгалтерського обліку