Призначення додатка АВ

Додаток АВ складають для розшифрування рядка 20АВ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженої наказом Мінфіну України від 20.10.2015 р. № 897, у редакції наказу Мінфіну України від 19.10.2018 р. № 842 (далідекларація):

«Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, що має бути сплачена у звітному (податковому) періоді».

У додатку АВ наводять розрахунок авансового внеску з податку на прибуток підприємств на суму виплачених дивідендів (прирівняних до них платежів). Тим часом суми відображають фактично постфактум, адже якщо впродовж 2018 звітного року проводили виплату дивідендів за попередні періоди (наприклад, за результатами 2017-го чи 2016-го та попередніх років), то авансовий внесок розраховували та сплачували до/або одночасно з виплатою таких дивідендів (звісно, якщо за розрахунком були суми авансового внеску до сплати) (пп. 57.11.2 ПКУ). Тож, у додатку АВ наводять розрахунок сум, які вже були сплачені (чи підлягали сплаті) у звітному періоді.

Розрахунок здійснюють за даними, наведеними в таблиці додатка АВ.

Зальні правила обчислення авансового внеску

Нагадаємо

Дивіденди — платіж, що здійснюється юридичною особою, у т.ч. емітентом корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів чи інших цінних паперів, на користь власника таких корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів й інших цінних паперів, що засвідчують право власності інвестора на частку (пай) у майні (активах) емітента, у зв’язку з розподілом частини його прибутку, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку.

З метою оподаткування до дивідендів прирівнюється також платіж у грошовій формі, що здійснюється юридичною особою на користь її засновника та/або учасника (учасників) у зв’язку з розподілом чистого прибутку (його частини) (пп. 14.1.49 ПКУ).

Як ви знаєте, шановні читачі, за загальним правилом пп. 57.11.2 ПКУ емітенти корпоративних прав, що прийняли рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам), мають нараховувати й уносити до бюджету авансовий внесок із податку на прибуток (з 01.01.2018 такий обов’язок скасовано для платників єдиного податку, див. лист ДФСУ від 31.01.2018 р. № 2834/7/99-99-15-02-01-17). Відповідні правила стосовно такого обов’язку містить п. 57.11 ПКУ.

Своєю чергою, ПКУ передбачає низку винятків, коли авансовий внесок із дивідендів не сплачується (підпункти 57.11.3, 57.11.6 ПКУ). Серед найпоширеніших випадків — виплата дивідендів фізичним особам (як фізособам-резидентам, так і фізособам-нерезидентам). Щодо дивідендів, які не потрапили до неоподатковуваних винятків, загальні правила обчислення дивідендного авансового внеску такі:

  • Авансовий внесок розраховують із суми перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, над значенням об’єкта оподаткування за відповідний податковий рік, за результатами якого виплачують дивіденди, щодо якого грошове зобов’язання погашене. У разі якщо податкові зобов’язання за відповідний період не сплачені, авансовий внесок розраховується з усієї суми дивідендів, що підлягають виплаті.