Додаток АМ «Інформація щодо нарахованої амортизації» складають до рядка 1.2.1 додатка РІ до Декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженої наказом Мінфіну України від 20.10.2015 р. № 897, у редакції наказу Мінфіну України від 19.10.2018 р. № 842 (далі — Декларація). Тобто він є додатком до додатка

Загальна інформація

Додаток АМ складають ЛИШЕ ті підприємства, які коригують бухгалтерський фінрезультат на різниці, зазначені в р. ІІІ ПКУ. Це пов’язано з тим, що додаток передбачений для нарахування податкової амортизації. А остання відіграє роль у використанні амортизаційної різниці за ст. 138 ПКУ.

Нагадаємо, у чому суть «амортизаційної» різниці. Згідно з п.п. 138.1 і 138.2 ПКУ, бухгалтерський фінрезультат до оподаткування:

  • збільшують на суму бухгалтерської амортизації основних засобів і нематактивів, розрахованої за П(С)БО чи МСФЗ;
  • зменшують на суму податкової амортизації основних засобів і нематактивів, розрахованої за ст. 138 ПКУ.

Тож, якщо підприємство відмовилося від різниць, що коригують бухфінрезультат до оподаткування для визначення бази обкладення податком на прибуток (оскільки бухдохід становить менш ніж 20 млн грн), додаток АМ складати не потрібно. Підтверджують це й податківці в підкатегорії 102.23.02 розділу «Запитання – відповіді з Бази знань» ЗІР (zir.sfs.gov.ua). На запитання — «Чи потрібно надавати додаток АМ до податкової декларації з податку на прибуток підприємств, якщо платник податку прийняв рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування?» — контролери надали таку відповідь:

«Якщо платник податку, у якого річний дохід (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період не перевищує двадцяти мільйонів гривень, прийняв рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування, у тому числі на різниці, які виникають при розрахунку амортизації основних засобів та нематеріальних активів відповідно до положень п. 138.3 ст. 138 Податкового кодексу України, то додаток АМ не подається».

Нагадаємо

Із 01.01.2015 податок на прибуток визначають так: бухфінрезультат до оподаткування плюс/мінус різниці, зазначені в ПКУ. Без різниць із р. ІІІ (окрім податкового збитку попередніх періодів) можуть визначати базу з податку на прибуток платники, у яких дохід (за вирахуванням непрямих податків) не перевищує 20 млн грн. Тобто різниці використовують ті платники, які:

  • мають дохід понад 20 млн грн;
  • мають дохід не більш як 20 млн грн, але не відмовилися від різниць (не поставили в декларації відмітку про відмову від різниць).

Детальніше про те, хто повинен застосовувати «податкові» різниці, читайте у статті «Хто застосовує різниці під час визначення податку на прибуток» газети № 28/2019.