Додаток ТЦ у складі декларації за 2018 рік заповнюють винятково платники податку на прибуток, які здійснюють самостійне коригування ціни контрольованих операцій відповідно до пп. 39.5.4 ПКУ за підсумками звітного 2018 року. У цьому додатку вказується інформація про податкові різниці щодо відхилення ціни, визначеної за принципом «витягнутої руки» за контрольованими операціями від договірної (контрактної) вартості (вартості, за якою відповідна операція повинна відображатися під час формування фінансового результату до оподаткування згідно з правилами бухгалтерського обліку) за такими операціями. Відповідні відхидення (податкові різниці) збільшують фінансовий результат до оподаткування згідно з пп. 140.5.1 та пп. 140.5.2 ПКУ.

Так, керуючись пп. 39.5.4.1 ПКУ:

«…у разі застосування платником податків під час здійснення контрольованих операцій умов, що не відповідають принципу «витягнутої руки», платник податків має право самостійно провести коригування ціни контрольованої операції і сум податкових зобов’язань за умови, що це не призведе до зменшення суми податку, що підлягає сплаті до бюджету» (Виділено ред.).

Для цього платник розраховує свої податкові зобов’язання відповідно до:

  • максимального значення діапазону цін (рентабельності), якщо ціна/показник рентабельності контрольованої операції була вищою за максимальне значення діапазону цін (рентабельності),

або

  • мінімального значення діапазону цін (рентабельності), якщо ціна/показник рентабельності контрольованої операції була нижчою за мінімальне значення діапазону цін (рентабельності).

Нагадаємо, що Порядок розрахунку діапазону цін (рентабельності) та медіани такого діапазону для цілей трансфертного ціноутворення затверджено постановою Кабміну України від 04.06.2015 р. № 381.

Самостійне коригування є коригуванням платником податків ціни контрольованої операції, за результатами якої розрахована ціна відповідає принципу «витягнутої руки», навіть якщо така ціна відрізняється від фактичної ціни, установленої під час здійснення контрольованої операції (пп. 39.5.4.2 ПКУ).

В ІПК ДФСУ від 25.05.2018 р. № 2340/6/99-99-12-03-07-15/ІПК контролери наголосили, що платник податків обчислює діапазон ціни для кожної контрольованої операції окремо та визначає необхідну суму коригування щодо такої контрольованої операції. Тим часом ПКУ не передбачено обчислення сальдо від розрахованих позитивних і від’ємних показників коригування окремих контрольованих операцій платника податку. Тому під час визначення загальної суми збільшення податкових зобов’язань необхідно враховувати лише контрольовані операції, у яких сума коригування призведе до збільшення фінансового результату до оподаткування.

Отже, платники податку на прибуток, які у звітному періоді здійснювали контрольовані операції, за необхідності провести самостійне коригування ціни контрольованої операції та сум податкових зобов’язань, складають і подають Додаток ТЦ до податкової декларації з податку на прибуток підприємств.