Наразі розгляньмо Додаток ЦП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженої наказом Мінфіну України від 20.10.2015 р. № 897, з урахуванням змін, унесених наказом Мінфіну України від 19.10.2018 р. № 842  (даліДекларація).

  Наказом Мінфіну України від 19.10.2018 р. № 842 у додатках АВ, ЗП, ПН, ТЦ, ВП, ПЗ, АМ, ЦП до Декларації реквізит «Код за ЄДРПОУ» було замінено на «Податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта».

Цей додаток складають для розшифрування рядків 4.1.3 і 4.1.4 Додатка РІ. Тож, розгляньмо детальніше з порядком його заповнення.

Насамперед пригадаймо «ціннопаперові» коригування фінрезультату до оподаткування згідно з п. 141.2 ПКУ. Фактично п. 141.2 ПКУ передбачає 3 коригування, а саме:

1) Коригування фінрезультату до оподаткування на суму бухгалтерського ціннопаперового фінрезультату — мовиться про фінансовий результат (від’ємний або додатний) від продажу чи іншого відчуження цінних паперів, відображений у складі фінансового результату до оподаткування податкового (звітного) періоду відповідно до НП(С)БО чи МСФЗ. Своєю чергою, фінансовий результат до оподаткування:

  • збільшують на суму такого від’ємного фінрезультату (пп. 141.2.1 ПКУ);
  • зменшують на суму такого додатного фінрезультату (пп. 141.2.2 ПКУ).

2) Збільшення фінрезультату до оподаткування на суму від’ємного загального результату переоцінки цінних паперів (крім державних цінних паперів або облігацій місцевих позик) — ідеться про суму перевищення загальної суми уцінок цінних паперів над загальною сумою їх дооцінок за податковий (звітний) період (пп. 141.2.1 ПКУ).

3) Коригування фінрезультату до оподаткування на суму податкового ціннопаперового фінрезультату — якщо за результатами звітного періоду отримано:

  • від’ємний загальний фінансовий результат (у т.ч. від’ємний результат переоцінки цінних паперів, не врахований у попередніх податкових періодах) — його сума зменшує загальний фінансовий результат від операцій із продажу чи іншого відчуження цінних паперів наступних податкових (звітних) періодів (пп. 141.2.4 ПКУ);
  • додатний загальний фінансовий результат (у т.ч. від’ємний результат переоцінки цінних паперів, не врахований у попередніх податкових періодах) — його сума збільшує фінансовий результат до оподаткування податкового (звітного) періоду (пп. 141.2.5 ПКУ).

Детальніше про застосування таких коригувань читайте у статті «Купівля-продаж векселя: як показати коригування в декларації з прибутку» газети № 220/2018.

Форма Додатка ЦП якраз і призначена для визначення двох останніх коригувань. Далі розповімо, у який спосіб його заповнювати.

Рядок 01 «Дохід від продажу та інших способів відчуження цінних паперів»