За 2019 рік підприємство має дохід менш як 20 млн грн, тому прийнято рішення відмовитися від різниць під час визначення бази оподаткування з податку на прибуток. Про це рішення необхідно вказати в декларації з податку на прибуток. Як це зробити правильно — шляхом проставляння в графі «Прийнято рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на всі різниці» символу √ (чи +) із дослівним повтором тексту чи доповнити його інформацією про те, на якій підставі не застосовуватимуть різниці, тобто реквізити наказу по підприємству про прийняте рішення?

Відповідь

Ми вважаємо, що найдоречніше в такому випадку поставити відмітку «+» у графі «Наявність рішення», а в графі «Прийнято рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на всі різниці» указати номер і дату внутрішнього акта (наказу, рішення) про прийняте рішення. Роз’яснімо.

Нагадаємо

Платники податку на прибуток, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний період, не перевищує 20 млн грн, об’єкт оподаткування можуть визначати без коригування фінансового результату до оподаткування на всі різниці з р. ІІІ ПКУ (окрім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих звітних років).

Рішення про незастосування різниць платник приймає самостійно. Про прийняте рішення платник податку зазначає в податковій звітності із цього податку, яку подає за перший рік у такій безперервній сукупності років, коли дохід не перевищує 20 млн грн (п. 134.1 ПКУ).

Хто саме може не застосовувати різниці, читайте в публікаціях:

«Хто застосовує різниці під час визначення податку на прибуток»;

«За 2019 рік дохід уперше становить менш ніж 20 млн грн: чи можна відмовитися від різниць із податку на прибуток»;

«Чи треба щороку дублювати рішення про незастосування різниць».

У декларації з податку на прибуток за формою, затвердженою наказом Мінфіну України від 20.10.2015 р. № 897, передбачено окремий рядок під основною частиною декларації для проставляння відмітки про прийняте рішення не застосовувати різниці під час визначення бази оподаткування з податку на прибуток (див. далі).

Наявність
рішення15

Прийнято рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці