Скажіть, будь ласка, яка відповідальність передбачена за відсутність наказу (положення) про облікову політику на підприємстві? Чи є ще якісь ризики, пов’язані із цим?

ВІДПОВІДЬ: Прямої вимоги щодо затвердження на підприємстві наказу про облікову політику в законодавстві немає. Однак це дуже важливий і потрібний для підприємства розпорядчий документ, а його відсутність може призвести до негативних наслідків. Якщо дехто щодо цього має сумніви, спробуймо переконати.

Насамперед зазирнімо до першоджерела — Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV (даліЗакон про бухоблік). Питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві він відносить до компетенції його власника (власників) або керівника підприємства (ч. 2 ст. 8 Закону про бухоблік). Своєю чергою, підприємство самостійно визначає за погодженням із власником (власниками) або керівником облікову політику підприємства (ч. 5 ст. 8 Закону про бухоблік).

Облікова політика — це сукупність принципів, методів і процедур, що використовує підприємство для складання та подання фінансової звітності (ст. 1 Закону про бухоблік).

Кожне підприємство має власну специфіку діяльності. Для того щоб її врахувати під час ведення бухобліку та складання фінзвітності, П(С)БО та МСФЗ у багатьох випадках пропонують підприємству обрати з декількох той метод (правило чи процедуру), який йому найбільше підходить. Тобто сукупність таких обраних підприємством принципів, методів і процедур для складання та подання фінзвітності формує його облікову політику.

Аби такий вибір і його схвалення керівником (як цього вимагає Закон про бухоблік) можна було документально підтвердити — затверджують наказ (положення) про облікову політику. Водночас цей організаційно-розпорядчий документ повинні неухильно дотримуватися всі працівники підприємства, залучені до облікового процесу.

Про розпорядчий документ про облікову політику згадано, зокрема, у п.п. 1.3, 2.1, 3.4 та 3.5 Методичних рекомендацій щодо облікової політики підприємства, затверджених наказом Мінфіну від 27.06.2013 р. № 635. Однак це лише рекомендації.

Згідно з приписами ч. 3 ст. 8 Закону про бухоблік, відповідальність за організацію бухгалтерського обліку несе власник (власники) або вповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства й установчих документів. Про яку відповідальність ідеться? З’ясовуймо.

Адміністративна відповідальність