(коментар до наказу Мінфіну України від 27.11.2018 р. № 939)

Набрав чинності 14.12.2018

Зміни передусім пов’язані з уточненням положень нормативних актів, зокрема:

  • відповідність із Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV (далі Закон про бухоблік), який поширюється й на бюджетні установи;
  • у зв’язку із заміною антитерористичної операції (АТО) операцією об’єднаних сил (ООС);
  • через запровадження подання фінансової звітності через АС «Є-Звітність».

До Порядку заповнення форм фінансової звітності в державному секторі, затвердженого наказом Мінфіну від 28.02.2017 р. № 307 (далі Порядок № 307), змін унесено небагато. Тож, стисло зупинімося на кожній із них.

По-перше, більше немає квартальної фінансової звітності, її назвали проміжною відповідно до ст. 13 Закону про бухоблік. Звітним періодом для складання проміжної фінансової звітності є відповідний період (I квартал, перше півріччя, дев’ять місяців), що розпочинається 1 січня і закінчується в останній день звітного періоду (п. 7 р. І Порядку № 307).

По-друге, для суб’єктів держсектора, створених протягом звітного періоду, уточнили, що вони не зазначають у фінансовій звітності залишки на початок звітного періоду та показники за аналогічний період попереднього року (п. 8 р. І Порядку № 307).

По-третє, норму п. 10 р. І Порядку № 307, де прописано, що в разі неподання на звітну дату фінзвітності суб’єктами держсектора, які знаходяться на тимчасово окупованій території та/або на території проведення АТО, до консолідованої фінансової звітності включають показники фінзвітності таких суб’єктів, поданої ними за попередній звітний період, поширили й на території, де здійснюються заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, які здійснюються шляхом проведення операції ООС.