Нині порядок формування облікової політики підприємства в Україні регулюється чималою кількістю нормативно-правових актів різного підпорядкування, а також міжнародними стандартами. Тож, розгляньмо нормативне підґрунтя облікової політики

Окремого стандарту, який регулював би лише облікову політику підприємств, ані в українському, ані в міжнародному законодавстві немає. Утім загальні моменти щодо облікової політики врегульовані:

  • НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»;
  • П(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах»;
  • МСБО 1 «Подання фінансової звітності»;
  • МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» (для тих, хто складає фінзвітність за міжнародними стандартами).

До того ж про облікову політику згадує й Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV (даліЗакон про бухоблік), зокрема, він:

  • надає визначення поняттю «облікова політика» (таке саме визначення продубльовано в НП(С)БО 1) — ст. 1 Закону про бухоблік;
  • передбачає постійне (з року в рік) застосування підприємством обраної облікової політики як принцип «послідовності», на якому ґрунтується бухоблік, — ст. 4 Закону про бухоблік;
  • передбачає самостійне визначення підприємством (за погодженням із власником (власниками) або вповноваженим ним органом (посадовою особою)) відповідно до установчих документів облікової політики підприємства — ч. 5 ст. 8 Закону про бухоблік.

Визначення поняття «облікова політика»

Закон про бухоблік і НП(С)БО 1

МСБО 8

Облікова політика — це сукупність принципів, методів і процедур, які використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності

Облікові політики — конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, застосовані суб’єктом господарювання під час складання та подання фінансової звітності

У НП(С)БО 1, як і в НП(С)БО 2 «Консолідована фінансова звітність» також є декілька згадок про облікову політику, і стосуються вони складання фінансової звітності (п. 6 НП(С)БО 1 і п. 2 р. ІІ НП(С)БО 2).

Тобто з огляду на визначення поняття облікової політики в національних і міжнародних стандартах метою її застосування є складання та подання фінансової звітності.

Водночас із визначення облікової політики випливає можливість вибору підприємством певних принципів, методів і процедур (згідно з українським законодавством) або певних принципів, основ, домовленостей і правил (відповідно до міжнародного законодавства).