Держбюджет-2019

Нові бюджетні рахунки на 2019 рік відкриють до 8 січня

Рахунки за надходженнями відкриваються протягом 45 днів із дня прийняття закону про Державний бюджет України. Це передбачає п. 2.1 Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Мінфіну від 22.06.2012 р. № 758.

Зважаючи на те що Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від  23.11.2018 р. № 2629-VIII ухвалений 23.11.2018, 45-деннний строк спливає 6 січня 2019 року (неділя). Наступний робочий день — 8 січня 2019 року (вівторок).

Тож, у перших числах січня 2019 року варто очікувати повідомлення про відкриття нових бюджетних рахунків на 2019 рік, які мають запрацювати не пізніше 8 січня 2019 року.

Розлогіше — у новині.

Казначейство не обслуговуватиме бюджетників 29 грудня – 2 січня

Система електронних платежів Національного банку України (далі — СЕП НБУ) у період завершення бюджетного 2018 року та на початку 2019 року працюватиме в такому режимі:

 • 27 та 28 грудня 2018 року — у режимі продовженого банківського дня (на 2 години) до 21-00;
 • 29 грудня 2018 року —  до 13-00;
 • у разі зміни регламенту роботи СЕП НБУ (можливого продовження) усі учасники СЕП додатково оперативно будуть повідомлені.

Починаючи з 3 січня 2019 року органи Казначейства працюють у звичайному режимі.

На скільки збільшиться єдиний податок у 2019 році

Група

Ставки

1 група

10 % ПМ для працездатних осіб, установленого законом на 1 січня податкового (звітного) року

192,10 грн

2 група

20 % МЗП, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, на місяць

834,60 грн

Максимальна база нарахування ЄСВ і мінімальний страховий внесок у 2019 році

Максимальна величина бази нарахування ЄСВ у 2019 році становитиме 15 розмірів мінімальної зарплати: 4173 грн × 15 = 62 595 грн.

Натомість мінімальний розмір ЄСВ, тобто мінімальний страховий внесок у 2019 році: (4173 грн х 22%) = 918,06 грн.

Аналітика на тему

На які показники вплинуло підвищення мінімальної зарплати й прожиткового мінімуму в 2019 році

ПДВ

Платники податків не зможуть відмовитися від використання ПДВшних пільг

Наразі діючий п. 30.4 ПКУ передбачає, що платник податків може відмовитися від використання податкової пільги чи зупинити її використання на один або декілька податкових періодів, якщо інше не передбачено ПКУ. До того ж податкові пільги, не використані платником податків, не можуть бути перенесені на інші податкові періоди, зараховані в рахунок майбутніх платежів із податків та зборів або відшкодовані з бюджету.

Згідно зі змінами, які вносить Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» від 23.11.2018 р. № 2628-VIII, ця норма не поширюватиметься на податкові пільги з ПДВ.

Такі зміни запрацюють із 01.01.2019.

Заповнюємо РК із кодом причини коригування 302 — усунення неоднозначностей

Якщо після складання та реєстрації в ЄРПН податкової накладної в результаті наступних коригувань такої податкової накладної:

1) за одним номером рядка податкової накладної обліковується дві та більше товарних позиції;

2) відбувалось одночасне коригування кількісних і вартісних показників однієї товарної позиції (одночасно в одному рядку заповнювалися графи 7–10 розділу Б розрахунку коригування);

3) коригування ціни відображалося в графі 8 розділу Б розрахунку коригування (замість графи 9 розділу Б розрахунку коригування) або коригування кількості здійснювалося в графі 10 розділу Б розрахунку коригування (замість графи 7 розділу Б розрахунку коригування), —

то з метою виправлення помилок, допущених під час здійснення такого коригування та відображення правильних показників товарних позицій, які у платника утворилися в результаті таких коригувань, платникові необхідно скласти розрахунок коригування до податкової накладної, за допомогою якого виправити такі помилки.

Виправлення таких помилок здійснюється шляхом сторнування рядків податкової накладної, які в результаті попередніх коригувань містять помилки (неоднозначності), та додаванням нових рядків із правильними показниками.

Докладніше — тут.

Аналітика на тему

Виправлення помилок у податкових накладних: як скласти розрахунок коригування

Нова податкова накладна в зразках

Як складати розрахунки коригування для виправлення помилок, яких припустилися під час попередніх коригувань: коди коригувань 302, 303, 304

Адміністрування податків

Державну податкову та митну служби «реанімують»

Уряд схвалив із доопрацюванням постанову про реорганізацію Державної фіскальної служби (ДФС) шляхом поділу на Державну податкову та Державну митну служби як окремі центральні органи виконавчої влади.

Деталі — у новині.

ЗЕД

Граничні строки розрахунків за експорт-імпорт збільшать до 365 днів, а фізособи зможуть купувати валюту онлайн

НБУ оприлюднив останній із семи проектів нормативно-правових актів, які із 7 лютого 2019 року стануть основою для нової ліберальної системи валютного регулювання, передбаченої Законом України «Про валюту і валютні операції».

Норми опублікованого проекту Положення про застосування заходів захисту спрямовані на протидію кризовим явищам. Документ матиме тимчасовий характер дії — до остаточного переходу до повної свободи проведення валютних операцій.

Передбачається, що це Положення не запроваджує нових валютних обмежень, водночас розширюючи можливості проведення окремих валютних операцій:

 • граничні строки розрахунків за операціями з експорту й імпорту товарів збільшуються вдвічі до 365 днів;
 • уводиться автоматизована система е-лімітів на зміну індивідуальним ліцензіям на окремі валютні операції з переказу резидентами коштів за кордон;
 • спрощується валютний нагляд за операціями купівлі та переказу іноземної валюти до 150 тис. грн в еквівалент тощо.

Розлогіше про нововведення — у новині.

Як банки здійснюватимуть обов’язковий продаж валюти на свята

Обов’язковий продаж надходжень в іноземній валюті, установлений постановою від 13.12.2018 р. № 138, здійснюється таким чином:

 • надходження за 21 грудня 2018 року та 22 грудня 2018 року підлягають обов’язковому продажу на міжбанківському валютному ринку України 26 грудня 2018 року;
 • надходження, які надійшли 28 грудня 2018 року та в період із 29 грудня 2018 року до 3 січня 2019 року (включно), підлягають обов’язковому продажу в порядку, визначеному п. 25 Регламенту від 12.12.2018 р. № 826-рш, а саме:
  • надходження за 28 грудня 2018 року підлягають обов’язковому продажу 3 січня 2019 року;
  • надходження, що надійшли в період із 29 грудня 2018 року до 3 січня 2019 року (включно), — 4 січня 2019 року.

Див. лист НБУ від 18.12.2018 р. № 40-0006/67364.

Аналітика на тему

Виготовлення продукції на замовлення нерезидента: чи обов’язково вивозити і яку ставку ПДВ застосувати

30%-ве коригування фінрезультату за придбаннями в нерезидентів — лише за результатами року

ЄСВ

Протягом якого строку можуть накласти адмінштраф за несвоєчасну сплату ЄСВ

ВС/КАС погодився із судами першої та апеляційної інстанцій: несвоєчасна сплата ЄСВ не є триваючим адміністративним правопорушенням (постанова від 11.12.2018 р. у справі № 242/924/17).

Тож, накладаючи штраф на підставі ст. 165-1 КпАП, контролери мають ураховувати вимоги ч. 1 ст. 38 КпАП, згідно з якою адміністративне стягнення може бути накладено не пізніше як через два місяці з дня вчинення правопорушення.

Аналітика на тему

Як показати у звіті з ЄСВ компенсацію за невикористану відпустку

Адмінвідповідальність за порушення законодавства про ЄСВ: які санкції застосовують

Оплата праці та трудові відносини

Заміна відпустки грошовою компенсацією незаконна

Заміна щорічної відпустки грошовою компенсацією є порушенням вимог діючого трудового законодавства, зокрема, ст. 80 і ст. 83 КЗпП та ст. 24 Закону про відпустки.

На це звертає увагу Держпраці в листі від 20.09.2018 р. № 4440/4/4.1-315-18.

Деталі — на сайті.

Працівник надіслав заяву про відпустку електронною поштою — роботодавець може звільнити за прогул

Суд поставив крапку у спорі між колишнім працівником та його роботодавцем щодо звільнення за прогул.

Перебуваючи у відпустці за кордоном, працівник-позивач розпочав пошуки роботи й вирішив розірвати трудові відносини з роботодавцем із власної ініціативи, у зв’язку із чим направив електронну копію заяви за допомогою мережі Інтернет про надання йому невикористаної частини відпустки у зв’язку зі шкідливими та важкими умовами з подальшим звільненням з обійманої посади.

Працівник вважав, що його переїзд на роботу за кордон є поважною причиною для розірвання трудового договору з ініціативи працівника в указаний ним строк у розумінні ч. 1 ст. 38 КЗпП. До того ж був переконаний, що трудовим законодавством України не врегульовано чіткого порядку листування між працівником і роботодавцем, а тому він керувався нормами законодавства про звернення громадян.

Проте, як установлено судами, працівник був відсутній на робочому місці без поважних причин, що підтверджено актами про відсутність на робочому місці, тому дії роботодавця щодо звільнення з роботи відповідно до положень п. 4 ч. 1 ст. 40 КЗпП є правомірними.

Відповідний висновок зроблено ВС/КЦС у постанові від 03.12.2018 р. у справі № 686/21222/16-ц.

Розлогіше — тут.

Аналітика на тему

13-та зарплата: порядок виплати й оподаткування

Чи може працівник взяти відпустку на період між новорічними святами, якщо вона не передбачена графіком надання відпусток

Перенесення робочого дня, 24 (31) грудня, на суботу, 22 (29) грудня: як бути, коли у ці дні відпустка чи лікарняні

Бюджетні установи

Посадові оклади в держорганах на 2019 рік: замість розмірів пропонують коефіцієнти

Мінсоцполітики оновило раніше розроблений проект постанови КМУ «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо впорядкування структури заробітної плати працівників державних органів, судів, органів та установ системи правосуддя у 2019 році».

По-перше, у схемах посадових окладів на посадах державної служби за групами оплати праці з урахуванням юрисдикції державних органів у 2019 році вже не побачите звичних розмірів посадових окладів. Натомість пропонується ввести коефіцієнти співвідношення до мінімального посадового окладу.

По-друге, посадові оклади на посадах державної служби за групами оплати праці з урахуванням юрисдикції державних органів визначатимуться шляхом множення мінімального розміру посадового окладу групи 9 у державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або декількох районів, міст обласного значення, який становить 2 розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 1 січня 2018 року, на відповідний коефіцієнт.

Детальніше читайте в новині.

Попередню оплату за капвидатками бюджетники можуть перераховувати лише на казначейські рахунки постачальників

Попередня оплата розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів за капітальними видатками та державними контрактами здійснюватиметься шляхом спрямування бюджетних коштів виконавцям робіт, надавачам товарів і послуг (крім нерезидентів) на небюджетні рахунки, відкриті на їх ім’я в органах Казначейства в установленому законодавством порядку, з подальшим використанням зазначених коштів виконавцями робіт, надавачами товарів і послуг винятково з таких рахунків на цілі, визначені договорами про закупівлю товарів, робіт і послуг.

Відповідний порядок витрачання бюджетних коштів визначений постановою КМУ від 05.12.2018 р. № 1074, яка внесла зміни до урядової постанови «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» від 23.04.2014 р. № 117.

Бюджетники отримали нові форми фінзвітності

Загалом ці зміни спрямовані на приведення у відповідність бухстандартів до норм Закону про бухоблік, закріплених у ньому ще на початку року, а також на актуалізацію форм.

Оновлено форми:

 • Балансу (№ 1-дс);
 • Звіту про фінансові результати (№ 2-дс);
 • Звіту про рух грошових коштів (№ 3-дс);
 • Приміток до річної фінансової звітності (№ 5-дс);
 • консолідованої фінзвітності для суб’єктів держсектора (№№ 1-кдс – 4-кдс).

Див. наказ Мінфіну «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі» від 27.11.2018 р. № 940.

Аналітика на тему

Актуальні питання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в бюджетних установах

Інвентаризація активів і зобов’язань: шпаргалка для бюджетників

Про що ми писали минулого тижня

Газета «Інтерактивна бухгалтерія» №№ 272– 277 за 2018 рік

Експерти коментують

Декларація з податку на прибуток: ознайомлюємося з оновленнями

Що змінилося для «євробляхерів» із 25 листопада 2018 року

Востаннє звітуємо за формою Ф4-ФСС з ТВП за 2018 рік!

Тема тижня: Зміни - 2019

Податкове адміністрування: на які зміни чекати з початку 2019 року

Податок на прибуток: зміни – 2019

Акцизний податок, адміністрування реалізації пального та спирту етилового

На які показники вплинуло підвищення мінімальної зарплати й прожиткового мінімуму в 2019 році

Контрольовані операції: зміни-2019

Із 2019 року підприємці нараховують ЄСВ за ставкою 8,41% для осіб з інвалідністю

Туристичний збір – 2019: нові ставки та порядок справляння

Нові правила застосування касового методу постачальниками ЖКГ-послуг

ПДВ

Виготовлення продукції на замовлення нерезидента: чи обов’язково вивозити і яку ставку ПДВ застосувати

Оплата праці та трудові відносини

Перенесення робочого дня, 24 (31) грудня, на суботу, 22 (29) грудня: як бути, коли у ці дні відпустка чи лікарняні

Індексація зарплати

Індексація зарплати в грудні 2018 року

Слідкуйте за публікаціями «Інтерактивної бухгалтерії» — і будьте завжди в курсі найголовніших бухгалтерських новин!

Приєднуйтеся до дружної команди «Інтерактивної бухгалтерії» у Facebook, спілкуйтеся й обмінюйтеся новинами за допомогою Telegram.

Замовляйте тестовий доступ до продукту за посиланням або оформіть передплату — та користуйтеся всіма перевагами сервісу «Інтерактивна бухгалтерія» уже сьогодні.

З безмежною повагою,
«Інтерактивна бухгалтерія»