Як відомо, колективний договір є одним з основних локальних нормативних актів підприємства. У статті йтиметься про особливості його розроблення, укладення та виконання, а також до вашої уваги — зразок проекту колективного договору

Що таке колективний договір

Вимоги щодо колективного договору (далі — колдоговір) установлено в главі ІІ КЗпП та у Законі України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993 р. № 3356-XII (даліЗакон № 3356).

Згідно зі ст. 10 КЗпП і ст. 1 Закону № 3356, колдоговір укладають із метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин й узгодження інтересів працівників, власників та вповноважених ними органів. Інакше кажучи, колдоговір визначає права, обов’язки та взаємні зобов’язання роботодавця і працівників.

Норми ст. 11 КЗпП і ст. 2 Закону № 3356 передбачають: колдоговір укладається на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності й господарювання, які використовують найману працю та мають права юридичної особи, і може укладатися у структурних підрозділах підприємства, установи, організації в межах компетенції цих підрозділів.

Головні умови колдоговору

Сторони колдоговору

Зважаючи на норми ст. 12 КЗпП і ст. 3 Закону № 3356, сторонами колдоговору є:

  • роботодавець (власник або вповноважений ним орган чи особа, найчастіше — директор)

та

  • первинна профспілкова організація (об’єднаний представницький орган, якщо профспілкових організацій декілька), а за її відсутності — представники, вільно обрані на загальних зборах найманих працівників (представник трудового колективу) або вповноважений зборами орган (рада трудового колективу).