Наша компанія вирішила стати членом міжнародної організації. Для цього необхідно сплатити членські внески. Чи потрібно з них утримувати податок на репатріацію?

ВІДПОВІДЬ: Обов’язок утримувати податок на репатріацію безпосередньо залежить від того, чим по суті є такий платіж: платою за конкретні послуги чи просто безповоротним внеском. Пояснімо.

Відомо, що доходи, отримані нерезидентом із джерелом їх походження з України, оподатковуються так званим податком на репатріацію (пп. 141.4.1 ПКУ).

Перелік таких доходів визначено пп. 141.4.1 ПКУ. Однак попереджаємо: серед них ви не знайдете членських внесків. Утім радимо уважно вчитатися в пп. «й» пп. 141.4.1 ПКУ. До оподатковуваних в Україні доходів нерезидента він відносить також інші доходи від провадження нерезидентом господарської діяльності на території України, крім доходів у вигляді виручки або інших видів компенсації вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, переданих, виконаних, наданих резиденту від такого нерезидента. Від цього й відштовхуватимемося.

Так, якщо компанія оплачує нерезидентові членські внески, які за своєю суттю є платою за отримання певних послуг (консультаційних, плата за доступ до певної інформації, за підтримку тощо), то в такому разі платіж цілком впишеться у виняток із пп. «й» пп. 141.4.1 ПКУ. Адже за ці кошти нерезидент надаватиме послуги в межах своєї госпдіяльності.

Інша річ, якщо перераховані кошти за змістом є нічим іншим, як безповоротним платежем. У такому разі оподаткування не оминути, адже отриманий дохід нерезидента можна сміливо віднести до інших доходів із джерела їх походження з території України за тим же пп. «й» пп. 141.4.1 ПКУ.