Соціальне страхування

Заяву-розрахунок можна сформувати за допомогою будь-якого програмного забезпечення

Для подання заяви-розрахунку та повідомлення про виплату коштів застрахованим особам із застосуванням ЕЦП до Фонду соцстрахування страхувальник повинен укласти договір про подання електронних документів до Фонду соціального страхування України (далі — Договір) із робочим органом виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України.

Дія Договору поширюється на такі електронні документи:

  • звіт Ф4-ФСС з ТВП;
  • заява-розрахунок та повідомлення про виплату коштів застрахованим особам.

Для приймання електронних документів від страхувальників Фонд соцстрахування використовує існуючу Автоматизовану інформаційну систему приймання електронних документів, яка використовувалася для приймання звіту Ф4-ФСС з ТВП.

Клієнтське спеціалізоване програмне забезпечення для подання електронних документів до Фонду соцстрахування страхувальник обирає самостійно.

Див. повідомлення Фонду соцстраху.

Фонд соцстраху пропонує єдиний звіт за боргами за страховими коштами

Нині страхувальники подають звіти до Фонду соцстрахування за двома формами, а саме:

  • Звіт щодо сплати заборгованості зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, затверджений постановою Правління ФСС від НВ від 30.11.2010 р. № 31;
  • Звіт по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, затверджений постановою Правління ФСС з ТВП від 18.01.2011 р. № 4.

Таким чином, нині існує дві постанови, які мають один і той самий предмет регулювання — надання звітності стосовно проведення виплат застрахованим особам, що створює недоцільну множинність нормативно-правових актів.

Тому постає питання розробки та запровадження єдиної форми звітності страхувальника із заборгованості зі сплати страхових коштів до Фонду соцстрахування.

Задля цього розроблено проект постанови Правління Фонду соцстрахування «Про деякі питання обліку заборгованості страхувальників зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування України».

Проект постанови встановлює, що страхувальники, які мають заборгованість зі сплати страхових коштів за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням із тимчасової втрати працездатності й/або за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, починаючи зі звіту за І квартал 2019 року, подають до відділень робочих органів виконавчої дирекції Фонду Звіт по заборгованості страхувальника зі сплати страхових коштів до повного погашення заборгованості за формою, наведеною в додатку до постанови.

Водночас надання страхувальниками звіту по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням за підсумками 2018 року, здійснюється відповідно до Порядку № 4, тобто востаннє звітувати за формою Ф4-ФСС з ТВП пропонують за 2018 рік.

Аналітика на тему

Нове Положення про комісію зі соцстрахування: що змінилося?

Новий порядок отримання лікарняних (декретних) від Фонду соцстраху діє з 1 жовтня

Відомості про страховий стаж: за якими формами визначати

ЄСВ

Таблиця 5 Звіту з ЄСВ: відповіді на поширені запитання

Страхувальникам уперше до 20 вересня довелося подавати оновлену форму звіту, починаючи зі звітного періоду — серпень 2018 року.

Звісно, найбільше запитань виникало до заповнення таблиці 5 форми Д4 (Звіт з ЄСВ).

ГУ ДФС у Черкаській області наводить відповіді на поширені запитання від страхувальників.

Серед них:

1. Яку підставу треба вказати в полі 16 «Документ підстава про початок, кінець трудових або цивільно-правових відносин, переведення на іншу посаду» таблиці 5 під час укладання договорів цивільно-правового характеру?

Під час заповнення реквізиту 16 необхідно вказати реквізити договору цивільно-правового характеру (номер і дата укладання).

2. Чи необхідно заповнювати поле 12 «Професійна назва роботи» в таблиці 5 при використання договорів ЦПХ? Звідки брати назви професії, назви роботи, код професії? Чи треба вказувати в Класифікаторі професій ЗКППТР, якщо заповнений код КП?

У разі укладання цивільно-правового договору у звітному періоді реквізити 12–15 таблиці 5 не заповнюються.

3. Як у таблиці 5 відображати особу, яка протягом місяця змінила посаду в тій же організації?

У разі зміни посади застрахованою особою в таблиці 5 заповнюється два рядки по цій особі, один містить дані про завершення роботи на першій посаді, а інша — про початок роботи на другій посаді.

4. Чи необхідно відображати всіх наявних працівників у таблиці 5 із зазначенням назви професії, посади перший раз для занесення даних?

У разі якщо за даними страхувальника протягом звітного періоду не було зафіксовано фактів укладання та розірвання трудових угод або цивільно-правових договорів, зміни посади, строків проходження військової служби чи надання відповідної відпустки, таблиця 5 не надається.

Аналітика на тему

Відрахування відпускних за частину невідпрацьованого робочого року: застосовуємо КТН «14»

Календарні дні тимчасової непрацездатності в реквізитах 13 і 14 таблиці 6 Форми № Д4

Заповнюємо оновлену таблицю 5 Форми № Д4

ПДВ

ДФС оновить блокувальні критерії, за якими моніторить податкові накладні

З метою вдосконалення порядку моніторингу податкових накладних/розрахунків коригування, які подано на реєстрацію в ЄРПН, було підготовлено проект постанови КМУ «Про внесення змін до пункту 3 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних».

З урахуванням змін п. 3 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою КМУ від 21.02.2018 р. № 117, передбачатиме перевірку податкових накладних/розрахунків коригування (крім розрахунків коригування, складених у випадку зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику (продавцю)), що подаються на реєстрацію в ЄРПН до проведення моніторингу, згідно з такими ознаками:

1) податкова накладна, яка не підлягає наданню отримувачу (покупцю) та/або складена за операцією, що звільнена від оподаткування;

2) обсяг постачання, зазначений платником податку в податкових накладних/розрахунках коригування (крім розрахунків коригування, у яких період реєстрації відрзняється від періоду їх складання), зареєстрованих у ЄРПН у поточному місяці, з урахуванням поданої на реєстрацію в ЄРПН податкової накладної/розрахунку коригування, становить менш як 500 тис. грн за умови, якщо обсяг постачання товарів/послуг, зазначений платником податку в таких податкових накладних/розрахунках коригування, у поточному місяці не перевищує 50 тис. грн на одного покупця — платника податку та керівник — посадова особа такого платника податку є особою, яка обіймає аналогічну посаду не більш ніж у трьох (включно) платників податку;

3) одночасно указування показників D і P мають такі розміри: D>0,05, Р<Рмх1,4.

Текст проекту наказу опублікувала на своєму офіційному веб-сайті ДФСУ.

Графи «Коригування кількості» і «Коригування вартості» у РК одночасно НЕ заповнюють

Якщо після складання та реєстрації в ЄРПН податкової накладної відбувається зміна номенклатури товарів/послуг, постачальник (продавець) складає розрахунок коригування до такої податкової накладної, у якому зі знаком «–» указує показники рядків податкової накладної, номенклатура товарів/послуг за якими змінюється (такі рядки «обнуляються»). Тим часом у графі 1 цього розрахунку коригування в обов’язковому порядку вказуються номери за порядком рядків податкової накладної, що коригується.

Для додавання нових (змінених) товарних позицій (номенклатури) у розрахунку коригування до такої податкової накладної в окремих рядках зазначаються показники за товарами/послугами, що додаються (нові товарні позиції). Водночас у графі 1 розрахунку коригування таким новим товарним позиціям присвоюються нові чергові порядкові номери рядків, яких не було в податковій накладній, що коригується.

У графі 2 розрахунку коригування в усіх рядках, які заповнюються у зв’язку зі зміною номенклатури товарів/послуг, зазначається причина коригування — зміна номенклатури.

У графах 7 та 13 відповідних рядків розрахунку коригування зі знаком «–» зазначаються показники «Кількість» і, відповідно, «Обсяги постачання (без ПДВ)» щодо товарів, номенклатура яких коригується, тим часом решта показників рядка податкової накладної, який коригується, зазначаються у розрахунку коригування незміненими.

Графи 9 і 10 такого розрахунку коригування не заповнюються (ці графи не повинні містити жодних символів — нулів, прочерків, пробілів тощо).

Зважаючи на прописане, з метою реєстрації в ЄРПН такого розрахунку коригування платнику ПДВ необхідно перевірити наявність зайвих символів (нулів, прочерків, пробілів тощо) у графах розрахунку коригування, які не підлягають заповненню (зокрема, у графах 9 та 10 «Коригування вартості: зміна ціни/кількість постачання товарів/послуг»).

Див. ІПК ДФСУ від 28.09.2018 р. № 4240/6/99-99-15-03-02-15/ІПК.

З публічного в приватне: ПДВ-наслідки перетворення підприємства

Зміна організаційно-правової форми підприємства з ПАТ у ТОВ має свої податкові наслідки, зокрема й щодо ПДВ. Деякі з них озвучили податківці (див. ІПК від 28.09.2018 р. № 4227/6/99-99-15-03-02-15/ІПК).

По-перше, операція з передання майна від платника, який реорганізується, шляхом перетворення, до його правонаступника не є об’єктом обкладення ПДВ.

По-друге, у разі якщо за результатами останнього податкового періоду особа має право на отримання бюджетного відшкодування, таке відшкодування надається протягом строків, визначених р. V ПКУ, незалежно від того, лишатиметься така особа зареєстрованою як платник ПДВ на дату отримання цього бюджетного відшкодування чи ні.

По-третє, за умови заповнення правонаступником у складі декларації з ПДВ таблиці 3 додатка 2 також підлягає заповненню рядок 16.3. У цьому рядку зазначається підтверджена документальною перевіркою сума від’ємного значення реорганізованого платника ПДВ, що переноситься до податкового кредиту правонаступника.

По-четверте, якщо під час проведення реорганізації платника шляхом перетворення відбувається анулювання реєстрації його як платника ПДВ і реєстрація правонаступника як новоствореного платника, такий правонаступник не має права на податковий кредит за ПН/РК, що були складені й зареєстровані в ЄРПН на реорганізованого платника.

Аналітика на тему

Чи впливають коригування податкового кредиту з ПДВ на суму бюджетного відшкодування

Податкова накладна з помилкою: коли декларувати ПДВ-зобов’язання та податковий кредит

Відступлення права грошової вимоги: ПДВ-облік у сторін

Звітність

З форми Податкової декларації з рентної плати виключено непотрібні додатки

До форми Податкової декларації з рентної плати, затвердженої наказом Мінфіну від 17.08.2015 р. № 719, унесено зміни наказом Мінфіну від 21.08.2018 р. № 707.

Головна суть змін — виключення додатків 2, 4, 10, 11, а також згадки про них в основній частині декларації.

Зауважимо: вилучені додатки аналогічні додаткам 21, 41, 101, 111, однак розраховані на квартальний звітний період. Водночас оскільки відповідна звітність згідно з ПКУ подається щомісяця, на практиці вони не застосовувалися.

Зміни набирають чинності з 12 лютого 2019 року.

Архів файлів про подання електронної звітності: скільки зберігати

ГУ ДФС у Дніпропетровській області нагадала: архів файлів про подання звітності контролюючим органам в електронному вигляді (у т.ч. якщо перевірка не проводилася 3 роки) повинен зберігатися в платника податків не менш як 1095 днів (2555 днів — для документів й інформації, необхідної для здійснення податкового контролю за трансфертним ціноутворенням відповідно до ст. 39 ПКУ) з дня подання податкової звітності.

Оновлено довідники податкових пільг станом на 01.10.2018

ДФСУ оприлюднила Довідник № 90/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету, та Довідник № 90/2 інших податкових пільг.

Аналітика на тему

Захмарні штрафи за неподання або несвоєчасне подання звітності й документації щодо контрольованих операцій

Відображення результатів податкової перевірки у звітності

Адміністрування податків

Затверджено реєстр ВПП на 2019 рік

Офіс великих платників податків повідомляє, що наказом ДФС України від 26.09.2018 р. № 617 затверджено Реєстр великих платників податків на 2019 рік.

Так, кількість великих платників на наступний рік збільшилася на 136 або на 10% порівняно з попереднім роком і становить 1500 ВПП, що свідчить про позитивні тенденції розвитку економіки нашої держави.

Про що ми писали минулого тижня

Газета «Інтерактивна бухгалтерія» №№ 207– 211 за 2018 рік

Експерти коментують

Нова форма заяви-розрахунку для лікарняних (декретних): аналізуємо роз’яснення Фонду

Чи можна Z-звіт друкувати в будь-який час доби по закінченню робочої зміни

Тема тижня: Валютні операції

Обов’язковий продаж інвалютної виручки й інші валютні обмеження

Іноземна валюта й курсові різниці: загальні правила обліку

Курсові різниці в юрособи-єдинника: чи виникає дохід

Купівля іноземної валюти: бухгалтерський та податковий облік

Продаж іноземної валюти: бухгалтерський та податковий облік

Зміна валюти платежу за ЗЕД-договором: відображаємо в бухгалтерському обліку

Закон про валюту: чи варто боятись нових правил валютного контролю

Соціальне забезпечення

Фінансування лікарняних і декретних за новим порядком та новою заявою

Облік за МСФЗ

МСФЗ 16 «Оренда»: на які зміни очікувати з 01.01.2019 (Частина 5)

Слідкуйте за публікаціями «Інтерактивної бухгалтерії» — і будьте завжди в курсі найголовніших бухгалтерських новин!

Приєднуйтеся до дружної команди «Інтерактивної бухгалтерії» у Facebook, Twitter, Google+, LinkdIn, спілкуйтеся й обмінюйтеся новинами за допомогою Telegram.

Замовляйте тестовий доступ до продукту за посиланням або оформіть передплату — та користуйтеся всіма перевагами сервісу «Інтерактивна бухгалтерія» уже сьогодні.

З безмежною повагою,
«Інтерактивна бухгалтерія»